Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Pot privi cu încredere viitorul educației în școlile buzoiene“

„Pot privi cu încredere viitorul educației în școlile buzoiene“

Interviu cu prof. Florina Stoian, inspectorul școlar general al ISJ Buzău


Stimată doamnă inspector general, iată-vă întoarsă în funcția de șef al învățământului buzoian. Cum a fost această perioadă de luptă în instanță pentru dvs.?

În demersurile pe care le-am făcut în justiție, am urmat procedurile prevăzute de lege. Pe baza argumentelor pertinente vizând activitatea profesională de la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Buzău, instanța a decis revenirea întregii echipe manageriale pe funcție.

Despre această echipă, cu care ați ales să lucrați, aș vrea să ne vorbiți mai mult…

Am acordat permanent o atenție deosebită alegerii unor profesioniști pentru realizarea strategiei de dezvoltare instituțională a Inspectoratului Școlar Județean Buzău. Actuala echipă este alcătuită din  inspectori școlari alături de care am lucrat și înainte de suspendare și am convigerea fermă că vom continua colaborarea sub auspicii foarte bune deoarece au experiență didactică, sunt eficienți, implicați în promovarea politicilor educaționale propuse de instituția noastră și de Ministerul Educației Naționale. În plus, mulți dintre ei s-au remarcat, la nivel național, prin organizarea unor proiecte educaționale și științifice, a unor concursuri și olimpiade naționale, toate acestea fiind posibile numai datorită unor eforturi conjugate la nivelul echipei  Inspectoratului Școlar Județean Buzău și al comunității locale buzoiene. În acest sens, aș dori să menționez organizarea excelentă, la Buzău,  în luna aprilie 2018, a etapei naționale pentru trei olimpiade școlare (limbi romanice – limba franceză, electronică și electrotehnică și meserii și servicii).

De asemenea, susțin propunerile și activitățile inspectorilor școlari care vizează asigurarea calității procesului instructiv-educativ în acord cu cerințele impuse de Legea Educației Naționale prin dezvoltarea unor parteneriate educaționale la nivel local, național și internațional.

Cum arată școala buzoiană la acest început de an calendaristic? Cum acționează Inspectoratul Școlar Județean Buzău pentru eliminarea – sau măcar micșorarea – discrepanțelor dintre rural și urban?

La început de an calendaristic, în școlile buzoiene se fac eforturi pe mai multe planuri pentru realizarea celor mai bune condiții de învățare. În primul rând, în colaborare cu autoritățile locale,  vor continua investițiile, atât în mediul urban, cât și în mediul rural, pentru reparații și, mai ales, pentru dotarea unităților de învățământ cu mijloace moderne, dotări menite să asigure tuturor elevilor dreptul la o educație egală și nediscriminatorie.

De asemenea, trebuie să precizăm că Inspectoratul Școlar Județean Buzău face eforturi și pentru rezolvarea în timp util a tuturor aspectelor legate de criza cantitativă și calitativă a resursei umane. De aceea, am stabilit pentru acest an școlar o strategie, la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Buzău, prin care propunem diferite activități de perfecționare științifică și metodică a profesorilor din școlile buzoiene, în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Buzău, cu instituții de învățământ superior și cu alte instituții abilitate în acest domeniu.

Ar trebui, de asemenea, să menționăm și scăderea numărului de elevi, atât în mediul urban, cât și în cel rural. Pentru buna funcționare a unităților de învățământ, ca urmare a acestei probleme reale, avem discuții cu reprezentanții comunității locale, ai sindicatelor și ai comunităților școlare, în vederea fuzionării prin absorbție a unor unității de învățământ, la nivel preprimar, gimnazial și liceal. Dacă în acest an școlar funcționeză, la nivelul județului Buzău, 141 de unități de învățământ cu personalitate juridică (56 – mediul urban și 85 – mediul rural), în anul școlar 2019-2020, numărul acestora se reduce la 138 (54 – mediul urban și 84 – mediul rural).

Care sunt cele mai importante direcții pe care va acționa, sub conducerea dvs., Inspectoratul Școlar Județean Buzău, școala buzoiană?

Încă de la început, aș dori să menționez că una dintre preocupările constante ale Inspectoratului Școlar Județean Buzău este reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii, diminuarea procentului de abandon școlar și scăderea absenteismului în rândul elevilor. Prin activitățile derulate la nivel județean și în fiecare unitate de învățământ din județul Buzău, ne propunem identificarea elevilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, implementarea unor programe sociale în parteneriat cu instituții locale și internaționale, dezvoltarea programelor „Școală după școală“ și „A doua șansă“. În aceeași direcție, Inspectoratul Școlar Județean Buzău derulează mai multe proiecte cu finanțare europeană: Proiectul de parteneriat strategic european Erasmus+, „Rom ABC – the next dimension“ – Dezvoltarea de instrumente inovative pentru combaterea analfabetismului funcțional al populației Roma din Europa. 2017-2019 (Proiect număr: 2017-1-DE02-KA204-004217) și Proiectul de parteneriat strategic european „Digital Resistence in School – DISCO“, beneficiar de proiect  Universitatea Leibniz din Hanovra  – Germania, cu finanțare de către Comisia Europeană, 2018-2019 (proiect număr REF 2017 EDC/HRE DISCO).

Recent, pe data de 17 decembrie, ISJ a organizat conferința de lansare a Proiectului „Profesorul face diferența“, proiect cofinanțat din FSE, prin POCU 2014-2020, proiect prin care urmărim același obiectiv strategic – diminuarea absenteismului și reducerea ratei de părăsire timpurie a școlii.

Personal, m-am implicat, de la începutul mandatului, pentru susținerea unei direcții foarte importante: dezvoltarea unui sistem de formare profesională accesibil, atractiv, competitiv și relevant pentru cerințele pieței muncii. În acest caz, avem o foarte bună colaborare cu domnul Constantin Toma, primarul Buzăului, și cu agenți economici, fapt care a determinat, în ultimii doi ani școlari,  creșterea numărului de elevi înscriși în Învățământul Profesional în Sistem Dual. Ca urmare a cererilor agenților economici și a contractelor semnate cu aceștia, în anul școlar 2017-2018, au funcționat 3,5 clase cu 93 de elevi, iar în anul școlar 2018-2019, funcționează 2,5 clase cu 60 de elevi.

Nu în ultimul rând, doresc să amintesc de dezvoltarea unui proiect care funcționază de mai mulți ani în coordonarea Inspectoratului Școlar, este vorba de  Centrului de Excelență din Buzău, care, începând din acest an, ne propunem să capete personalitate juridică. În acest an în  proiect au fost selectați un număr de 91 de elevi din gimnaziu pentru matematică și 200 de elevi la fizică-chimie-biologie, din județ care doresc să performeze în disciplinele amintite.

Ministrul educației, dna Ecaterina Andronescu, și-a anunțat intenția de a reduce numărul de ore pe săptămână în preuniversitar. Cum comentați acest aspect?

Consider că această propunere este foarte bună, având în verere opiniile specialiștilor exprimate în acest sens. Mă bucur că această măsură prinde contur și doamna ministru o susține printre prioritățile Ministerului  Educației.

Este o idee bună și reintroducerea treptei a II-a?

În contextul unor noi schimbări ale Legii Educației Naționale, s-a lansat, recent, propunerea pentru introducerea unui examen intermediar, la sfârșitul clasei a X-a. Consider că această propunere care este lansată pentru dezbaterea publică ar putea fi benefică în sensul creșterii eficienței activității de orientare școlară a elevilor, cu consecințe pozitive în reușita școlară, în general, și a promovării examenelor naționale, în special.

Cum priviți spre anul care tocmai a început? Ce așteptări aveți de la el?

Orice început de an ne oferă prilejul de a face analize temeinice ale activității derulate în anul precedent pentru a putea continua realizarea obiectivelor strategice propuse și asumate de Inspectoratul Școlar Județean Buzău.

Cred că pot privi cu încredere viitorul educației în școlile buzoiene, datorită unui aspect foarte important pe care aș dori sa-l evidențiez: colaborarea eficientă și foarte bună cu autoritățile locale și județene, cu părinții elevilor, cu agenții economici, cu asociații și fundații, instituții de cultură, organizații internaționale. Consider că numai prin comunicarea și colaborarea tuturor factorilor în educație vom reuși să dezvoltăm anul acesta actul educațional centrat pe elev, în acord cu nevoile sociale, pentru un învățământ de calitate.

În acest sens, în unitățile de învățământ buzoiene și râmnicene, prin colaborare și cu finanțare de la Primăria Buzău și Râmnicu Sărat și din alte resurse identificate, vom contribui la: îmbunătățirea permanentă a infrastructurii școlare, reabilitarea clădirilor școlare,  dotarea laboratoarelor și atelierelor școlare la nivel de tehnologie modernă, acordarea unor burse de performanță pentru motivarea profesorilor și a elevilor, stimularea unor parteneriate între unitățile de învățământ buzoiene și școli din alte țări europene.

Pentru accentuarea dimensiunii europene a învățământului buzoian, Inspectoratul Școlar Județean Buzău  participă, ca partener, la organizarea de seminarii, conferințe, mese rotunde cu parteneri prestigioși din țară și străinătate.  În acest sens, un foarte bun exemplu este Seminarului internațional de formare „Eduquer aux valeurs“, (Paris, 22-25 noiembrie 2018), organizat în parteneriat cu de instituții și organizații nonguvernamentale din 12 țări. În aceeași perioadă, am participat, alături de 21 de directori de școli și inspectori școlari de la Inspectoratul Școlar Județean Buzău la o întâlnire la Ambasada României din Paris unde Excelența Sa domnul ambasador Luca Niculescu ne-a invitat pentru a ne prezenta proiectele și propunerile de parteneriate internaționale cu școli și instituții din Franța, având în vedere organizarea Sezonului cultural România-Franța în perioada decembrie 2018- iulie 2019.

Un rezultat imediat al evenimentului este parteneriatul stabilit de  Inspectoratul Școlar Județean Buzău în proiectul ERASMUS+ „Comment les valeurs de citoyenneté européenne se construisent-elles dans le parcours de l’élève?“ pe care  Inspectoratele Școlare din Caen și din Rouen îl vor depune în luna februarie în vederea obținerea unei finanțări europene. De asemenea, Inspectoratul Școlar Județean Buzău și Inspectoratele Școlar din Rouen vor coordona în luna martie 2019 activitățile de parteneriat între unități de învățământ din județul Buzău și din Regiunea Rouen, în cadrul proiectului „Dis-moi 10 mots“, lansat de Ministerul Culturii din Franța.

Consider că schimbul de experiență cu inspectori școlari din Franța și din alte țări ale Uniunii Europene și parteneriatele școlare organizate la nivel european ne vor oferi tot atâtea ocazii pentru a prezenta dovezile incontestabile ale calității învățământului buzoian și ale culturii naționale.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU