Socialize

Facebook
Home » Societate » Educatie pentru societate » REGELE CAROL I ȘI CÂTEVA ÎNTREBĂRI

REGELE CAROL I ȘI CÂTEVA ÎNTREBĂRI

Ce-o gândi Regele Carol I, creatorul României Moderne, alături de o întreagă generație de politicieni români patrioți, când, din înălțimea istoriei și a măreției sale, privește în jos, spre România de azi, la cei care-i conduc destinele, la poporul român, la starea, mentalitatea și idealurile lui? Ce-o zice Maiestatea Sa despre ce vede și aude în jur, la mitinguri și contramitinguri, despre ce a ajuns România și cum e privită în lume, despre ce înseamnă a fi român azi, în țară și în afara ei, despre identitatea, mândria și demnitatea românească așa cum sunt ele în condițiile actuale, despre șansele țării pe care a adus-o la lumina civilizației europene de a redeveni o țară demnă, respectată, europeană?… Dacă toate acestea l-ar îmboldi pe Măria Sa să coboare de pe armăsarul focos, din istorie în plin prezent, să facă din nou din România, căreia i-a dedicat viața și sensul destinului Maiestății Sale, un stat respectat și înfloritor în Europa și în lume? Ce ne-am face noi? Am rezista, din starea și mentalitatea de acum, unei asemenea, imense și fundamentale, provocări? Maiestate, uită-te mai des spre noi, poate, cu timpul, dar, bine ar fi, în timpul vieților noastre, s-o schimba ceva, sub lumina pe care o răspândești în jur, și în felul nostru de a gândi și a fi! (S.I.)