Socialize

Facebook
Home » Calitate si performanta » Maestrul catedrei » Profesorul Vasile STOICA, 100 de ani de viaţă!

Profesorul Vasile STOICA, 100 de ani de viaţă!

15100 de ani! Da, e-adevărat, domnul profesor Vasile STOICA a împlinit,  pe 7 octombrie 2015, un veac de viaţă! A văzut lumina zilei în 7 octombrie 1915, la Urluiasca, comună aproape de Drăgăşani (acum, Cungrea, judeţul Olt). A trecut Carpaţii cu multe decenii în urmă, profesând şi pe meleaguri sălăjene, la Iaz (comuna Plopiş), Preoteasa, Sub Cetate (ambele, comuna Valcău de Jos), Şimleu Silvaniei. O bună perioadă de timp a fost şeful Secţiei Învăţământ în cadrul raionului Şimleu, regiunea Crişana. L-am cunoscut cu peste 52 de ani în urmă, atunci când conducea destinele învăţământului românesc din acest mirific colţ de ţară. Am ajuns şi am rămas prieteni, pentru că, de-a lungul timpului, şi-a onorat cu profesionalism şi cu demnitate statutul de cadru didactic, de bun organizator şi de cetăţean cu înaltă educaţie şi cu aleasă omenie. De câţiva ani locuieşte în Cluj-Napoca şi-l vizitez deseori. În pofida senectuţii, este un om activ şi viguros, cu o formidabilă memorie şi cu o admirabilă dorinţă de comunicare, de îmbărbătare pentru oricine, în virtutea vremurilor prezente şi a celor care vor veni.

Cu acest prilej, îi dedic – cu profundă admiraţie, cu deosebită stimă şi cu înaltă consideraţie – următoarele versuri:

Şi-a sărbătorit ziua de naştere,
Frumos, după a rudelor vrere.
Cu al Domnului minunat dar,
A ajuns şi… CENTENAR!

I-am spus, ca unui frate,
Cu sentiment prietenos:
La mulţi ani, cu sănătate!…
Şi-a luat-o-n serios!

Acum am aceeaşi dorinţă
Şi, urându-i nenumărate zile,
Îi spun cu bună-credinţă:
La mulţi ani, Stoica Vasile!

Prof. Marin ŞTEFAN,
Publicist, Şimleu Silvaniei