Socialize

Facebook
Home » Actualitatea » Programe si proiecte » Predare după stilul de învățare și temperamentul elevilor

Predare după stilul de învățare și temperamentul elevilor

FacebookGoogle+LinkedInTwitterEmailPrintDistribuie

Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), în parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației, a finalizat proiectului POSDRU „Stilul de învățare și temperamentul școlarilor – instrumente pentru o educație creativă”. Conferința care a marcat momentul a reunit o diversitate de reprezentanți ai mediului academic, ai autorității ministeriale, ai grupului-țintă și ai mass-media. După cum subliniază managerul proiectului, prof. univ. dr. Ștefan Stanciu, Facultatea de Comunicare și Relații Publice a SNSPA, „caracterul inovativ al proiectului este determinat de următoarele aspecte: conceptul de la care se pleacă, respectiv adaptarea modului de predare în funcție de temperamentul elevilor și stilul lor de învățare; folosirea unui instrument internațional acreditat în evaluarea temperamentului și a stilului de învățare al elevilor; dezvoltarea unei metode de învățare experiențială. În acest mod, se trece de la predare la învățare, astfel încât elevii să-și poată dezvolta noi capacități cognitive, transferându-se accentul de la capacitatea de procesare de informații la cea de analizare a acestora”. Caracterizarea, cuprinzătoare, deschide volumul care încununează proiectul – Stilul de învățare și temperamentul școlarilor – instrumente pentru o educație creativă. Lucrări științifice, volum apărut la Editura Comunicare.ro. Fără intenția de a face o prezentare a volumului, este de semnalat aici structura acestuia, care cuprinde capitolele: „Probleme ale învățământului preuniversitar românesc contemporan”; „Temperament. Măsurarea psihologică a temperamentului”; „Arhitecturi de învățare. Comunicare și gândire performantă”; „Elevi în situații speciale. Consilierea elevilor”; „Studii empirice privind temperamentul și stilurile de învățare în România”.
În contextul prezentării deschiderilor pe care le oferă rezultatele și concluziile proiectului, rectorul SNSPA, prof. univ. dr. Alina Bărgăoanu, s-a referit la încadrarea inovației în materie de învățământ într-o strategie de țară: „Întâi ar trebui o strategie de dezvoltare, iar pasul următor să-l reprezinte investiția în Educație. Până nu se stabilește o strategie de dezvoltare a țării, investiția în Educație poate fi inutilă”.
De pe poziția de secretar de stat în Ministerul Educației Naționale, Ștefania Duminică a subliniat că, în domeniul Educației, „profesorul este cel care poate să genereze schimbarea în sistem. Pentru a așeza elevul în centrul preocupărilor, trebuie să ne întoarcem întâi către profesor”.
Conferința finală a proiectului dedicată corelării stilurilor de învățare cu temperamentul elevilor a prilejuit o dezbatere vie, de frumoasă ținută academică, asigurată de prezentările și de încrucișările de idei între profesori și cercetători de elită: Grigore Georgiu, Ciprian Fartușnic, Dumitru Iacob, Mihaela Minulescu, Lavinia }ânculescu, Grațiela Albișor, Dragoș Iliescu, Dan Florin Stănescu, Elena Mădălina Iorga, Ștefan Stanciu, Dumitru Borțun. (F.A.)