Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Prioritatea ISJ Dolj este construirea unui învăţământ de calitate, desfăşurat în şcoli dotate la nivel european“

„Prioritatea ISJ Dolj este construirea unui învăţământ de calitate, desfăşurat în şcoli dotate la nivel european“

Interviu cu prof. Leontina Monica Sună, inspectorul şcolar general al ISJ Dolj


Stimată doamnă inspector general Monica Sună, ne mai desparte puţin timp de finalul acestui an, ne apropiem de vacanţa de iarnă cu paşi repezi. Cum a fost 2017 pentru dvs., pentru echipa de la ISJ Dolj? A fost un an bun pentru şcoala doljeană, pentru dvs. personal?

A fost un an valoros, cu rezultate bune şi foarte bune la examenele, concursurile şi olimpiadele naţionale, cu multe activităţi de bună practică la nivelul diverselor discipline care au condus la asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ, la dezvoltarea parteneriatului şcoală – părinţi – comunitate locală, la reducerea părăsirii timpurii a sistemului de educaţie şi chiar la diminuarea actelor de violenţă din unităţile de învăţământ.

Personal, a fost un an al împlinirii profesionale odată cu  promovarea concursului de inspector şcolar general la nivelul jude­ţului Dolj. Munca în echipă a fost un element-cheie în acest an, iar rezultatele obţinute se datorează şi unei bune comunicări în cadrul echipei noastre şi încrederii reciproce.

2017 a fost şi un an al unor noutăţi ministeriale, nu toate bine primite: a treia sesiune de bacalaureat, monopolul de stat pe manualul şcolar sunt două exemple elocvente în acest sens. Care este opinia dvs. despre aceste două măsuri?  Conturează ele o reformă autentică în educaţie?

În luna octombrie s-a desfăşurat la Craiova Dezbaterea Regională privind noutăţile legislative din domeniul educaţiei. La acest eveniment a participat ministrul educaţiei naţionale, domnul Liviu Marian Pop, reprezentanţi ai MEN, 250 de directori, directori adjuncţi, inspectori şcolari şi inspectori şcolari generali din judeţele Argeş, Olt, Vâlcea, Teleorman, Călăraşi, Giurgiu, Mehedinţi, Gorj, Dâmboviţa. A fost o provocare pentru noi să fim gazdele unei dezbateri de asemenea amploare. Am participat în direct la noua reformă prin discuţii deschise, prin expunerea unor probleme şi găsirea de soluţii viabile care să ducă la creşterea calităţii învăţă­mântului.  A treia sesiune de bacalaureat vine în sprijinul elevului, acor­dându-i încă o şansă la reuşită.

Manualul şcolar trebuie să faciliteze achiziţia de cunoştinţe, să-i ofere elevului resursele de învăţare necesare şi plăcerea de a lucra. Pe de altă parte, manualul este, de cele mai multe ori, pen­tru cadrele didactice, singurul instrument de control al procesului instructiv-educativ.

O gravă problemă a învăţământului preuniversitar românesc a fost semnalată de curând de sindicatele din Educaţie: România este singura ţară din UE care lucrează la catedră cu necalificaţi. Care este situaţia la nivelul judeţului Dolj? Câţi suplinitori există aici?

La nivelul judeţului Dolj există un grad mare de acoperire a posturilor didactice cu cadre didactice titulare (87,20%), majo­ri­tatea posturilor vacante existente fiind acoperite cu cadre didactice calificate (candidaţi cu nota la concursul unic de ocupare a posturilor din învăţământul preuniversitar).

Discipline unde se înregistrează un număr deficitar de cadre didactice sunt: Educaţie plastică, Educaţie muzicală, Muzică instru­mentală (vocaţional arte) şi Limba rromani.

Catedrele de Muzică instru­mentală (vocaţional arte) sunt ocupate de personalul didactic asociat angajat al Filaromicii Oltenia, iar la Limba rromani, anual, se susţine concurs pentru necalificaţi pentru ocuparea acestor catedre.

Din numărul total de 6.659,25 posturi didactice existente la nivelul judeţului, 5.452,25 sunt ocupate de titulari, din care 3.557,25 în mediul urban şi 1.895 în mediul rural.

În ciuda tuturor promisiunilor, Educaţia se pare că va avea un procent mai mic de 3% din PIB în 2018. Este suficient pentru  un învăţământ incluziv şi de calitate?

În 2018, MEN va avea cel mai mare buget din ultimii 27 de ani (o creştere cu un miliard de euro faţă de 2017). Acestuia i se adaugă banii pentru investiţii în şcoli şi grădiniţe prin programul PNDL, cursuri de perfecţionare pentru profesori şi alte programe finanţate. Astfel, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene au lansat, în această lună, trei apeluri de proiecte, în valoare totală de aproximativ 258 de milioane euro. Demarează astfel moderni­zarea infrastructurii educaţionale din învăţământul preuniversitar: investiţiile în infrastructura educaţională din învă??m?ntul antepre?colar ?i pre?colar, din ?nv???m?ntul obligatoriu ?i din ?nv???m?ntul profesional ?i tehnicţământul antepreşcolar şi preşcolar, din învăţământul obligatoriu şi din învăţământul profesional şi tehnic.  În luna noiembrie  s-a semnat contractul de finanţare privind derularea proiectului strategic „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi“ (CRED), al cărui obiectiv este abilitarea curriculară a 55.000 de cadre didactice din învăţământul primar şi gimnazial în perioada 2017-2021 cu un buget de aproximativ 42 de milioane de euro.

Cum marchează ISJ Dolj, şcoala doljeană, Sărbătorile de Iarnă? Care sunt cele mai îndrăgite tradiţii doljene care însoţesc această perioadă sacră?

Tradiţiile şi obiceiurile sunt cele care ne fac să ne păstrăm identitatea. Ele se transmit din generaţie în generaţie.

În Oltenia, tradiţiile se referă mai ales la belşug şi ţin de obiceiul lucrării pământului, debutând în ajunul Crăciunului şi sfârşind în ziua de Sf. Ion: Pluguşorul, Sorcova, Semănatul, Boboteaza, Păzitul (ritual al fântânilor), Iordănitul, Botezatul Cailor. În calendarul activităţilor extraşcolare sunt incluse diverse concursuri, manifestări, menite să marcheze momentul magic şi sacru al Sărbătorilor de Iarnă şi să insufle copiilor dragostea faţă de tradiţiile şi obiceiurile olteneşti.

Ce vă aşteaptă în prima decadă a lui 2018? 

În luna ianuarie încep etapele mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018. La finalul lunii ianuarie începe examenul de bacalaureat cu prima etapă, cea de înscriere a candidaţilor, urmând ca din 12 februarie să demareze primele probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, etapele locale ale olimpiadelor şcolare, configurarea planului de şcolarizare 2018-2019.

Nu în cele din urmă, cu ce speranţe priviţi spre noul an şcolar? Ce vă doriţi pentru 2018?

Prioritatea ISJ Dolj este construirea unui învăţământ de calitate, desfăşurat pe cât posibil în şcoli dotate la nivel european. Vorbim despre calitate în educaţie atunci când elevii învaţă, iar şcoala creează valori. Asigurarea calităţii presupune crearea unui climat favorabil iniţiativei şi dezvoltării personale care să stimuleze competiţia în scopul obţinerii unor rezultate din ce în mai bune, dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic şi racordarea acestuia la piaţa muncii, reducerea ratei de părăsire timpurie a şcolii.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU