Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Punem accent pe asigurarea calităţii în educaţie printr-un demers dinamic ce presupune implicare şi responsabilizare“

„Punem accent pe asigurarea calităţii în educaţie printr-un demers dinamic ce presupune implicare şi responsabilizare“

Interviu cu prof. Maria Ștefănie, inspectorul general al ISJ Hunedoara


Stimată doamnă inspector general, se împlinesc anul acesta 50 de ani de la înființarea ISJ Hunedoara. Cum ați marcat semicentenarul?

Anul Centenarului are o semnificație deosebită pentru poporul român și pentru devenirea noastră, marcând întrepătrunderea trecutului, încărcat de istorie, cu prezentul – temelie a viitorului. Am împletit acest eveniment, important pentru noi, românii, cu sărbătorirea a 50 de ani de la înființarea inspectoratelor școlare județene, prin Legea nr. 11/1968.

Evenimentul „Jubileu în Anul Centenarului“ și-a propus să elogieze profesionalismul, munca și efortul depus în slujba educației, strădania și dăruirea sufletească a celor care au crezut în valorile școlii românești.

Relația școală – societate – stat – individ a reprezentat întotdeauna factorul primordial în dezvoltarea unui sistem real de instruire și educație. La ceas aniversar, ne-au fost alături reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, parlamentari hunedoreni, reprezentanți ai Instituției Prefectului, Consiliului Județean Hunedoara și ai altor instituții județene, inspectori școlari de ieri și de azi, precum și reprezentanți din mediul economic, ai asociației părinților, ai Consiliului județean al elevilor, mass-media, parteneri reali în asigurarea unui serviciu educațional de calitate care să răspundă nevoilor noilor generații și societății în ansamblu.

Cu  această  ocazie, au  fost  elaborate  volumele aniversare: „Memento – jumătate de veac“, care surprinde dovezi ale activității de îndrumare și control, documente relevante despre învățământul hunedorean, precum şi mesaje emoționante ale foștilor inspectori școlari generali și generali adjuncți, sub coordonarea directă a doamnei inspector școlar general adjunct Mate Marta și „Învățământul hunedorean în Anul Centenarului“, care cuprinde cele mai relevante informații despre unitățile de învățământ de stat și particulare din județul Hunedoara în Anul Centenarului, sub coordonarea doamnei inspector școlar general adjunct Lavinia Ilina. Cele două volume aniversare au fost oferite invitaților în cadrul festivităţii, în semn de aleasă prețuire.

În cadrul evenimentului desfășurat joi, 7 iunie 2018, ora 12.00, în Sala „Spiru Haret“ de la Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara, a avut loc un Te Deum, oficiat de Preasfințitul Părinte Gurie, Episcopul Devei și al Hunedoarei, au fost rostite alocuțiuni, au fost decernate și înmânate diplome aniversare și a avut loc un moment artistic susținut de Ovidiu Olari și Cristian Fodor, acompaniați de orchestra Ansamblului Folcloric Profesionist Drăgan Muntean din cadrul Centrului de Cultură și Artă Hunedoara.

De asemenea, a fost amenajată galeria inspectorilor școlari generali ai ISJ Hunedoara și a fost dezvelită o placă aniversară ca simbol al sărbătoririi celor 50 de ani de activitate a Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, iar invitații au admirat și o expoziție de medalii și insigne din colecția personală Liviu Gherghin.

S-a încheiat anul școlar 2017-2018. Cum a fost acesta pentru învățământul din județul Hunedoara? Cum a fost el pentru dvs.?

În condițiile unei evoluții rapide a societății și, implicit, a educației și cunoașterii, multe dintre cunoștințele și practicile valabile ieri sunt astăzi depășite, învechite. Este de așteptat ca într-o perioadă marcată de atâtea mutații tehnologice, ori chiar sociale și de apariția unor noi forme de organizare a muncii, competențele specifice să devină și ele rapid depășite. Nevoile de reactualizare, de educație și învățare continuă sunt în creștere. Dar cel mai important este faptul că nevoile de cunoaștere și de acțiune ale societății și ale membrilor ei vor fi altele decât cele de până acum, care vor deveni rapid desuete. De aceea, educația este cea mai importantă componentă, care asigură evoluția societății, dacă reușește să „țină pasul“ cu aceste rapide transformări și să se mențină echilibrat.

Pornind de la această stare de fapt, consider că sistemul de învățământ al județului nostru nu a cunoscut perturbări majore, a evoluat în parametri normali, procesul instructiv-educativ a reușit să le ofere elevilor acele abilități, cunoștințe, deprinderi care să-i facă performanți pe piața muncii, sau să le confere abilitatea de „învăța să învețe“ celor care vor accede la niveluri superioare de educație, în universități din România sau din străinătate, ori chiar în școli postliceale.

Și aș vrea să mai adaug ceva. Aristotel spunea: „Plăcerea muncii aduce perfecțiunea acesteia“. Nu am invocat acest citat pentru că aș considera că noi, în Hunedoara, am atins acel nivel, al perfecțiunii. Dar știu că atunci când mă refer la colegii mei, în cele mai multe cazuri pot vorbi despre vocație, despre pasiune, despre plăcerea de a-ți face meseria. Iar această atitudine ne va apropia și de perfecțiune.

Sunteți mulțumită de activitatea ISJ Hunedoara? În ce măsură credeți că s-ar fi putut face mai mult?

Inspectoratul  Şcolar  Judeţean  Hunedoara,  în calitate  de  coordonator  al învățământului preuniversitar din județ,  pune accent pe asigurarea calităţii în educaţie printr-un demers dinamic ce presupune implicare şi responsabilizare, pe de o parte, precum şi gândire strategică, autocontrol şi control, pe de altă parte, transpus în practică prin descentralizare. Ca echipă managerială a inspectoratului, dorim să creionăm o imagine a școlii hunedorene, între tradiţie şi modernism, aptă să formeze tineri cu valori morale şi competenţe-cheie, dezirabile pentru integrarea cu succes pe piaţa muncii.

Fiind prima verigă între Ministerul Educației Naționale și unitățile școlare, respectiv beneficiarii sistemului de învățământ, Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara proiectează, fundamen­tează și aplică politica educațională privind învățământul preuniversitar, adaptând strategia MEN la nevoile comunității, asumându-și rolul de coordonare interinstituțională și comunicare eficientă, ca parte intrinsecă din toate activitățile organizației. Consider că ne-am îndeplinit această menire și că ceea ce am realizat am făcut bine.

Evident, totdeauna se poate face mai mult. Am citit nu de mult un citat motivațional al lui Ralph Marston, care provine din mediul sportiv: „Nu îţi coborî aşteptările pentru a se potrivi cu performanţa ta. Ridică-ţi nivelul de performanţă pentru a se potrivi cu aşteptările tale“. Astfel, una dintre țintele pe care ni le-am stabilit și la care eu țin foarte mult este ca județul Hunedoara să se situeze între primele 10 județe din țară în privința rezultatelor la examenele naționale. Atingerea acestui obiectiv ar însemna un extraordinar salt calitativ, în condițiile în care venim dintr-un trecut în care ne situam în a doua jumătate a clasamentului, apoi, ușor-ușor, în ultimii doi ani, am ajuns la promovabilități peste 60%, iar apoi peste 70%, iar acum țintim înspre primele 10 poziții la nivel național.

Printre  țintele  spre  care  este  orientată  activitatea inspecto­ratului școlar și care reprezintă, în fapt, domenii în care mai avem de lucru, vreau să mai amintesc:  scăderea abandonului şcolar și a părăsirii timpurii a sistemului de educaţie (sub 10%); cel puţin 95% din copiii cu vârste cuprinse între patru ani şi vârsta pentru înscrierea obligatorie la şcoala primară să fie înscriși în educaţia preşcolară; ponderea elevilor cu vârste de 15 ani cu competenţe scăzute de citire, matematică şi ştiinţe exacte să fie mai mică de 15%; ponderea absolvenţilor (de 20-34 de ani) care au finalizat sistemul de educaţie şi de formare profesională care sunt angajaţi să fie cel puţin 80%; măsuri active la nivelul unităților școlare, pentru a se încadra, din punct de vedere al cheltuielilor de personal, în bugetele calculate în baza costului standard per elev/preșcolar.

Care sunt cele mai importante proiecte educaționale în care este implicat ISJ Hunedoara?

În vederea creşterii calităţii, eficienţei şi echităţii sistemului public de educaţie, în scopul perfecţionării profesionale a cadrelor didactice, oferirii de servicii educaţionale complementare, inclusiv de consiliere în carieră pentru elevi, în prezent sunt semnate contractele de finanțare prin POCU pentru două proiecte în care Inspectoratul Școlar Județean Hunedoara este beneficiar direct – „Hai la școală! – O șansă pentru viitor“ prin apelul de proiecte „Școala pentru toți“ și „ȘANSA – Școala Activă pentru Noi, Succes pentru Angajator“ prin apelul de proiecte „Stagii de practică pentru elevi și studenți în sectorul alimentar, industrie și servicii“. Totodată, inspectoratul este partener în alte două proiecte pentru care au fost semnate acordurile de finanțare.

În aceste proiecte, instituția noastră colaborează – atât din postura de beneficiar, cât și din cea de partener – cu UAT-uri, cu unități de învățământ, cu Casa Corpului Didactic Hunedoara, cu ONG-uri, toate aceste entități colaborând astfel pentru atingerea obiectivelor proiectelor, care vizează, până la urmă, optimizarea actului educațional, atragerea din nou la școală a celor care au părăsit-o de timpuriu, oferirea unei „a doua șanse“ pentru cei care au depășit vârsta la care pot urma cursurile școlare în învățământul de masă, dar și „întâlnirea“ dintre elevi și viitori potențiali angajatori, pe perioada stagiilor de practică desfășurate la agenții economici.

Din experiența acumulată până în prezent, atât prin proiecte mari, cu finanțare europeană nerambursabilă, cât și prin implicarea cadrelor didactice și elevilor în proiecte de mai mică anvergură, de tip Comenius, Erasmus, marile beneficii de pe urma acestor participări se contorizează la nivelul elevilor; ei, pe lângă participarea directă la mobilități pe parcursul cărora pot observa particularități ale sistemelor de educație din țările partenere, stilul în care sunt pregătiți elevii acolo, modul în care colaborează școala–comunitatea–agenții economici, beneficiază și de optimizarea actului educațional prin intermediul experienței acumulate de cadrele didactice care îi însoțesc. Feedback-ul obținut de la elevii care au făcut parte din grupurile-țintă ale proiectelor mari sau de la cei implicați în diverse mobilități externe a fost pozitiv, fiind astfel factorul primordial care ne determină să ne implicăm în acest gen de proiecte educaționale.

Cu ce rezultate s-a soldat evaluarea națională de anul acesta comparativ cu cele de anul trecut, dar și cu media națională?

Așa cum spuneam anterior, ne dorim să intrăm și să ne menținem într-un Top 10 al județelor din țară după rezultatele la examenele naționale. La finalizarea etapei de contestații, deci la momentul rezultatelor finale pentru evaluarea națională, județul Hunedoara ocupă locul 12 în ierarhia națională, ceea ce este îmbucurător, deoarece reprezintă o evoluție față de anul anterior, când ne situam în zona mediană a clasamentului. Două eleve – de la Școala Gimnazială Ion Gheorghe Duca, din Petroșani, respectiv de la Colegiul Național Decebal Deva – au obținut media generală 10 la evaluarea națională, iar cinci elevi au medii peste 9,90.

