Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Programe si proiecte » Realităţi româno-elveţiene – studiu comparativ între modalităţi de lucru în asistenţa socială a copilului, tânărului şi familiei

Realităţi româno-elveţiene – studiu comparativ între modalităţi de lucru în asistenţa socială a copilului, tânărului şi familiei

În data de 29.06.2017, FEDERAŢIA INTERNAŢIONALĂ A COMUNITĂŢILOR EDUCATIVE – Secţiunea România prin FICE – Filiala Călăraşi, împreună cu D.G.A.S.P.C. Călăraşi şi Asociaţia Directorilor D.G.A.S.P.C., a organizat, la sediul Primăriei Comunei Dragalina – Judeţul Călăraşi, seminarul naţional cu tema „Realităţi româno-elveţiene – studiu comparativ între modalităţi de lucru în asistenţa socială a copilului, tânărului şi familiei”.

Au participat reprezentanţi din partea D.G.A.S.P.C.: Argeş, Braşov, Buzău, Ialomiţa, sectorul 5 Bucureşti, Constanţa, Dâmboviţa, Neamţ, Tulcea, Vaslui, Vrancea, dar şi reprezentanţi ai Primăriei Cumpăna – judeţul Constanţa, ai Primăriei Dragalina – judeţul Călăraşi, D.G.A.S.P.C. Călăraşi, ziarişti, membri ai FICE România, FICE – Filialele Călăraşi, Ialomiţa, Argeş, Vaslui, Constanţa şi Tulcea. Invitat de onoare a fost dl preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi – Iliuţă Vasile.

Cuvântul de deschidere a fost susţinut de către dna director executiv a D.G.A.S.P.C. Călăraşi – Nicolae Tudora, care a salutat prezenţa invitaţilor – omologi şi colegi din sistemul de protecţie a copilului: ,,Sunt onorată că aţi venit alături de noi, pentru al doilea an consecutiv, la Călăraşi, pentru faptul că la eveniment sunt prezenţi preşedintele FICE România, Toma Mareş, preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, Vasile Iliuţă, primarul comunei Dragalina, Gabriel Stanciu, care s-a implicat în organizarea acestei acţiuni găzduite aici, şi tuturor colegilor din ţară care au răspuns invitaţiei noastre. Sperăm ca întâlnirea de astăzi să-şi atingă obiectivul, acela de a face schimb de experienţă pe activitatea de asistenţă socială, între judeţe”.

Au urmat scurte alocuţiuni ale dlui Stanciu Gabriel – primar al comunei Dragalina, în calitate de gazdă a evenimentului, dl Vasile Iliuţă – preşedinte al Consiliului Judeţean Călăraşi, dl Toma Mareş – preşedinte al FICE – Secţiunea România şi dl Armeanu Ştefănică Ionel – director D.G.A.S.P.C. Vaslui şi membru de seamă al FICE România, care a subliniat importanţa existenţei unor astfel de schimburi de experienţă între specialişti.

Preşedintele Consiliului Judeţean Călăraşi, dl Vasile Iliuţă, a transmis în deschiderea activităţilor următoarele cuvinte: „Este un eveniment important al judeţului Călăraşi, care se desfăşoară într-o comună care s-a confruntat cu multe probleme de asistenţă socială. Vă mulţumesc că aţi venit la Călăraşi pentru a face studiul compa­rativ între Elveţia şi România. Mă bucur că dl preşedinte al FICE România este din nou la Călăraşi şi faptul că ne aflăm în echipa dvs. prin filiala pe care o avem înfiinţată ne asigură că putem face asistenţă socială de calitate”.

Preşedintele FICE, Toma Mareş, s-a arătat încrezător în viitorul care se conturează în acest domeniu al asistenţei sociale: ,,Avem în faţă un mare viitor, care va rezolva această problemă dificilă, care este asistenţa şi protecţia socială, prin tinereţea dumneavoastră, energiile pe care le transmiteţi, ceea ce mă încredinţează să spun că veţi reuşi în acest domeniu. FICE România a ales, deloc întâmplător, angajarea în eveniment a gazdelor noastre, D.G.A.S.P.C. Călăraşi, Consiliul Judeţean, Primăria Dragalina, pentru că aici avem o filială FICE, foarte puternică prin activităţile organizate de preşedinta Elena Ulmeanu, psiholog la D.G.A.S.P.C. Călăraşi şi sprijinite de directorul instituţiei, Doiniţa Nicolae, care este membră în Comitetul Naţional FICE România”.

Punctul de pornire a discuţiilor a fost prezentarea programului de schimb profesional C.I.F.-P.E.P. Elveţia, program ce s-a desfăşurat în perioada 3-19 mai 2017 şi de care au beneficiat, în urma unei selecţii, trei specialişti români, membri ai FICE România: un psiholog din judeţul Călăraşi – Elena Ulmeanu, un manager de caz şi un asistent social/şef de centru din judeţul Vaslui – Nadane Luana Mirela şi Dohotaru Pletoianu Marius.

În prima parte a seminarului, cei trei specialişti români au prezentat informaţii despre programul C.I.F.-P.E.P. Elveţia, generalităţi despre Elveţia şi cantoanele sale, sistemul de organizare statală, sistemul de asistenţă socială, de asigurări sociale, protecţie socială, sistemul de învăţământ, economic, politic şi medical.

Elena Ulmeanu a prezentat un scurt istoric al programului de schimb profesional C.I.F. şi a încurajat participanţii la seminar să aplice pentru astfel de programe foarte utile pentru dezvoltarea profesională, dar şi personală, dat fiind faptul că se realizează, alături de vizitele în insituţiile de asistenţă socială şi de întâlnirile cu specialiştii din alte ţări, un real schimb cultural şi implicare în activităţile cotidiene ale familiilor gazdă.

S-a pus în evidenţă faptul că între C.I.F.-P.E.P. Elveţia şi FICE Elveţia există o colaborare, iar rolul membrilor FICE Elveţia este unul foarte important în organizarea programului individual de schimb profesional al specialiştilor.

Marius Dohotaru Ple­toianu a prezentat informaţii generale despre Elveţia şi despre activităţile pe care le-a desfăşurat în cadrul programului său individual de schimb profesional în instituţiile de ocrotire a copi­lului cu dizabilităţi din Elveţia. Informaţiile au fost însoţite de imagini şi clarificări suplimentare, oferite la solicitarea partici­panţilor la seminar, referitoare la numărul specialiştilor care se implică în soluţionarea unor astfel de cazuri, documentaţia privind accesul în sistemul rezidenţial pentru această categorie de copii, serviciile terapeutice, de îngrijire şi recuperare asigurate în funcţie de nevoile copiilor.

Luana Mirela Nadane a prezentat constatările sale din programul de schimb profesional din Elveţia referitoare la sistemul de protecţie a copilului în familiile de asistenţi maternali şi organizarea managementului de caz, a completat cu exemplificări, imagini şi studii de caz.

Ca elemente de noutate sesizate în Elveţia au fost amintite: posibilitatea ca minorii să stea la asistent maternal doar cinci zile pe săptămână şi două zile să meargă în vizită la părinţi, lipsa evaluării psihologice în procesul de atestare a asistenţilor maternali profesionişti.

Specialiştii români au pus accent pe descrierea celor trei tipuri de intervenţii în domeniul protecţiei copilului remarcate cu prilejul vizitei în Elveţia: intervenţia complementară – prin activităţi de sprijin a familiei; intervenţie suplimentară – prin programe de consiliere a familiei, educaţie şi intervenţii în situaţii neprevăzute; intervenţie în situaţii de urgenţă – de înlocuire a familiei sau a măsurii de protecţie a copilului. Toate aceste tipuri de intervenţii presupun existenţa a trei elemente esenţiale prevăzute în strategia serviciilor elveţiene de protecţie a copilului, tânărului şi familiei: participare, suport şi protecţie. De asemenea, s-a pus în discuţie faptul că în Elveţia se acordă o importanţă deosebită serviciilor private de asistenţă socială care vin în completarea celor de stat şi soluţionează anual 40% din cazuistica existentă. În Elveţia se acordă o importanţă deosebită serviciilor de prevenire, de consiliere a familiei şi copiilor, a tinerilor, servicii ce sunt deschise către oameni şi sunt oferite în mod gratuit.

Elena Ulmeanu a prezentat programul său individual din cadrul C.I.F. Elveţia 2017, program organizat de Roland Stubi (preşedinte al FICE Elveţia şi FICE Europa) privind aspectele observate în domeniul justiţiei juvenile. Astfel, au fost menţionate: existenţa programelor de prevenire timpurie a delincvenţei – încă de la împlinirea vârstei de 10 ani de către copil, programe de consiliere a copilului şi familiei, existenţa şi rolul Tribunalului Copilului, a echipelor formate din doi asistenţi sociali şi un procuror – care intervin împreună pentru soluţionarea cazurilor delincvenţilor minori, existenţa programelor de mediere, a cursurilor pentru minori delincvenţi – cursuri de competenţe sociale, cursuri de Competenţă Media, curs privind legea traficului rutier, organizarea de mese rotunde despre consumul de droguri şi riscurile sale, includerea minorilor în programe speciale în funcţie de fapta penală comisă, şederea în centre deschise sau în centre închise pentru minori delincvenţi, implicarea în programe de ucenicie, pentru minorii delincvenţi cu vârsta sub 15 ani – implicarea în munca de caritate, pentru minorii delincvenţi care au împlinit vârsta de 15 ani se prevede închisoarea  între 3 luni şi 1 an, iar pentru cei care au vârsta de 16 ani se prevede închisoare de 4 ani sau mai mult. Se evidenţiază faptul că, în Elveţia, sesizarea cazurilor minorilor delincvenţi este rapidă, în comparaţie cu România, unde o rezoluţie privind o faptă penală săvârşită de un copil este adusă la cunoştinţa D.G.A.S.P.C. cu întârziere, uneori chiar după unu-doi ani de la săvârşirea faptei penale de către copil. În Elveţia se acordă importanţă deosebită motivului comiterii  faptei, se analizează cu prioritate circumstanţele comiterii faptei penale de către minori şi există excepţii în stabilirea consecinţelor în cazul în care se constată că a fost o întâmplare sau un accident. Întrucât se consideră că „greşeala este privilegiul tinerilor pe drumul spre maturitate” se pune accent pe programele de prevenţie cât mai devreme cu scopul de a avea cazul în evidenţă de timpuriu şi a lucra cu minorii şi familia. S-a concluzionat că se încearcă, în măsura în care este posibil, menţinerea copilului alături de familie, oferindu-se ample programe de prevenire şi consiliere atât pentru copii, cât şi pentru părinţi.

Seminarul naţional „Realităţi româno-elveţiene – studiu comparativ între modalităţi de lucru în asistenţa socială a copilului, tânărului şi familiei”, organizat în data de 29 iunie 2017 în comuna Dragalina, a oferit oportunitatea specialiştilor din România – directori de D.G.A.S.P.C., şefi de complexe, de centre pentru copii, asistenţi sociali, psihologi, educatori – de a face schimb de informaţii şi experienţă profesională în domeniul asistenţei sociale şi de a iniţia noi colaborări pentru viitor.

În cea de-a doua parte a seminarului, dl Armeanu Ştefănică Ionel, director D.G.A.S.P.C. Vaslui, a invitat participanţii la dezbatere în grupe de lucru şi apoi la discuţii în plen. S-a constatat că informaţiile dobândite în Elveţia de specialiştii români s-au dovedit a fi interesante pentru ceilalţi colegi din ţară care au considerat că ar fi utilă pre­luarea unor modele de bună practică şi adaptarea acestora la sistemul de asistenţă socială din România, astfel încât serviciile să evolueze pe viitor în favoarea beneficiarilor. Participanţii au considerat a fi benefice pentru România: o mai bună responsabilizare a Serviciilor Publice de Asistenţă Socială din comunităţile locale astfel încât nivelul de intervenţie al acestora să crească, rezolvarea problemelor să se realizeze în stadiu incipient, prevenindu-se, totodată, agravarea cazurilor şi intervenţia tardivă pentru soluţionarea lor; înfiinţarea unor centre de consiliere so­cială, psihologică, medicală, educa­ţională pentru copil şi familie; clarificarea legislaţiei privind minorul delincvent şi întărirea capacităţii de organizare a unor programe puternice de prevenire a delincvenţei încă de la vârste mici, programe care să vizeze intervenţia specialiştilor din domenii diferite de activitate (şcoală, Biserică, asistenţă so­cială, Poliţie etc.); existenţa Tribunalelor pentru copil şi Familie (în prezent doar un astfel de tribunal există  în întreaga ţară); existenţa mai multor centre închise pentru minorii delincvenţi care săvârşesc fapte pe­­nale grave şi în mod repetat; existenţa mai multor specialişti care să lucreze în beneficiul copiilor cu dizabilităţi şi a familiilor acestora; angajarea asistenţilor sociali în mediul educaţional – grădiniţe, şcoli; o mai bună intervenţie pentru soluţionarea cazurilor sociale de către asistenţii sociali din unităţile sanitare şi diversificarea activităţii acestora; înfiinţarea mai multor centre de zi şi dezvoltarea serviciilor oferite de acestea.

Seminarul s-a încheiat cu discuţii vizând utilitatea existenţei mai multor întalniri profesionale precum şi rolul hotărâtor al specialiştilor din domeniul asistenţei sociale – şi în special al celor din cadrul Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – care sunt în masură să facă propuneri pentru îmbunătăţirea legislaţiei din domeniul lor de activitate precum şi a sistemului de protecţie a copilului în general.

Prof. Elena ULMEANU