Socialize

Facebook
Home » Calitate si performanta » Scoala performantei »  „Pot numi liceul pe care îl conduc un liceu la confluenţa dintre sat şi oraş“

 „Pot numi liceul pe care îl conduc un liceu la confluenţa dintre sat şi oraş“

Interviu cu prof. Cristina Scupra, directorul Liceului Tehnologic Ion Podaru, Ovidiu, jud. Constanța


Stimată Doamnă Director, când oamenii vorbesc despre un învățământ de calitate, majoritatea restrâng sfera discuției la marile colegii din țară. Iată că există însă calitate și dincolo de aceste granițe. Ce stă la baza bunului renume de care se bucură astăzi Liceul Tehnologic Ion Podaru, Ovidiu? Ce înseamnă calitatea pentru această instituție de învățământ?

Pornind de la un citat din „Cugetările“ lui Nicolae Iorga, „Şcoala cea mai bună e aceea în care  înveţi înainte de toate a învăţa“, calitatea, din punctul meu de vedere, constă în perspectiva pe care reuşeşti să o oferi copilului devenit adult la finalizarea liceului, modalitatea prin care reuşeşti să îl faci să se integreze cerinţelor societăţii, să se adapteze schimbărilor permanente,  noului.

Liceul Tehnologic Ion Podaru este o unitate de învăţământ complexă, având 1233 de elevi şcolarizaţi pe următoarele niveluri: preşcolar, primar, gimnazial, liceu teoretic, liceu vocaţional – profil sportiv, liceu tehnologic – forme de zi şi seral, şcoală profesională, cu durata de trei ani, în domeniul industriei alimentare, iar pentru a promova egalitatea şanselor şi a contribui la integrarea unor categorii sociale defavorizate, desfăşurăm programele „A doua şansă“ şi Frecvenţă redusă.

De asemenea, copiii Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi“ U19 sunt şcolarizaţi în cadrul liceului nostru, Academia având baza în localitatea Ovidiu. Contrar ideilor preconcepute despre fotbalişti, aceştia se remarcă prin seriozitate, disciplină, perseverenţă nu doar în teren, ci şi la şcoală, având rezultate dintre cele mai bune.

Ceea ce ne ajută să ne concretizăm planurile este viziunea lărgită asupra noţiunii de şcoală. Nu încercăm să îngustăm dorinţele elevilor, ci, dimpotrivă, să împletim tradiţionalul cu inovaţia. Îi implicăm activ în lucruri creative, în activităţi ce le potenţează cunoaşterea şi gândirea mai departe de limitele programei şcolare şi, totodată, îi îndrumăm să descopere emoţia voluntariatului, a empatiei cu alţi oameni şi cu problemele sociale. Împreună am zâmbit realizând produse în propriul laborator şi am plâns intrând în contact cu bătrâni din aziluri, sau copii cu diverse afecţiuni.

Care sunt perspectivele elevilor care învață aici, la Ovidiu, după absolvire?

Încercăm, prin tot ceea ce facem să nu îndreptăm elevii către o singură direcţie, deşi domeniile de pregătire au specializări determinate. Astfel, terminând industrie alimentară, au fost copii care, ulterior, s-au orientat către medicină sau drept! Este adevărat că, cei mai mulţi dintre absolvenţi rămân în sfera pregătirii pe care au urmat-o, alegerea acelui domeniu reprezentând, pentru ei, întâi un mister, apoi, odată cu aprofundarea lui, devenind o pasiune sau chiar o menire.

Un exemplu în acest sens este reprezentat de către elevii profilului sportiv, care, în momentul admiterii la liceu sunt  legitimaţi  şi activează în cadrul unui club, iar cea mai mare parte provin din rândul Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi“. Majoritatea absolvenţilor acestui profil urmează Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, la finalizarea liceului fiind deja sportivi profesionişti, cu rezultate remarcabile. O dovadă în acest sens este faptul că suntem campioni naţionali“ U19 şi câştigători ai Supercupei României U19 la fotbal.

Pentru elevii din filiera tehnologică, avem încheiate contracte cu agenţi economici de marcă din judeţul Constanţa, unde îşi desfăşoară practica pe parcursul celor patru ani, cu posibilitatea angajării la finalizarea studiilor.

Totodată, elevii şi profesorii sunt stimulaţi să performeze, liceul, prin intermediul Consiliului Local, oferind mai multe tipuri de burse: burse de merit, pentru elevii cu rezultate deosebite la învăţătură şi diciplină, în valoare de: 500 ron/elev/an – pentru elevii cu media generală 10; 300 ron/elev/an – pentru elevii cu media generală între 9.50-9.99; 200 ron/elev/an – pentru elevii cu media generală între 9.00-9.49; burse de performanţă pentru elevii claselor 0-IV şi profesorii coordonatori care  obţin rezultate deosebite la concursurile cu participare directă: premiul I – 300 ron; premiul al -II-lea – 200 ron; premiul al-III lea – 100 ron.

Pentru elevii din clasele V-XII şi profesorii coordonatori care obţin rezultate la olimpiadele şcolare, fazele judeţene şi naţionale: premiul I – 300 ron; premiul al II lea – 200 ron; premiul al III lea – 100 ron.

De asemenea, oferim recompense pentru elevii şi profesorii coordonatori care obţin rezultate la olimpiadele şcolare, fazele internaţionale: premiul I – 1000 ron; premiul al II lea – 700 ron; premiul al III lea – 500 ron.

În plus, este deja o tradiţie realizarea de către liceul nostru a Concursului „Elevii au talent“, având drept participanţi elevi ce locuiesc în oraşul Ovidiu, dar care învaţă atât la şcolile din localitate, cât şi din judeţ. Astfel, la ediţia din anul 2018, au fost premiaţi 23 de copii, iar valoarea premiilor s-a ridicat la 6650 ron.

Care este viziunea dvs managerială, Doamna Director? Ce ținte v-ați fixat?

Prin viziunea managerială, Liceul Tehnologic Ion Podaru îşi propune să transforme informaţia în cunoaştere, promovând gândirea liberă, axată pe propriile judecăţi de valoare şi pe aplicabilitatea în practică a cunoştintelor teoretice. Consider formă fără fond pura transmitere a unor informaţii, fără ca acestea să poată fi transpuse ulterior în practică, fără să aibă aplicabilitate, cum inutilă este şi impunerea unei gândiri uniformizate, fără posibilitatea alegerilor multiple.

Astfel, îndrumăm elevii la „a raţiona“, la „a realiza conexiuni“ între elemente, la a „oferi soluţii“.

Pornind de la aceste valori asumate de personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic al liceului, precum şi de la datele furnizate de analiza diagnostică, mi-am propus atingerea unor ţinte aparent simple, însă semnificative pentru desfăşurarea unui act educaţional de calitate precum: formarea continuă a cadrelor didactice în vederea implementării strategiilor de predare- învăţare centrate pe elev şi promovarea permanentă a imaginii şcolii în societate, prin iniţierea de programe şi proiecte educaţionale, dar şi prin dezvoltarea de parteneriate cu instituţii la nivel local, naţional, internaţional.

Dotările sunt o condiţie importantă a calităţii. De ce dotări dispuneți?

Dotările reprezintă o condiţie esenţială a calităţii, fapt pentru care atât liceul, cât şi şcoala structură dispun de laborator multifuncţional şi de laborator de informatică, bibliotecă, liceul având şi laboratoare de chimie, biologie, fizică, laborator de limba turcă, laborator tehnologic, sală de sport, cabinet psihologic, precum şi cabinet medical. Dorinţa noastră este de a ne extinde, fapt pentru care am colaborat cu reprezentanţi ai Primăriei Ovidiu în vederea realizării unui proiect în acest sens. Ne dorim să avem un atelier de pictură şi creaţie, dar şi un cabinet de limbi moderne cu toate dotările necesare. Este un drum greu şi anevoios, însă, cu perseverenţă, ştiu că vom reuşi să ducem la bun sfârşit şi acest proiect.

Ce proiecte sunt în derulare la Colegiul Ion Podaru? De ce sunt ele importante pentru comunitatea din care faceți parte?

În calitate de director, am implicat liceul în proiecte menite să le dezvolte elevilor capacitatea şi percepţia cu privire la tot ceea ce ne înconjoară, având în vedere atât proiecte de voluntariat, cât şi proiecte ce au drept scop dezvoltarea personală.

Astfel, având grupuri ţintă formate din persoane defavorizate, am derulat proiecte POSDRU precum „Coral“ sau „Scrisul face bine“, iar în cadrul SNAC desfăşurăm activităţi de voluntariat, prin care arătăm că ne pasă de copiii cu posibilităţi materiale reduse. Împreună cu asociaţii precum Mare Nostrum, Antidrog, Salvaţi copiii, avem grijă de pământ, de mare, de oameni.

Am dotat laboratorul tehnologic din cadrul liceului cu fonduri obţinute prin proiectul „Laboratorul activ“, depus pe platforma „Ţara lui Andrei“, iar în acest moment suntem foarte aproape de finalizarea proiectului Learn „Listen, Educate, Act and Read in a Network“, proiect realizat în colaborare cu Primăria Ovidiu, comuna Lumina, comuna Mihail Kogălniceanu, din România şi municipiile General Toshevo şi Kavarna din Bulgaria.

De la Liceul Tehnologic Ion Podaru au fost selectaţi 50 de elevi din clasele a-IX-a şi a-X-a, care au participat la trei tipuri de consiliere, opt work-shopuri, precum şi o vizită de studiu la General Toshevo, respectiv Kavarna. Învăţarea prin descoperire reprezintă o prioritate, astfel că excursiile şi explorarea mediului înconjurător, schimbul de experienţă şi diversitatea culturală din liceu, sărbătorirea fiecărei etnii prin aprofundarea aspectelor identitare, sunt ceea ce ne conturează şi ne definesc.

Ziua liceului este pe 30 noimebrie si coincide cu Sarbatoarea Sf. Ap. Andrei? E o simplă coincidență?

Faptul că Ziua Liceului este pe data de 30 noiembrie nu este o coincidenţă, însă o putem considera o binecuvântare. În anul 2012, de sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, am organizat în cadrul liceului un simpozion împreună cu domnii profesori de religie şi istorie, simpozion care avea drept scop promovarea tradiţiilor româneşti în contextul însuşirii masive a sărbătorilor din alte culturi, dar şi a zilei de 1 Decembrie, Ziua Naţională a României. Înalt Prea Sfinţia Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, deşi avea o agendă încărcată, dată fiind importanţa acestei zile, a simţit să ne fie alături, să zâmbească elevilor, să le vorbească despre însemnătatea Sfântului Apostol Andrei şi să îl numească, pe lângă ocrotitorul României şi al Dobrogei, ocrotitorul Liceului Tehnologic „Ion Podaru“. De atunci, am considerat oportun ca ziua liceului să fie sărbătorită pe data de 30 noiembrie, zi în care elevii filierei tehnologice pregătesc în laborator colacul Sfântului Andrei şi asteptăm oaspeţii cu pâine şi sare.

Pot numi liceul pe care îl conduc, un liceu la confluenţa dintre sat şi oraş, nu prin denumire sau aşezare, ci prin faptul că încercăm să promovăm tradiţia, bunăvoinţa, istoria, dar în acelaşi timp să ancorăm elevii în realitatea societăţii actuale, a problemelor cu care se confruntă şi a modalităţilor prin care ele pot fi remediate. Nicio schimbare nu porneşte din non-acţiune, ci din contră, orice început are un punct insesizabil, care, ţesut în jur cu lucruri bune, se măreşte şi devine acea pânză sustenabilă, ce ne poate avea drept suport. Cred acest lucru cu tărie şi încerc să îl transmit copiilor, părinţilor, comunităţii în care trăim.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU