Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare »  „Reducerea absenteismului, a abandonului şcolar şi creşterea siguranţei elevilor în unităţile de învăţământ sunt priorităţi pe agenda noastră de lucru“

 „Reducerea absenteismului, a abandonului şcolar şi creşterea siguranţei elevilor în unităţile de învăţământ sunt priorităţi pe agenda noastră de lucru“


Interviu cu prof. Leontina Monica Sună, inspectorul general al ISJ Dolj


Stimată doamnă inspector general, ne aflăm în debutul unui an şcolar, ca de fiecare dată, departe de a fi perfect. Care este situaţia în judeţul dvs.? Care sunt marile probleme cu care se confruntă judeţul Dolj, şcoala doljeană, la acest început de an şcolar?

Începutul anului şcolar vine de fiecare dată cu emoţie, speranţă, aşteptări şi provocări… Luni, 11 septembrie 2017,  în toate unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Dolj au început cursurile, toţi elevii fiind aşteptaţi la şcoală de cadre didactice calificate.

Entuziasmul este mare, dar rămân, încă, probleme nerezolvate… dar nu insurmontabile. Este vorba, pe de o parte, de clădirile destinate desfăşurării procesului instructiv-educativ, sub 8% din acestea nu deţin autorizaţie sanitară, făcându-se demersuri  pentru obţinere, pe de altă parte, nu toate clădirile au autorizaţie pentru securitatea la incendiu, dar venim în sprijinul directorilor unităţilor şcolare prin organizarea de întâlniri şi instruiri cu reprezentanţii ISU în vederea eliminării  disfuncţiilor.

Reducerea absenteismului, a abandonului şcolar şi creşterea siguranţei elevilor în unităţile de învăţământ sunt priorităţi pe agenda de lucru a inspectoratului şcolar şi în noul an şcolar. În acest sens, vom intensifica activităţile pentru prevenirea şi descurajarea  unor astfel de acţiuni  prin dezvoltarea unor parteneriate viabile cu autorităţile.

Efortul elevilor îndrumaţi de cadrele didactice şi sprijiniţi de părinţi s-au concretizat în rezultatele obţinute la examenele naţionale, la olimpiade şi concursuri. Feedback-ul obţinut  validează  strategia inspectoratului şcolar de îmbunătăţire a calităţii  învăţământului doljean.

Care este starea învăţământului rural la nivelul judeţului? Unde se regăsesc situaţiile cele mai grave?

Voi începe prin a spune că în judeţul nostru, în mediul rural, sunt multe unităţi şcolare noi, reabilitate, renovate, cu săli de curs moderne, dotate cu logistica necesară desfăşurării unor activităţi didactice de calitate. Printr-o strânsă cooperare cu autorităţile locale, contribuim astfel la luarea unor măsuri active de acordare a unor servicii sociale în mediul şcolar, cum sunt: hrană, rechizite, transport şi altele asemenea.

Fiecare cadru didactic în parte trebuie să acţioneze astfel încât să faciliteze respectarea dreptului copilului la educaţie, precum şi a celorlalte drepturi ale copilului.

La polul opus sunt situaţiile apărute ca urmare a unei slabe colaborări a familiei cu şcoala, a părinţilor plecaţi la muncă în străinătate,  situaţii care duc la absenteism şi apoi la abandon şcolar.

O atenţie deosebită o reprezintă învăţământul cu predare simultană, specific zonelor rurale, întâlnite în special la unităţile de învăţământ cu statut de structură, ca urmare a scăderii natalităţii. Este vorba de aproximativ 500 de elevi.

De asemenea, majoritatea unităţilor şcolare fără autorizaţie sanitară de funcţionare sunt în mediul rural, lipsa apei curente fiind motivul principal al neautorizării.

Avem deja un aspru criticat Compendiu introductiv pentru gimnaziu. Vi se pare bună această iniţiativă? Mulţi o critică.

În absenţa manualelor şcolare pentru clasa a V-a, elaborarea Compendiului introductiv este bine-venită, deoarece elevii trebuie să aibă un suport de lucru în primele săptămâni de şcoală. Clasa a V-a reprezintă o etapă nouă în viaţa şcolarului, mai ales că acesta începe să studieze discipline noi cum ar fi TIC sau limba străină L2.

În principiu, Compendiul oferă resursele de învăţare necesare, cu accent pe conţinuturi, cu legături interdisciplinare  menite a facilita achiziţia de cunoştinţe şi, de ce nu, plăcerea de a lucra.

Cu distribuirea celorlalte manuale sunt probleme în Dolj? În alte judeţe ale ţării s-au semnalat disfuncţionalităţi.

Toate unităţile şcolare din judeţul nostru au ridicat manualele necesare în timp optim tocmai pentru a nu se crea disfuncţionalităţi. Toţi elevii au avut manuale în prima zi de şcoală. La clasa I s-au distribuit manuale noi în proporţie de 100%.

Dar să ne oprim  la momentul plin de speranţe al deschiderii anului şcolar. Unde aţi fost prezentă şi cu ce cuvinte i-aţi întâmpinat pe copii şi pe părinţii acestora, în calitate de prim reprezentant al învăţământului doljean?

Septembrie reprezintă un început, dar şi o continuare a activităţii noastre. La început de an am fost în mijlocul elevilor, părinţilor şi colegilor de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti“ Craiova, Colegiul de Industrie Alimentară Craiova, Colegiul Naţional „Carol I“,  Colegiul Naţional „Elena Cuza“, Seminarul Teologic Ortodox „Grigorie Teologul“ Craiova cu încredere  într-un nou an şcolar cu activităţi reuşite şi rezultate bune şi foarte bune pentru elevi, cu putere de muncă, empatie şi responsabilitate,  pentru colegii mei, cadrele didactice, şi nu în ultimul rând pentru părinţi, apropiere de şcoală şi de copii, deoarece numai un parteneriat viabil şcoală-familie garantează succesul şi excelenţa în educaţie. La şcoală îi pregătim pe aceşti copii pentru viaţă.

Este, cu adevărat, învăţământul doljean orientat către elev? Este şcoala românească orientată strict către interesul acestuia?

Obiectivul nostru este de a asigura accesul la un învăţământ de calitate şi performant pentru toţi elevii. Lucrul individualizat la clasă ţine seama de faptul că nu toţi elevii sunt la fel, fiecare are particularităţile sale temperamentale şi de caracter, dar şi un anume tip de inteligenţă.

Noile programe şi curriculumul actual permit o bună şi foarte bună cunoaştere a elevului, învăţământul centrat pe elev, deci individualizat, fiind o opţiune în cadrul învăţământului colectiv.

Activităţile educative şcolare şi extraşcolare permit asumarea responsabilităţii în contextul învăţării, elevul devenind activ şi chiar lider de opinie.

Este necesar ca elevii să se valorizeze ei înşişi, promovând învăţarea prin colaborare şi munca în grup. Actul didactic trebuie să devină creator, iar elevul este un „actor“, învăţarea autentică fiind, de fapt, o învăţare din plăcere.

Intervine aici rolul nostru, al cadrelor didactice, de a-i motiva şi ghida pentru a învăţa pe tot parcursul vieţii.

În încheiere, care sunt principalele direcţii pe care veţi acţiona, la nivelul I.S.J. Dolj, în anul şcolar 2018-2019? Nu în cele din urmă, cu ce speranţe priviţi spre acest nou an şcolar?

Dreptul la educaţie, egalitatea de şanse în faţa educaţiei şi asigurarea unui învăţământ de calitate pentru toţi elevii sunt obiective prioritare pentru Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj.

O prioritate este mutarea accentului pe dezvoltarea personală şi profesională a elevului şi promovarea principiului educaţiei permanente. Pe de altă parte, vom menţine climatul favorabil iniţiativei personale care să stimuleze competiţia.

Un punct forte îl reprezintă dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic şi racordarea acestuia la piaţa muncii.  În Dolj, patru unităţi de învăţământ oferă, începând de anul acesta, şansa absolvenţilor de clasa a VIII-a să dobândească o meserie la învăţământul dual, în cadrul căruia calificările sunt propuse de agenţii economici.

Pentru sprijinirea copiilor în activitatea de învăţare şi prevenirea eşecului şcolar se impune diversificarea serviciilor educaţionale prin dezvoltarea de programe locale.

Şi, nu în ultimul rând, creşterea calităţii procesului de predare–învăţare–evaluare, mai ales prin îmbunătăţirea rezultatelor la examenele naţionale.

Interviu realizat de Oana PANAIT