Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Programe si proiecte » Proiectul „Twinsketches: notre monde en scène/s“   Pledoarie pentru o lume mai bună sau lumea văzută ca o scenă

Proiectul „Twinsketches: notre monde en scène/s“   Pledoarie pentru o lume mai bună sau lumea văzută ca o scenă

Proiectul e‑Twinning „Twinsketches: notre monde en scène/s“,  desfăşurat în anul şcolar 2017‑2018  de către elevii Şcolii Gimnaziale Grigore Moisil, Ploieşti,  coordonaţi de profesoara  de limba franceză Cristina Stan este o continuare a proiectului  „Twinlettres: regards critiques sur le monde“,  derulat în anul şcolar anterior.

Proiect francofon interdisciplinar de scriere și interpretare colaborativă a unor scenete și benzi desenate despre situații din viața de zi cu zi a elevilor, inspirat de piese clasice de teatru francez, „Twinsketches: notre monde en scène/s“ a permis adolescenților să‑și exprime propria viziune asupra  societății din jurul lor, să‑și exercite gândirea critică și să dezvolte o cetățenie activă.

Prezentând tema incluziunii, proiectul a avut ca parteneri   şcoli din România (Şcoala Gimnazială Grigore Moisil, Ploieşti), Grecia, Italia, Spania, Tunisia şi Belgia.

Produsul final este o carte electronică creată de 207 elevi din șapte școli (colegii și licee) din Belgia, Spania, Grecia și România. În Şcoala Gimnazială Grigore Moisil, Ploieşti, proiectul s‑a desfășurat cu elevii claselor  a VI‑a,  anul 2 de studiu.

Planificarea activităţilor a  vizat cultivarea competențelor secolului 21 la elevi și promovarea valorilor incluziunii printr‑o abordare interdisciplinară și interculturală, activități active, interactive și distractive și organizarea în grupuri, urmând principiile pedagogiei diferențiate,  fiind  concepute în conformitate cu Cadrul european comun de referință pentru limbi și curriculumul diferitelor țări pentru limbile străine  ale nivelurilor A1 +,  ‑A2, ‑B1.

Pedagogia proiectului  a permis obținerea unor  serii de competențe precum: dezvoltarea abilităților de comunicare într‑o limbă străină (ascultare, vorbire, citire și scriere),  cunoaşterea valorilor umanitare ale limbii străine pe care o învață, definirea regulilor genului dramatic și ale benzilor desenate,  dezvoltarea competenței digitale, cultivarea imaginației și a creativității, dobândirea unei conștiințe și a unei exprimări culturale, cultivarea abilităților secolului 21: gândirea critică, comunicarea, creativitatea,  promovarea valorilor de bază ale incluziunii și înțelegerea valorilor comune,  sensibilizarea cetățenilor de mâine cu privire la cetățenia activă și încurajarea atitudinilor de nediscriminare, stereotipurilor și generalizărilor abstracte, dezvoltarea înțelegerii reciproce între popoare, conștientizarea interculturală și descoperirea celuilalt, cultivarea cooperării, empatiei sociale, responsabilizării, încrederii, respectului, autonomiei.

Proiectul a utilizat toate instrumentele disponibile în spațiul virtual e‑Twinning, texte, imagine, fotografie, caricaturi și desene, video, înregistrări, scenete, benzi desenate  și tot ce înseamnă corespondența astăzi: cărți poștale,  scrisori, telefon, internet, Facebook și alte rețele sociale, skype, sms, e‑mail, forumuri, bloguri etc.

Elevii români au  creat personaje fictive, comice, care au format duete comice  cu personajele create de partenerii din alte ţări.  Schimbul de scrisori între parteneri, punerea în scenă a benzilor desenate/scenetelor și filmarea sau participarea la un spectacol teatral au fost foarte apreciate  de către toţi partenerii implicaţi. Elevii s‑au bucurat să citească fragmente și să învețe despre o piesă,  să completeze scenele comice ale altor clase. Principalele lor dificultăți au fost însă  exprimarea în limba franceză, deoarece  elevii români  participanţi studiază limba franceză doar de doi ani și lucrul diferit în clasă.

Elevii au putut,  prin intermediul limbii franceze și al activităţilor proiectate,  să se manifeste creativ şi să împărtăşească frânturi din cultura  românească.

Prof. Cristina STAN, Şcoala Gimnazială Grigore Moisil, Ploieşti