Socialize

Facebook
Home » Noutati » Proiecte extracurriculare cu bani europeni

Proiecte extracurriculare cu bani europeni

Fonduri europene În perioada 2011-2013, Liceul de Arte Bălaşa Doamna, din Târgovişte, a fost implicat în Parteneriatul Multilateral Comenius, intitulat „Legendele oraşului meu”, finanţat de către Comisia Europeană cu suma de 24.000 de euro, prin Programul de Învăţare pe tot Parcursul Vieţii. Instituţiile partenere au provenit din opt ţări: Croaţia, Turcia, Bulgaria, Polonia, Slovacia, Cehia, Spania şi Letonia.

Scopul acestui proiect a fost de a conştientiza elevii asupra istoriei oraşului natal prin intermediul educaţiei interculturale. Ei au fost astfel încurajaţi să înveţe mai mult nu doar despre propria istorie, ci şi despre cea a altor ţări europene, prin găsirea de asemănări şi diferenţe între acestea. Cercetând în primul an de proiect legende din ţările respective şi din oraşele ale căror şcoli sunt implicate în proiect, şi-au îmbogăţit cunoştinţele, au înţeles necesitatea toleranţei culturale şi au descoperit valori. Creând propriile legende în al doilea an de proiect, şi-au evidenţiat creativitatea, talentul, capacitatea de lucru în echipă, asumându-şi responsabilităţi.

Ce am constatat după cei doi ani de activitate? Că impactul acestui proiect asupra şcolii noastre a fost deosebit. Iniţial, au fost propuse 24 de mobilităţi transnaţionale. Entuziasmul a fost atât de mare, încât am reuşit să realizăm 36. Munca asiduă, seriozitatea, implicarea permanentă au dus la realizarea de către elevi şi profesori, la termenul limită stabilit iniţial, a fiecărei sarcini şi a produselor finale: pagina web a proiectului, colţul Comenius, prezentările oraşului şi ale şcolii, logo-ul proiectului, scrisorile către comunitate, site-ul proiec­tului, vizitele de studiu, jurnalul de bord, proiec­tele despre savanţii şi oamenii de cultură din ţările partenere, broşura proiectului, macheta proiectului, videoconfe­rinţele, piesa de teatru care a ilustrat legen­dele alese în proiect, cele două expoziţii cu desene prin care au fost reprezentate legendele tuturor celor nouă ţări implicate, postere cu eroii de legendă, benzile desenate, legendele create de către elevi, dicţionarul multilingvistic, e-book-ul.

Elevii şi-au exersat cunoştinţele de limbă engleză, şi-au pus în valoare abilităţile, calităţile, au învăţat mai multe lucruri despre munca în echipă, au descoperit aspecte ale trecutului acestei ţări, dar au asimilat cunoştinţe şi despre istoria şi cultura ţărilor implicate în proiect, au legat prietenii cu colegii din alte ţări pe care i-au găzduit sau la care au fost găzduiţi. Cadrele didactice au cunoscut, prin deplasările transnaţionale, sisteme diferite de învăţământ, şi-au dezvoltat abilităţile de limbă engleză, s-au implicat nemijlocit în realizarea produselor finale alături de elevi. Liceul şi-a adăugat un plus de valoare statutului de Şcoală Europeană. Comunitatea a fost permanent informată cu privire la activităţile din proiect, în oraşul nostru punându-se astfel în evidenţă aspecte importante ale istoriei, ale culturii, ale modului în care trecutul are un impact pozitiv asupra societăţii actuale. Părinţii elevilor implicaţi în proiect au fost parte integrantă a tuturor activităţilor, alături de copiii lor, în special în săptămâna în care s-a organizat în şcoala noastră întâlnirea de proiect, ei luând parte efectiv la activităţile desfăşurate. Cu toţii, copii şi adulţi, au învăţat necesitatea eliminării prejudecăţilor de orice fel, a pro­movării individualităţii naţionale şi a multiculturalis­mului.

Această comunicare reflectă numai punctul de vedere al echipei de lucru din Liceul de Arte Bălaşa Doamna, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Prof. Mihaela NICOLAE,

Liceul de Arte Bălaşa Doamna, Târgovişte