Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Evenimente » Promovarea învățământului economic românesc prin rezultatele obținute de elevii C.E. Virgil Madgearu, din București, la Târgul Internațional al Firmelor de Exercițiu Youth Business Summit 2019, New York

Promovarea învățământului economic românesc prin rezultatele obținute de elevii C.E. Virgil Madgearu, din București, la Târgul Internațional al Firmelor de Exercițiu Youth Business Summit 2019, New York

Colegiul Economic Virgil Madgearu, din București, se numără, astăzi, printre prestigioasele colegii economice angajate să asigure și să promoveze un învățământ economic modern, aplicativ la standarde europene, centrat pe necesitățile de dezvoltare personală și profesională ale elevilor, cu respect și considerație pentru valorile naționale și europene.

Instituția noastră înscrie un bogat palmares în ceea ce privește activitatea de cunoaștere și diseminare a principiilor europene, fiind nominalizată pentru a treia oară la titlul de „Școală Europeană“ în anul 2017, iar în anul 2019 obținând nominalizarea pentru „Școala Antreprenorială“ – Junior Achievement România și „Școală Ambasador“ a Parlamentului European.

Activitățile desfăşurate în cadrul orelor „Firma de exerciţiu“ le dezvoltă elevilor spiritul antreprenorial, capacitatea de a analiza și a sintetiza fenomenele din mediul economic, gândirea analitică și critică, creativitatea, lucrul în echipă, comunicarea într-o limbă străină, abilitățile privind utilizarea tehnologiei contemporane, informației și comunicării.

Delegaţia Colegiului Economic Virgil Madgearu, din Bucureşti, formată din 18 elevi şi trei cadre didactice, coordonată de profesor Roxana Carmen Ionescu – director, participantă la Târgul Internaţional al Firmelor de Exerciţiu „Youth Business Summit New York 2019“, a pus în aplicare cu succes obiectivele proiectului educaţional al liceului „Din şcoală în viaţă prin firma de exerciţiu New York 2019“, printre care enumerăm: Dezvoltarea spiritului antreprenorial în concordanță cu cerințele și exigențele pieței internaționale; Familiarizarea elevilor cu activitățile specifice derulării afacerilor cu partenerii; Firme de exercițiu străine, în cadrul manifestărilor expoziționale; Formarea de priceperi și deprinderi în domeniul negocierilor comerciale; Cunoașterea documentației specifice și a uzanțelor specifice comerțului internațional; Perfecționarea limbajului de afaceri în limba engleză; Dezvoltarea creativității, imaginației, spiritului de echipă și spiritului de afaceri; Posibilitatea afirmării firmelor de exercițiu pe plan internațional; Intensificarea activităţii firmelor de exercițiu în cadrul comerţului electronic pe internet; Motivarea elevilor cu rezultate deosebite în practica firmelor de exercițiu.

În timpul unei săptămâni dinamice a competițiilor de afaceri „Youth Business Summit New York 2019“ – manifestarea a reunit 5.000 de tineri, elevi, profesioniști în formare și antreprenori în devenire din peste 45 de țări, educatori, directori de școli, oameni de afaceri și profesioniști din industrie şi media pentru o întâlnire globală unică. „Youth Business Summit New York 2019“, aflat la cea de-a XXIII-a ediţie, s-a desfăşurat sub titulatura „Future of Work – New York 2019“ – şi sloganul „Join future business leaders and entrepreneurs for a one-of-a-kind global business convention“, având patronajul HSBC, INTUIT, DELOITTE, VIACOM, NIELSEN, GOOGLE, AMAZON, SALESFORCE şi al NEW YORK CITY DEPARTMENT OF EDUCATION (DOE).

Târgul Internaţional al Firmelor de Exerciţiu „Youth Business Summit New York 2019“ a fost organizat pe două categorii de competiții Global Business Challenge 2019 și International Trade Exhibition 2019, la careau participat 105 de firme de exerciţiu, din șapte ţări şi 11 state din SUA, precum: Austria – o firmă, Germania – trei firme, România – patru firme (Colegiul Economic Virgil Madgearu Bucureşti – două firme; Școala Superioară Comercială N. Kretzulescu – o firmă, Colegiul Economic Hermes – o firmă), Indonezia – patru firme, Belgia – două firme, Republica Bermuda – două firme, Brazilia – o firmă, SUA – firme din statele: New York (64), California (20), North California (8), South California (6), Washington D.C. (6), Tennessee (10), New Jersey (8), Virginia (2), Pasadena (5), Michigan (3), Illinois (4), Texas (2), Florida (4). Competiția Global Business Challenge 2019 este un concurs inovator, ce s-a desfășurat la sediul Long Island University – Brooklin, într-un spațiu prietenos și profesionist, oferind posibilitatea participanților de a exersa munca într-o echipă multinațională, de a analiza și sintetiza fenomenele din mediul economic, în care o firmă reală își desfășoară activitatea, de a identifica soluții și strategii pentru creșterea eficienței firmei, pe baza unui studiu de caz, în care fiecare echipă a fost angajată în identificarea problemelor cu care se confruntă o întreprindere mică și mijlocie, provocarea constând în găsirea de soluții realiste pentru practicile de afaceri, soluții care apoi să fie interconectate cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU. Acest eveniment provocator pentru elevii care doresc să activeze în domeniul afacerilor a fost susținut de sponsori precum HSBC și INTUIT EDUCATION . Participanții, în număr de 297, din țări precum Austria (14), Belgia (10), Brazilia (26), Indonezia (30), Republica Bermuda (18), Germania (21), Romania (33 – 18 elevi de la Colegiul Economic Virgil Madgearu, din București), SUA (145) au fost organizați în 36 de echipe.