Despre bacalaureatul de anul acesta ce ne puteți spune? S-a dovedit sau nu a fi o idee bună susținerea probelor orale în cursul anului, atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice, pentru unitățile de învățământ?

Evoluția promovabilității pentru examenul de bacalaureat, de la 66,70%, în 2016, la 71,40%, în 2017, precum și faptul că, în urma simulării examenului de bacalaureat 2018, județul Hunedoara se situează în primele șase județe din țară, ne dă speranțe în ceea ce privește rezultatele pentru examenul de bacalaureat din acest an. S-au încheiat în data de 28 iunie probele scrise, suntem acum în perioada în care sunt evaluate lucrările candidaților noștri – într-un alt județ, bineînțeles, conform repartizărilor făcute la nivelul ministerului – și sperăm că rezultatele vor fi pe măsura așteptărilor noastre, ale cadrelor didactice, dar și ale elevilor și părinților.

În ceea ce privește modificările operate în acest an cu privire la calendarul de desfășurare a examenului de bacalaureat, am apreciat ca fiind benefică susținerea probelor orale în cursul anului școlar, atât pentru elevi, cât și pentru profesorii implicați în acest amplu proces de evaluare și examinare. Și aceasta pentru că absolvenții au avut aproape o lună după încheierea cursurilor, în care s-au putut pregăti mai intens pentru probele scrise, fără ca acestea să fie precedate și de probele orale, deja promovate. În plus, stresul probelor orale a părut a fi ușor diminuat de localizarea acestora în perioada cursurilor școlare.

Mă bucur că am ocazia să precizez faptul că echipa Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, colegii din comisiile județene de bacalaureat și de evaluare națională alături de toți cei implicați în comisiile din centrele de examen și de evaluare și-au făcut datoria cu succes în ceea ce privește organizarea și desfășurarea examenelor naționale, neînregistrându-se probleme deosebite, nici sesizări, ori alte fapte de natură penală, cu privire la desfășurarea acestora.

Urmează definitivatul, titularizarea, cea de a doua sesiune de bacalaureat și apoi… ce se va mai întâmpla la ISJ Hunedoara? Veți avea timp și de un binemeritat concediu?

Pe lângă examenele naționale – evaluarea națională, cele două sesiuni ale examenului de bacalaureat, examenele de certificare a calificării profesionale pentru absolenții învățământului profesional și tehnic – tot în această perioadă se localizează admiterea în licee și etapele de admitere în școlile profesionale, dar și examene și concursuri ale cadrelor didactice – definitivatul și  examenul național unic de titularizare, urmat de celelalte activități din calendarul de mobilitate a personalului didactic pentru anul școlar 2018-2019.

În paralel, colegii din inspectorat sunt implicați și în alte activități, în funcție de domeniul de competență: are loc autoevaluarea/evaluarea cadrelor didactice de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat și unitățile conexe; ne pregătim documentele pentru evaluarea personalului de conducere, de îndrumare și control din inspectoratele școlare și casele corpului didactic; suntem în mijlocul unei misiuni de audit intern la nivelul unor structuri funcționale din cadrul inspectoratului; deoarece au apărut unele modificări ale codului controlului intern/managerial, aprobate prin Ordinul nr. 600/2018 al Secretarului General al Guvernului, precum și Instrucțiunea nr. 1/2018 a MEN, sunt necesare demersuri pe linia actualizării manualului de proceduri al instituției (și al celorlalte unități de învățământ preuniversitar și unități conexe); atât personalul din școli, cât și colegi din inspectoratul școlar sunt implicați în pregătirea școlilor pentru noul an școlar. Acestea sunt doar o parte din activitățile pe care le derulăm în această perioadă.

În măsura în care vom mai avea timp, printre toate aceste acțiuni, poate că vom încerca să ne „încărcăm bateriile“ într-un scurt concediu, mai ales că în acest an, pentru prima dată, beneficiem și de vouchere de vacanță.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU