Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Programe si proiecte » Programul „Şcoli-ambasador ale Parlamentului European“ în România, la Şcoala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu din Bucureşti

Programul „Şcoli-ambasador ale Parlamentului European“ în România, la Şcoala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu din Bucureşti

Pentru majoritatea sistemelor de învăţământ din lume, egalitatea de şanse în faţa educaţiei şi asigurarea unui învăţământ de calitate pentru toţi sunt obiective prioritare. Pe lângă profesori competenţi este nevoie şi de programe, şi de proiecte educaţionale competitive. Astfel, proiectele educaţionale la nivel local, naţional şi internaţional pot ajuta să se comunice mai bine, să fie împărtăşite exemplele de bună practică, să se cultive creativitatea, să se exprime părerile proprii, să se dezvolte respectul pentru propria persoană şi încrederea în capacităţile proprii, cu scopul de a deveni cetăţeni responsabili activi într-o societate în continuă schimbare.

În cei peste 150 de ani de existenţă, Şcoala Superioară Comercială Nicolae Kretzulescu a fost şi este o atracţie continuă pentru generaţii şi generaţii de elevi, având la bază principiul economic „NU eşecului, DA succesului!“. Liceul şi-a asumat rolul pregătirii şi inserţiei cu succes pe piaţa muncii a tinerilor, prin intermediul unei educaţii eficiente, creative şi de performanţă, facilitând dezvoltarea carierei în domeniul economic şi nu numai, formarea de atitudini, abilităţi şi competenţe specifice spaţiului european.

Liceul a desfăşurat şi desfăşoară numeroase şi diverse proiecte naţionale şi internaţionale care au făcut ca această instituţie de educaţie să fie recunoscută drept „Şcoala proiectelor“.

Deschiderea oferită de Uniunea Europeană după 2007 a permis efectuarea de proiecte europene adresate atât profesorilor, cât şi elevilor, ceea ce a crescut calitatea educaţiei la nivelul liceului. Proiectele au vizat atât disciplinele economice, cât şi cele de cultură generală, concretizându-se până în 2015 în două categorii de proiecte: Leonardo da Vinci şi Comenius, iar după 2015 în proiecte Erasmus+.

Un rol deosebit de important îl joacă parteneriatele pe care liceul le-a realizat de-a lungul anilor cu diverse instituţii de stat sau private, instituţii care au oferit deschiderea spre o educaţie nonformală, educaţie care a contribuit şi contribuie la promovarea unei educaţii bazate pe valori şi principii morale.

Un astfel de parteneriat este cel încheiat cu Biroul de Informare al Parlamentului European în România şi cu APDD – Agenda 21 (organizaţie nonguvernamentală), care în luna ianuarie 2017 au selectat şi liceul nostru să facă parte din Programul Şcoli Ambasador ale Parlamentului European. Acest program urmăreşte să ofere elevilor, dar şi profesorilor o imagine clară a rolului pe care îl joacă Uniunea Europeană asupra noastră, folosind module pedagogice concepute special, în mod atractiv şi interactiv.

La nivelul liceului s-au constituit două echipe, şi anume: ambasadorii seniori (cinci profesori – Mirela Dinescu – director, Elena Lucia Bălan, Danciu Natalia, dr. Teodora Chiac şi dr. Gabriela Dîrloman – coordonator proiect) şi ambasadorii juniori (15 elevi de la clasele a 9-a şi a 11-a). Elevii ambasadori juniori au fost selectaţi din categoria celor entuziaşti şi dornici să se implice ca voluntari, aceşti elevi participând şi la alte proiecte internaţionale sau naţionale derulate în liceu. Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt peste 300 de elevi ai liceului, părinţii, comunitatea locală, instituţii de educaţie sau ONG-uri.

În cele patru luni de când se derulează proiectul, echipele de ambasadori seniori şi juniori au desfăşurat numeroase activităţi.

În perioada februarie-martie 2017, dintre activităţile proiectului menţionăm:

 Selecţia echipei de ambasadori seniori şi juniori;
 Informarea Consiliului Elevilor despre proiect;
 Realizarea paginii de Facebook: SSCNK – Programul Şcoli Ambasador ale Parlamentului European în România (https://web. facebook.com/search/top/?q=sscnk%20%20%C8%99coal%C4% 83%20ambasador%20a%20parlamentului%20european);
 Amenajarea punctului de informare al Uniunii Europene;
 Lecţie-vizită la Spaţiul Public al Parlamentului European cu elevi din România, Belgia, Germania, Italia, Polonia în cadrul proiectului Erasmus+ Incluziunea/un drept uman!;

În perioada aprilie-mai 2017, activităţile proiectului s-au diversificat şi au cuprins:

 Workshop cu tema Valori europene, realizată cu elevii clasei a 10-a G;
 Ambasadorii juniori la Târgul firmelor de exerciţiu din Italia;
 Dezbatere cu europarlamentarii Cristian Preda şi Cătălin Ivan;
 Târg caritabil – Mâncare tradiţională românească la Kretzulescu;
 Concurs: Cel mai bun punct de informare al UE – clasele 9-11;
 Miniconcert de muzică europeană – Să cântăm împreună pentru Europa!

DISEMINAREA proiectului s-a realizat prin intermediul ambasadorilor juniori care au efectuat prezentări despre proiect şi despre Uniunea Europeană la şcolile gimnaziale pe care le-au absolvit (de exemplu Şcolile gimnaziale nr. 16, nr. 149 sau 280 din Bucureşti). O altă modalitate de diseminare a fost împărţirea de pliante către părinţi, către alte instituţii precum Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, către Primăria Municipului Bucureşti în cadrul Târgului ofertei educaţioanle din perioada 15-19 mai 2017 şi către Agenţia Naţională Erasmus+.

La nivel internaţional, diseminarea proiectului s-a făcut de către elevii care au participat în Italia la Târgul Firmelor de exerciţiu, în luna martie 2017.

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI se realizează prin intermediul şcolilor partenere, aşa cum este Şcoala gimnazială nr. 149 care a creat la nivelul şcolii: Punctul de Informare al Uniunii Europene şi a efectuat o serie de activităţi cu prilejul Zilei Europei, pe 9 mai 2017.

În ce constă plusvaloarea obţinută prin Programul Şcoli-amba­sador ale Parlamentului European? S-a promovat educaţia bazată pe cetăţenie democratică  activă atât în rândul elevilor, cât şi în rândul profesorilor, părinţilor şi al comunităţii locale, devenind tot mai conştienţi că a trăi în Europa înseamnă a crede cu convingere în  valorile, tradiţiile, drepturile  şi libertăţile europene.

Prof. ec. Mirela DINESCU – director
Prof. Elena Lucia BĂLAN
Prof. dr. Gabriela DÎRLOMAN – coordonator proiect