Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Programe si proiecte » Proiect European School Post

Proiect European School Post

Școala Gimnazială Iancului din sectorul 2 București, unitate de învățământ parteneră în Erasmus+ alături de Croația, Turcia, Grecia, Slovacia, Bulgaria, a desfășurat activități didactice care promovează interculturalitatea.

Obiectivele proiectului sunt de actualitate, îndeosebi pentru școlile care își propun realizarea unor opționale de educație interculturală: consolidarea informațiilor elevilor despre propria cultură, promovarea respectului și toleranței interculturale, dezvoltarea unor abilități care să-i ajute pe elevi să se organizeze mai bine, să fie mai responsabili și să implementeze proiecte, realizarea de schimburi profesionale între cadrele didactice.

Săptămâna 3-7 decembrie a fost un prilej de comunicare și socializare între elevii școlii noastre și cei străini, adaptarea a fost rapidă, lucrul pe echipe s-a dovedit eficient, rezultatele sunt deosebite: un calendar al tradițiilor, o revistă interculturală, felicitări și decorațiuni etc.

Emoțiile au fost copleșitoare, întrucât toate activitățile au avut amprenta sărbătoririi celor 100 de ani de la Marea Unire. Elevi, cadre didactice români și de alte naționalități, în costume populare, au dansat Hora Unirii.

Prof. Amalia STOENESCU,
Director Școala Gimnazială Iancului