Socialize

Facebook
Home » Interviuri »  „Putem afirma, fără modestie, că suntem printre județele cele mai active din țară la proiecte cu finanțare europeană“

 „Putem afirma, fără modestie, că suntem printre județele cele mai active din țară la proiecte cu finanțare europeană“

Interviu cu prof. Sorin Ion, inspectorul general al ISJ Dâmbovița


S-a încheiat anul școlar 2017-2018, un an nu foarte liniștit la nivel național. Cum a fost acesta pentru învățământul din județul Dâmbovița?

Exact așa cum ați constatat și dumneavoastră, un an școlar parcă mai fragmentat, cu destul de multe întreruperi, „punți“ peste sărbătorile legale, coduri de ger, iar de fiecare dată o scurtă perioadă de „reconectare“ la programul școlar.

Aș vrea să ne vorbiți, în linii mari, despre cele mai importante proiecte educaționale în care este implicat sau care au fost demarate, anul acesta, de către ISJ Dâmbovița.

M-aș concentra pe două direcții principale: proiectele europene și ameliorarea fenomenului de abandon școlar. Aparent direcții de acțiune diferite, dar în realitate cu surprinzător de multe „intersecții“.

Așadar, în ceea ce privește implicarea școlilor, dar și a inspectoratului școlar în proiecte cu finanțare europeană, putem afirma fără modestie că suntem printre județele cele mai active din țară. Cu aproape 50 de proiecte de mobilitate și de parteneriat strategic finanțate prin Programul Comisiei Europene, Erasmus+ derulate pe parcursul anului școlar, la care se adaugă încă 15 aprobate la ultima selecție, este posibil să fim cel mai eficient județ din țară pe această zonă de activitate. Aceste proiecte însumează bugete de peste două milioane de euro folosite pentru mobilitățile de învățare ale cadrelor didactice și elevilor.

În plus, începând cu această primăvară, implementăm, în calitate de parteneri, două proiecte finanțate prin POCU (Programul Operațional Capital Uman), care au în vedere: Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli inclusive – proiect denumit sugestiv INOPRO.

Creșterea participării la învățământul antepreșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității rome și a celor din mediul rural, și reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității rome și elevii din mediul rural/comunitățile dezavantajate socio-economic – proiectul Școala Bucuriei. Valoarea totală a proiectelor este de peste trei milioane de lei, iar despre acestea putem realiza cu siguranță un interviu dedicat.

Pe de altă parte, ISJ Dâmbovița a demarat un proiect propriu, denumit sugestiv „Prezent!“, cu scopul de a reduce abandonul școlar și părăsirea timpurie a școlii, proiect care a implicat deopotrivă profesori, elevi, părinți și parteneri externi. După 1 septembrie 2018, vom trage concluziile cu privire la eficiența acestuia.

La nivelul județului, cu ce rezultate s-a soldat prima sesiune de bacalaureat de anul acesta comparativ cu cele de anul trecut, dar și cu media națională?

La prima vedere, rezultatele nu sunt spectaculoase. Dar la o privire mai atentă, este important de sesizat că, în condițiile scăderii procentului de promovare la nivel național, județul Dâmbovița a crescut. Nu mult, doar puțin peste un procent, dar cu 65,8% ne apropiem de media națională și urcăm substanțial în clasamentul pe județe. Din acest punct de vedere, ne putem declara mulțumiți. În plus, niciun liceu din județ nu a înregistrat zero promovare, iar colegiile naționale au obținut rezultate apropiate de 100%. Acest obiectiv îl putem considera, așadar, îndeplinit.

Nu putem trece cu vederea admiterea la liceu de anul acesta. Cum stă județul Dâmbovița la acest capitol? Comparativ cu anii trecuți și cu situația generală, la nivel național, cum s-au descurcat absolvenții dâmbovițeni de clasa a VIII-a?

Una caldă, una rece… Dacă la bacalaureat tocmai ce am spus că ne declarăm mulțumiți, la Evaluarea Națională, rezultatele au fost ceva mai slabe decât anul trecut, întrerupând tendința constant ascendentă a ultimilor ani. Urmează ca, după o analiză detaliată a cauzelor, să stabilim cele mai potrivite măsuri de ameliorare.

Ca o urmare firească, și mediile de admitere la licee și școli profesionale au fost ceva mai scăzute față de 2017. Iar în ceea ce privește realizarea planului de școlarizare după admiterea la licee, ne confruntăm în continuare cu prejudecățile privind școala profesională și liceele tehnologice. Dacă liceele teoretice nu au probleme în realizarea planului de școlarizare, la prima etapă de repartizare am completat mai puțin de jumătate din locurile destinate școlilor profesionale. Mare parte din ele se vor completa la a doua etapă de repartizare, cea a elevilor corigenți sau cu situații școlare neîncheiate. Din păcate, se continuă astfel o nedorită ierarhizare valorică în urma căreia școlile profesionale au de suferit.

Urmează definitivatul, titularizarea, cea de a doua sesiune de bacalauerat și apoi… ce se va mai întâmpla la ISJ Dâmbovița? Veți avea timp și de un binemeritat concediu?

Deja suntem la momentul evaluării lucrărilor scrise din cadrul concursului de ocupare a posturilor vacante. Constatăm, ca și tendință a ultimilor ani, un nivel relativ ridicat de absenteism. Din cei 712 înscriși, doar 553 au finalizat proba scrisă. Pe lângă cei absenți, mulți candidați au renunțat la probă, considerând că nu vor obține nota așteptată.

Urmează examenul de definitivat, ceva mai ușor din punct de vedere organizatoric, cu doar 144 de candidați înscriși. După aceea…. un binemeritat concediu de vreo două săptămâni, pentru că la revenire intrăm direct în sesiunea a doua a bacalaureatului. Una peste alta… nu ne plictisim deloc în timpul verii la inspectoratele școlare!

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU