Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Programe si proiecte » Proiect european despre învățarea nonformală la Colegiul Tehnic Mihail Sturdza, din Iași

Proiect european despre învățarea nonformală la Colegiul Tehnic Mihail Sturdza, din Iași

La începutul anului școlar 2018-2019, instituţia noastră a simţit bucuria de a primi vestea bună  a aprobării proiectului Erasmus+ cu titlul Învățarea prin proiecte școlare  – motivează, conștientizează și responsabilizează elevii, proiect ce se va desfăşura pe o perioadă de doi ani, 2018-2020.

Urmează o descriere a proiectului şi a obiectivelor, rezultatelor aşteptate şi a activităţilor ce vor fi derulate pe parcursul celor doi ani pentru implementarea acestuia.

Durata de implementare a proiectului este de doi ani, de la 1 septembrie 2018 până la 31 august 2020.

Țările, orașele și școlile partenere sunt:  Croația – Varaždin: Škola stranih jezika – Žiger (școală privată de limbi străine); Grecia – Arta: 1 EPAL ARTAS; Italia – Vasto: Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico „Filippo Palizzi“; Turcia – Ankara: Ortakoy 80.Yil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Liceul Anatolian profesional și tehnic); România – Iași: Colegiul Tehnic M. Sturdza  (coordonator).

Contextul național și european în care a început și se va desfășura proiectul este extrem de favorabil, concretizat fiind prin evenimente cu semnificație și impact cu totul speciale: 2018 este marcat ca Anul European al Patrimoniului Cultural; țările și orașele de reședință ale școlilor implicate în proiect au potențial cultural-istoric valoros; orașul Iași și România au celebrat în mod cu totul special anul 2018  prin activități și evenimente, care au rememorat pagini importante din istoria trecută: Iași – în rolul de capitală a reîntregirii țării și ca oraș al Marii Uniri, prin care s-a ajuns la formarea României Mari la 1 decembrie 1918).

Scopul proiectului este acela ca, prin implicarea în activitățile de proiect planificate, de tip educație nonformală, elevii să descopere și să înțeleagă valorile istoriei și culturii din țara natală și din țările partenere și să învețe a aprecia patrimoniul cultural ca o pe resursă prin care pot să-și crească nivelul de conștientizare a importanței istoriei și a valorilor comune. De asemenea, ei vor reuși să își consolideze sentimentul de apartenență la un spațiu european cultural comun.

Obiectivele proiectului care îi vizează pe elevi sunt: conștientizarea identității naționale prin cunoașterea și înțelegerea valorilor istorice și cultural-spirituale specifice țării natale; activarea conștiinței culturale prin cultivarea respectului şi solidarităţii faţă de cultura altor popoare; responsabilizarea pentru dezvoltarea atitudinilor pozitive, de acceptare/respectare a diversității identității culturale europene; formarea unei conștiințe europene prin, dezvoltarea sentimentului de cetățenie europeană activă; învățarea interculturală prin activități extrașcolare în context nonformal; însuşirea competenţelor-cheie prin educaţia patrimonială; înțelegerea conceptului de  patrimoniu cultural-istoric (național, european) și importanța acestuia la nivel mondial; promovarea cetăţeniei europene, a toleranţei (neam, limbă, cultură), conştientizând şi acceptând „mozaicul“, cultural-lingvistic, la nivel european.

Participanții direcți la proiect, elevii și profesorii (dar în egală măsură și cei care intră în grupurile-țintă ca participanți indirecți), vor învăța să învețe activ, prin activități specifice educației non-formale, aplicând metode, strategii cu elemente de atractivitate:

De asemenea,  vor conștientiza faptul că istoria nu este doar o disciplină arhivistică, ci cu mult mai mult, respectiv un domeniu de studiu și cercetare cu potențial motivațional și de inspirație pentru cei de azi (prin activitățile derulate, elevii vor învăța să se inspire din „lecţiile“ de demnitate ale înaintaşilor) și că  protejarea culturii și identității naționale sunt la fel de importante ca și apărarea teritoriului național.