Socialize

Facebook
Home » Teorii si strategii » Paideia » RECURS LA PEDAGOGIE – Fundamentele specific-pedagogice ale curriculumului

RECURS LA PEDAGOGIE – Fundamentele specific-pedagogice ale curriculumului

Prof. Sorin Cristea

F
Finalitățile educației asigură fundamentele specific-pedagogice ale oricărui proiect educativ de tip curricular: reforma curriculară a sistemului de învățământ, planul de învățământ curricular, programele, manualele și auxiliarele școlare – curriculare, proiectele curriculare ale lecției etc. 

Construcția finalităților educației este realizată la nivel de filozofie și de politică a educației. Este zona în care putem sesiza continuitatea necesară între fundamentele generale (filologice, istorice, filozofice, sociologice, psiho­logice, politice) și fundamentele specific-pedagogice ale curriculumului La acest nivel, în termenii unui concept pedagogic fundamental, finali­tățile educației sunt definite în raport de următoarele criterii epistemologice: I) Sfera de referință; II) Funcția de bază realizată; III) Structura de bază necesară; IV) Normativitatea promovată.

I) Sfera de referință a finalităților educației, concepute ca fundamente specific-pedagogice aflate la baza construcției oricărui proiect educativ de tip curricular (de reformă a sistemului de învățământ, de plan de învățământ, de programe școlare etc.) vizează orientările valorice prospective stabilite de proiectanții educației la toate nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ. În raport de acest criteriu de ordon epistemologic putem identifica două categorii de finalități ale educației

1) Finalitățile macrostructurale, ale sistemului de învățământ care definesc orientările valorice prospective angajate la scara macrostructurii educației situată în zona relațiilor existente între educație și sistemul social global (cultural, politic, economic, comunitar, natural): a) idealul educației – definește tipul de personalitate necesar societății pe termen lung; b) scopurile generale – definesc direcțiile strategice de dezvoltare a sistemului și a procesului de învățământ, pe termen lung și mediu. 

2) Finalitățile microstructurale, ale procesului de învățământ care definesc orientările valorice prospective angajate la scara microstructurii educației situată în zona relațiilor existente între educație și instruire (ca activitate realizată în contextul procesului de învățământ): a) obiectivele generale (ale planului de învățământ, pe arii curriculare și discipline de învățământ, pe trepte și ani de învățământ; b) obiectivele specifice (ale planului de învățământ, pe trepte de învățământ; ale programelor școlare anuale, pe semestre, module / submodule de studiu, capitole, unități de învățare); c) obiectivele concrete (proiectate de profesor în cadrul fiecărei lecții etc., prin operaționalizarea obiectivelor specifice ale unității de învățare, capitolului etc.).

II) Funcția de bază a finalităților educației, realizată în mod obiectiv, este cea de proiectare curriculară a activităților de educație și de instruire, la toate nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ.

III) Structura de bază a finalităților educației, corespunzătoare funcției de bază, necesară pentru realizarea optimă a acesteia, este bidimensională: a) psihologică – definirea competențelor generale și specifice; c) socială – selectarea conținuturilor de bază, legitimate de societate, fixate pedagogic la nivel de plan de învățământ și de programe școlare, în acord cu competențele generale și specifice definite.

  IV) Normativitatea care ordonează acțiunea finalităților educației este promovată la nivel de principii: a) principiul orientării valorice prospective a activității de educație / instruire pe termen lung, mediu și scurt; b) principiul interdependenței dintre dimensiunea psihologică – socială a finalităților educației; c) principiul determinării pedagogice a finalităților  microstructurale de către finalitățile macrostructurale ale educației; d) principiul indivizibilității finalităților macrostructurale ale educației; e) principiul divizibilității finalităților microstructurale ale educației / instruirii (realizată prin acțiunea de derivare / direcționare – specificare – operaționalizare, care permite elaborarea și aplicarea unor taxonomii ale obiectivelor educației / instruirii).