Socialize

Facebook
Home » Conexiuni » Cultura » Proiectul educațional: Medalion literar „Mihai Eminescu“, ediția a VI-a 2018

Proiectul educațional: Medalion literar „Mihai Eminescu“, ediția a VI-a 2018

Având o experiență deosebită în organizarea activităților extrașcolare, prin proiectele educaționale realizate în anul școlar trecut, Lic. Teh. Al. I. Cuza Panciu (prof. Gheroghiță Doru Popa), Șc. Gim. Tristan Tzara, Moinești (dir. prof. Ion Purcaru și prof. Otilia Purcaru), Șc. Gim. Alexandru Piru, Mărgineni (dir. Bogdana Burlaciuc , prof. Tătaru Otilia și prof. Neagu Ramona) Șc. Gim. Nr. 3 Focșani (prof. Gheorghe Daniela, prof. Luminița Nistoroiu și prof. Ticu Valentin) și Șc. Gim. Simion Mehedinți Soveja (prof. Batcă Dănuța) au realizat, sâmbătă, 27 ianuarie 2018, un interesant Proiect educațional Medalion literar.

„ M. Eminescu“, ediția a VI-a 2018, la Casa de Cultură M. Eminescu Panciu.

Motivația derulării acestui proiect este, în primul rând, respectul față de poetul nepereche M. Eminescu, de la a cărui naștere se împlinesc 168 de ani, dar și cultivarea în rândul elevilor a interesului pentru lectură.

În prima parte a medalionului, cei patru scriitori invitați, Culiță Ioan Ușurelu, Doina Popescu Brăila, Chiscop Liviu, Spătaru Elena, au prezentat în fața elevilor, părinților și a profesorilor aspecte din viața și ativitatea literară a marelui poet, care reprezintă un model pentru cititori și pentru ceilalți scriitori români.

Programul medalionului a continuat cu prezentarea Power Point (10 slide-uri) din viața și activitatea literară a poetului. Au urmat evaluarea cunoștințelor elevilor participanți despre poetul nepereche prin două probe: Proba de evaluarea sumativă, Proba de recitări în cadrul concursului literar „Cel mai bun recitator“, unde juriul format din aceiași scriitori invitați a aprecitat efortul pe care l-au făcut toți elevii care au recitat din poeziile studiate.

Câștigătorii concursului au fost:

Secțiunea Proba de avaluare sumativă:

 • Dogaru Daria Camelia, Șc. Gim. Tristan Tzara, Moinești, prof. Otilia Purcaru
 • Horvat Bianca, Șc. Gim. Alex. Piru Mărgineni, prof. Burlacu Bogdana și Neagu Ramona
 • Scutaru Ramona, Șc. Nr. 3 Focșani, prof. Gheorghe Daniela
 • Sava Vasile, Lic. Teh. Al. I. Cuza Panciu, prof. Gheorghiță Doru Popa
 • Panait Gabriel, Șc. Gim. Soveja, prof. Batcă Dănuța

Secțiunea recitări: „Cel mai bun recitator“

 • Parascan Gabriela și Munteanu Diana, Șc. Gim. Tristan Tzara, Moinești, prof. Otilia și Ionel Purcaru
 • Manole Andrada și Varga Mihaela , Șc. Gim Alex. Piru, Mărgineni, prof. Țăranu Otilia
 • Manea Rareș și Ghenuche Rareș, Șc. Gim. Soveja, prof. Batcă Dănuța
 • Neagu Bianca și Rusu Simona, Șc. Nr. 3 Focșani, prof. Luminița Nistoroiu
 • Stănescu Ionuț și Cosmin Găuri, Lic. Teh. Al. I. Cuza, Panciu, prof. Popa Gheorghiță

Secțiunea grupuri și coruri școlare – s-au evidențiat următoarele grupuri corale:

 • Grupul coral „Cetină“ – Șc. Gim. Tristan Tzara, prof. Otilia Purcaru
 • Grupul coral „Alegria“ – Șc. Gim. Alex. Piru, Mărgineni, prof. Acatinca Ionică
 • Grupul coral „Mlădițe Pancene“ – Lic. Teh. Al. I. Cuza, Panciu, prof. Popa Gheorghiță
 • Grupul coral „Rapsodia“ – Șc. Nr. 3 Focșani, prof. Ticu Valetin
 • Grupul coral „Mugurași de brad“ – Șc. Gim.
  Soveja, prof. Batcă Dănuța

Programul Medalionului a continuat cu următoarele lansări de cărți ale scriitorilor invitați:

Scriitorul Culiță Ioan Ușurelu și-a lansat cartea „Multum In Parvo“, ediția a II-a revizuită și adăugită (mic tra­tat despre prefecțiune), în care a dorit să le arate copiilor tot ce se întâmplă în România și propune să aducă în fața tineretului și a maturilor un altfel de a privi educația și dezbaterile morale.

Putem da câteva titluri edificatoare în acest sens: „Cititul Cărților“, „Credința noastră“, „Intelectualul“, „Adevărul și minciuna“, „Liceele –
încotro?“, „Zerodoctul mereu ofensiv“. „Cartea aceasta nu a fost scrisă neapărat în scop didactic, dar mi se pare normal ca la ORA DE SUFLET așa ar trebui înțeleasă DIRIGENȚIA, elevii și profesorii să se poată sprijini pe temele inculse aici, chiar dacă modul în care sunt abordate unele adevăruri poate șoca. Sperăm că observațiile noastre de viață autentică și nu de teorie anemică să dea răspunsuri la întrebările inerente ale tineretului și chiar ale vârstnicilor.“

A urmat apoi lansarea cărților „Copilul Dunării“ și „Haiducul Dunării“, unde scriitoarea Doina Popescu Brăila a dorit să îi provoace pe copii să se întoarcă spre poveste, să înțelegă că problemele vieții se rezolva mai ușor cu optimism sau cu umor. M-am bucurat să văd interesul și entuziasmul copiilor participanți la Medalionul literar de la Panciu. Este imporant că mai există dascăli care se gândesc să împărtășească frumusețea poeziilor din creația poetului nepereche Mihai Eminescu.

Al treilea invitat a fost scriitorul Chiscop Liviu, care și-a lansat cartea „Laba de de leu“, fiind o carte de critică și istorie literară, care cuprinde eseuri publicate în revistele România Literară, Convorbiri literare, Vitraliu, Ateneu și a clarificat o serie de aspecte ținând de viața și opera unor scriitori.

A două carte a scriitorului mai sus men­ționat este „Prozatorul Bacovia“, prin care se informează cititorii că Bacovia nu a fost doar un mare poet, ci și un prozator de talent prin cele două române, zece poeme în proză și o serie de articole, recenzii, interviuri și alocuțiuni.

Prin cele două cărți, autorul a dorit să ofere modele de documentare temeninică și de stabilire a adevărului bazat pe documente pozitive, autentice.

Comemorarea celor 168 de ani de la nașterea poetului a fost făcută și a două zi, la Biserica Sf. Apostoli Petru și Pavel, din Panciu (preot Ștefan Aga), prin oficierea unui parastas și „a transmis tuturor celor prezenți că acest Medalion literar M. Eminescu îi provoacă pe elevi pentru a citi mai mult și în special să cunoască mai bine opera poetului nepereche și în special poeziile sale“.

Eforturile elevilor premiați au fost răsplătite cu diplome, plachete, pliante, carte școlară, dulciuri cu sprijinul unor importanți sponsori.

La reușita acestui Medalion literar au contribuit: ISJ Vrancea, Primăria Orașului Panciu, Lic. Teh. Al. I. Cuza Panciu, Aș. Mihail Sadoveanu Panciu, Fundația Culturală „Miorița“ Odobești și Casa de Cultură M. Eminescu Panciu.

Prof. Gheorghiță Doru POPA, Lic. Teh. Al. I. Cuza, Panciu