Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Programe si proiecte » Reuniune transnaţională a Proiectului „Abeilles menacées, Planète en danger!“ („Albinele, în pericol, planeta ameninţată!“)  

Reuniune transnaţională a Proiectului „Abeilles menacées, Planète en danger!“ („Albinele, în pericol, planeta ameninţată!“)  

La mobilitatea transnaţională au participat, din partea Liceului Tehnologic Baia de Fier,  prof. înv. primar Rădescu Cristiana şi prof. înv. primar Dungan Valentina Roxana.

Obiectivul proiectului este conştientizarea elevilor cu privire la protejarea mediului înconjurător, în special protejarea albinelor la nivel local, european şi global. Parteneriatul  comun de lucru le va permite celor implicaţi şi nu numai să înţeleagă şi să compare diferitele ameninţări care pun în pericol existenţa şi reproducerea albinelor în fiecare dintre ţările partenere. Reuniunea  proiectului s-a desfăşurat  la I. C. Terme Vigliatore – Italia, unde au participat  şi partenerii proiectului din Razlog (Bulgaria), Maria (Spania)  şi Ecole Elementaire Publique mixte Decartes, Chateauroux  (Franţa).

În prima zi (17.10.2017), după discursul directorului şcolii I.C. Terme Vigliatore, fiecare ţară participantă a prezentat şcoala din care provine, s-au  împărtăşit impresii privind implementarea proiectului, apoi profesorul Jean Pierre Martin a prezentat chestiuni tehnice privind instalarea stupului din Italia.

S-a apreciat faptul că elevii s-au implicat activ şi practic demonstrând că practica are mai multă valoare decât vorbele în derularea tuturor activităţilor, acestea fiind apreciate de către comunităţile din care  fac parte şcolile arondate.

A avut loc şi o întâlnire cu primarii regiunii, care au prezentat interesul pe care îl acordă autorităţile locale privind bunul mers al şcolii, colaborarea acestora, implicarea activă a comunităţii în derularea proiectelor educative, care se realizează la nivelul şcolilor.

A urmat apoi vizitarea şcolii, a claselor, unde s-au văzut preocupările elevilor şi cadrelor didactice pentru realizarea activităţilor din cadrul proiectului.

S-au discutat apoi probleme legate de activităţile proiectului, modul cum s-au desfăşurat, implicarea cadrelor didactice şi al elevilor, cum s-a realizat corespondenţa individuală şi cea colectivă.

Echipa din Spania a prezentat cum se lucrează pe platforma eTwinng, cum se popularizează activităţile din cadrul proiectului, cum se accesează pentru a fi vizualizat proiectul.

România a avut de prezentat în cadrul reuniunii modul cum a funcţionat site-ul proiectului, fiind responsabilitatea acesteia de a se ocupa de buna administrare a acestuia. S-a apreciat faptul că România şi-a îndeplinit cu responsabilitate această sarcină.

S-au clarificat aspectele legate de corespondenţa colectivă şi individuală, s-au refăcut listele cu elevii şi cadrele didactice care au de realizat această activitate.

După vizitarea şcolii, profesorul Jean Pierre Martin a prezentat viaţa albinelor în colonii, aspecte relevante ale hrănirii acestora.

A doua zi (18 octombrie) s-au stabilit activităţile concrete care trebuie realizate în perioada următoare (regulile clasei în paralel cu cea a albinelor, utilizarea compostului în grădină, găsirea de reţete culinare în care se foloseşte mierea, alcătuirea unei cărţi comune cu reţete din toate ţările participante la proiect, pubicarea de articole în presă despre activităţile proiectului, activitatea ,,Europa durabilă“). Fiecare ţară este liberă să îşi organizeze activităţile cum doreşte, dar elevii să fie implicaţi alături de părinţi şi de comunităţile din care fac parte.

S-au vizitat apoi o grădiniţă şi cinci şcoli din regiune (Scuola Primaria Tgrme Centro, Scuola Primaria San Bagio, Scuola Primaria Vigliatore Falcone, Scuola Primaria Folcone, Scuola Primaria Belvedere), unde s-au observat implicarea elevilor şi cadrelor didactice în activităţile proiectului.

A urmat apoi vizitarea unei rezervaţii naturale aflate pe malul Mării Mediterane, apoi o seră care se ocupă cu plantarea şi distribuirea de vegetaţie  mediteraneeană.

A treia zi (19 octombrie) s-a discutat  despre  stup, s-a făcut un experiment cu albinele, pe care trebuie să îl facă fiecare ţară, apoi profesorul  a mai făcut precizări privind activităţile practice legate de albine. S-a vizitat Scuola Primaria Tindari, apoi  s-au stabilit celelalte reuniuni ale proiectului: în Spania –  19, 20, 21 februarie 2018, iar în Franţa – 14, 15, 16 mai 2018.

Elevii de la Scuola Terme Vigliatore Centro au prezentat un frumos program artistic.

Se poate aprecia faptul că există un interes deosebit din partea conducerii Liceului Tehnologic, formată din director profesor Cetină Ileana şi director adjunct Turbăceanu Dana Simona, dar şi a  responsa­bilului cu programele europene, Rădescu Maria, care au implicat pro­fe­sorii şcolii, elevii şi părinţii acestora într-o diversitate de proiecte Erasmus+, existând  10 proiecte care se derulează în prezent, având tematici diferite, în funcţie de beneficiarii cărora li se adresează, învăţământ preşcolar, primar, gimnazial sau  liceal. În cadrul tuturor reuniunilor, care s-au derulat la Liceul Tehnologic Baia de Fier, dar şi prin participarea la multitudinea de mobilităţi,  s-a oferit oportunitatea cadrelor didactice de dezvoltare profesională, schimb de experienţă, transfer de bune practici prin participarea la activităţi  internaţionale relevante în domeniul educaţiei şcolare cu impact pozitiv asupra comunităţilor, părinţilor, elevilor şi cadrelor didactice.

Prof. înv. primar Cristiana RĂDESCU
Prof. inv. primar Valentina Roxana DUNGAN
Liceul Tehnologic Baia de Fier, Jud. Gorj