Echipajul de la Colegiul Economic Virgil Madgearu, din Bucureşti, participant la competiție, a fost format din 18 elevi: Andreea Niță, Denisa Andreea Petre, Mihnea Vasilescu, Silviu Albert Dumitrașcu, Andreea Alexandra Gonțilă, Denisa Ioana Dirinea, Alexandru Hatagan, Alexandra Drăgan, Dragoș Găman, Andrei Ștefan Talapan, Ștefan Octavian Șeitan, Petru Cristea, Diana Mădălina Chiriță, Ioan Vladimir Roman, Andreea Slivinschi, Andrei Valentin Păun, Vlad Andrei Preda, Vlad Andrei Neacșu. Coordonatori: prof. Roxana Carmen Ionescu, prof. Mariana Georgeta Ciobanu, prof. Florina Voicu.

Rezultate: Locul I – Vlad Andrei Neacșu (clasa a XI-a E); Locul II – Diana Mădălina Chiriță (clasa a X-a H). La competiția International Trade Exhibition 2019, elevii reprezentanți ai firmelor de exercițiu au negociat și au încheiat tranzacții cu 315 firme virtuale din America, Europa sau Asia. EleviiColegiului Economic Virgil Madgearu, din București,au participat cu două firme de exerciţiu: FE TRAVELING AROUND THE WORLD SRL, cu obiectul de activitate agenţie de turism. Rezultatele obţinute: premiul I – Gold – la secţiunea Booth Design; Premiul II – Silver – la secțiunea Salles Materials. Elevi participanţi: Andreea Niță, Mihnea Vasilescu, Silviu Albert Dumitrașcu, Andreea Alexandra Gonțilă, Vladimir Ioan Roman, Vlad Andrei Preda, Vlad Andrei Neacșu. Profesori coordonatori: Mariana Georgeta Ciobanu, Roxana Carmen Ionescu, Florina Voicu.

FE BESPOKE EVENTS BUCHAREST SA cu obiectul de activitate prestări servicii și evenimente.

Rezultate obţinute: Premiul I – Gold – la secţiunea Booth Design; Premiul II – Silver – la secțiunea Salesmanship; Premiul II – Silver – la secțiunea Salles Materials. Elevi participanţi: Andreea Denisa Petre, Denisa Ioana Dirinea, Alexandru Hataganu, Dragoș Găman, Andrei Ștefan Talapan, Ștefan Octavian Șeitan, Petru Cristea, Andreea Slivinschi, Andrei Valentin Păun. Profesori coordonatori: Roxana Carmen Ionescu, Florina Voicu, Mariana Georgeta Ciobanu.

Pe parcursul desfăşurării International Trade Exhibition 2019, standurile noastre expoziționale au fost vizitatede dl IONEL FLORIAN LIXANDRU – secretar de stat în Ministerul Educației Naționale – învățământ preuniversitar, împreună cu o delegaţie de cadre didactice şi manageri ai şcolilor bucureştene. Domnul secretar de stat a felicitat elevii și cadrele didactice, coordonatori firme de exercițiu, pentru profesionalismul și implicarea în promovarea școlii românești, a învățământului românesc economic, la prestigioasa manifestare International Trade Exhibition 2019 din SUA.

Am primit, de asemenea, la standurile expoziționale, vizita dlui dl Călin Radu Ancuța, ministru plenipotențiar, și a altor oficialități din partea Consulatului General al României la New York. Dl ministru plenipotențiar Călin Radu Ancuța a avut discuții cu elevii implicați în competiții, dar și cu profesorii coordonatori ai firmelor de exercițiu. Domnia Sa a apreciat modul în care este promovată imaginea țării, a elevilor și, nu în ultimul rând, a școlii românești.

Urmare a rezultatelor deosebite înregistrate la competițiile evenimentului educațional, delegaţia de elevi și profesori de la Colegiul Economic Virgil Madgearu, din București, a fost invitată la sediul Consulatului General al României din New York, unde ne-am bucurat de o deosebită atenţie din partea oficialităților române.

Proiectul de educaţional succes al liceului „Din şcoală în viaţă prin firma de exerciţiu New York 2019“ și exemplele de Bună practică pot fi diseminate și multiplicate, iar cadrele didactice le pot implementa la clasă în cadrul orelor de educație antreprenorială și administrarea afacerii. În acest context, subliniez faptul că participarea și rezultatele înregistrate de elevii colegiului nostru la competiția internațională „Youth Business Summit New York 2019“ se constituie într-o modalitate eficientă de optimizare a demersului de recunoaștere și valorificarea parteneriatelor cu Ministerul Educației Naționale, comunitatea locală și de afaceri, pentru creșterea performanțelor școlare și extrașcolare, dar și de promovare a imaginii învățământului economic românesc.

Director, prof. Roxana Carmen IONESCU