Socialize

Facebook
Home » Teorii si strategii » Paideia » RECURS LA PEDAGOGIE Metodele sau tehnicile didactice speciale (IV)

RECURS LA PEDAGOGIE Metodele sau tehnicile didactice speciale (IV)

Tehnicile didactice speciale sprijină metodele didactice de bază pe tot parcursul unui scenariu didactic care articulează cele trei etape ale lecției, construită curricular în spirit critic: evocarea/evaluarea iniţială, diagnostică şi predictivă – realizarea sensului cunoştinţelor noi, înţelese/predarea-învăţarea-evaluarea continuă – reflecţia/evaluarea finală. Extinderea spre o etapă a patra, continuată în context nonformal, duce la multiplicarea tehnicilor didactice speciale care solicită nu numai o anumită ordonare, ci și o clasificare realizată pe baza unor criterii pedagogice.

Metodele sau tehnicile didactice speciale sunt grupate, îndeosebi, în cadrul categoriei metodelor  didactice de comunicare dialogată sau interogativă:  dezbaterea Phillips-66, asaltul de idei, sinectica, focus grup, acvariul/interacţiunea observată, mozaicul, controversa academică și controversa creativă, cubul (Ioan Cerghit, Metode de învățământ, Polirom, Iași, 2006). La nivelul psihologiei educației, metodele sau tehnicilor speciale pot fi clasificate prin raportarea lor la diferite teorii ale învățării: a) condiționale (fişa personală, harta obstacolelor); b) sociale (seminarul socratic, mozaicul, predarea reflexivă, acvariul/interacţiunea observată; reuniunea Philipps 66); c) bazate pe rezolvarea conflictului cognitiv (focus-grup, controversa creativă, controversa decizională), pe analiza de probleme (SWOT; diagrama Wenn, SINELG/Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii şi a Gândirii), pe rezolvarea de probleme (reflecţia personală, cubul, discuţia-panel), pe dezvoltarea abilităţilor de comunicare (jocurile de spargere a gheţii, turul galeriei); pe experienţă reală şi simulată (tehnica Delphi, tehnica Ipoteză – Experiment – Instruire) (Ion Negreţ-Dobridor, Ion-Ovidiu Pânişoară, Știința învățării. De la teorie la practică, Polirom, Iași, 2005). În funcție de rolul îndeplinit în „formarea competenţelor profesionale prin dezvoltarea gândirii critice“ sunt identificate patru categorii de tehnici didactice speciale bazate pe învățarea prin: a) lectură (SINELG, lectura: intensivă, ghidată; revizuirea termenilor-cheie); b) argumentare (discuția ghidată, acvariul, studiul de caz, analiza SWOT; c) colaborare şi cooperare (brainstorming; brainwriting; predarea complementară; mozaic; consultaţii în grup); d) valorificarea gândirea creative (asocieri libere; scrierea liberă; digrama Venn; secvenţe contradictorii) (Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan, Centrul Educațional ProDidactică, Chișinău, 2017).

Clasificarea pe care o propunem are în vedere selectarea unor  tehnici didactice speciale, afirmate în cadrul  activităţii de instruire (lecţiei etc.),  care pot fi integrate predominant la nivelul structurii de acţiune a unor metode didactice de bază, confirmate pedagogic și social în cadrul procesului de învățământ. Ordonarea lor în raport de principalele categorii de metode didactice de bază este convenţională în măsura în care toate tehnicile didactice speciale sunt angajate în acţiunea de comunicare pedagogică eficientă, în condiţii de învăţare organizată pe (micro)grupe, subordonată unor obiective de formare-dezvoltare a gândirii critice. Modelul rezultat, cu caracter deschis,  fixează orientativ tehnici didactice speciale integrate/integrabile predominant în structura de acțiune a unor metode didactice bazate pe: a) comunicare orală expozitivă (prelegerea intensificată; predarea reciprocă); b) comunicare orală dialogată (focus-grup, dezbaterea Phillips 66, ciorchinele, sinectica, controversa creativă/academică; c) comunicare scrisă/analiză de text (mozaicul/tehnica grupurilor interdependente, SINELG/Sistemul Interactiv pentru Eficientizarea Lecturii şi a Gândirii, scrierea liberă; d) cercetare directă a realităţii (acvariul/interacţiunea observată); e) cercetare indirectă a realităţii (turul galeriei, cubul, investigaţia comună) (Sorin Cristea, Concepte pedagogice fundamentale, vol. 10, Metodologia instruirii în cadrul procesului de învățământ. Metode și tehnici didactice, Didactica Publishing House, București, 2018).

Prof. univ. dr. Sorin CRISTEA