Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Stiri si comunicate » Proiectul de lege a manualului şcolar, elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale, adoptat de Guvernul României

Proiectul de lege a manualului şcolar, elaborat de Ministerul Educaţiei Naţionale, adoptat de Guvernul României

Manualul şcolar este un bun de interes public, potrivit unui proiect de lege ce reglementează regimul manualului şcolar de bază în învăţământul preuniversitar.

Conform actului normativ adoptat în şedinţa de guvern de astăzi, proiectele de manuale şcolare sunt realizate de către autori/coautori şi se depun în formă de manuscris la Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), în vederea evaluării calităţii ştiinţifice. Evaluarea manualelor se organizează prin Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare (CNEE) şi Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, în baza metodologiei aprobate recent prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, de către grupuri de evaluatori formate din cadre didactice, selectate în baza apelului public de selecţie.

Evaluarea calităţii ştiinţifice şi didactice a conţinutului fiecărui proiect de manual şcolar este realizată de către trei evaluatori cooptaţi – cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi un specialist extern în domeniul Ştiinţe ale educaţiei. Un proiect de manual şcolar este declarat admis din punctul de vedere al criteriilor de evaluare a calită?ii ?tiin?ifice ?i didactice dac? ?ntrune?te minimum 85 de puncte din 100 de puncte posibile.

Autorii/coautorii nemul?umi?i de rezultatul evalu?rii au dreptul de a depune contesta?ie ?n termen de 48 de ore de la primirea comunic?rii. CNEE organizeaz?, ?n termen de 15 zile lucr?toare, o sesiune de reevaluare a proiectelor de manuale ?colare pentru care autorii/coautori au depus contesta?ie. Procedura de reevaluare a proiectelor de manuale ?colare este identic? procesului de evaluare, cu men?iunea c? sunt coopta?i al?i patru evaluatori pentru evaluarea calit??ii ?tiin?ifice ?i didactice.

Manualele ?colare admise ?n urma evalu?rii vor fi publicate pe platforma?ţii ştiinţifice şi didactice dacă întruneşte minimum 85 de puncte din 100 de puncte posibile.

Autorii/coautorii nemulţumiţi de rezultatul evaluării au dreptul de a depune contestaţie în termen de 48 de ore de la primirea comunicării. CNEE organizează, în termen de 15 zile lucrătoare, o sesiune de reevaluare a proiectelor de manuale şcolare pentru care autorii/coautori au depus contestaţie. Procedura de reevaluare a proiectelor de manuale şcolare este identică procesului de evaluare, cu menţiunea că sunt cooptaţi alţi patru evaluatori pentru evaluarea calităţii ştiinţifice şi didactice.

Manualele şcolare admise în urma evaluării vor fi publicate pe platforma manuale.edu.ro, cu scopul de a selecta manualul şcolar de bază prin proceduri transparente aprobate prin ordin al ministrului.

MEN achiziţionează conceptul şi conţinutul manualului şcolar de bază de la autori/coautori, iar manualele şcolare de bază, în format pdf şi în varianta digitală interactivă, vor putea fi accesate şi de pe site-ul ministerului, în cadrul Bibliotecii Şcolare Virtuale, devenind resurse educaţionale deschise. Înainte de reeditare, fiecare manual şcolar va fi reevaluat de grupuri de experţi.

Prin derogare de la Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, utilizarea în manualele şcolare de bază de scurte extrase din opere scrise literare, artistice sau ştiinţifice, a imaginilor unor opere de arhitectură, artă plastică, fotografică sau artă aplicată, precum şi de scurte fragmente din opere sonore sau audiovizuale, aduse anterior la cunoştinţă publică, se face fără plata drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, cu menţionarea sursei şi a autorului.

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, MEN va elabora normele metodologice de aplicare a legii, care vor fi aprobate prin ordin de ministru.​

Biroul de Presă al MEN