Socialize

Facebook
Home » Interviuri » „Rezultatele deosebite obţinute de absolvenţii clasei a VIII-a la Evaluarea Naţională sunt un motiv de mândrie“

„Rezultatele deosebite obţinute de absolvenţii clasei a VIII-a la Evaluarea Naţională sunt un motiv de mândrie“

Interviu cu prof. Anca Seucea, directorul Școlii Gimnaziale  Constantin Brâncoveanu, din Satu Mare


Stimată doamnă director, la începutul anului, conduceți una dintre școlile de top din județul Satu Mare. Ce credeți că o poziționează pe acest loc de frunte? Vechimea de peste un secol (a luat ființă în anul 1903)? Sau mai e și altceva… calitatea actului educațional, a profesorilor, rezultatele absolvenților la admiterea în liceu, spre exemplu.

Şcoala Gimnazială Constantin Brâncoveanu este o instituție de învățământ de peste 100 de ani, înfiinţată în anul 1903, care se bucură de prestigiu şi notorietate în spaţiul şcolar al judeţului Satu Mare. Poziționată în zona centrală a municipiului Satu Mare, această unitate de învățământ a înregistrat o creștere a numărului de elevi în ultimii ani, copii proveniți nu doar din circumscripția școlară, dar și din alte zone ale localității și din afara ei.

Creşterea efectivelor de elevi se datorează calității actului educaţional desfăşurat în şcoala noastră, eforturilor depuse de cadrele didactice ale școlii pentru menținerea și încurajarea progresului școlar al elevilor.

Ne mândrim cu rezultatele elevilor noştri, îndrumaţi de cadre didactice cu un respect neţărmuit pentru munca lor şi faţă de elevii pe care îi formează. An de an, elevii şcolii noastre s-au remarcat la concursurile şi olimpadele şcolare judeţene şi naţionale, la disciplinele limba română, matematică, fizică, educaţie tehnologică, biologie, dar şi la competiţiile sportive, în mod special cele de şah. De asemenea, rezultatele deosebite obţinute de absolvenţii clasei a VIII-a la Evaluarea Naţională sunt un motiv de mândrie, în plus, cei mai mulţi dintre ei fiind admişi la colegiile de prestigiu din oraşul nostru.

Când ați preluat conducerea acestei instituții de învățământ și care a fost/ este viziunea dumneavoastră managerială?

Sunt director al acestei şcoli din anul 2010. Cunoşteam problemele şcolii, fiind profesor titular din anul 2003, cinci ani am fost consilier educativ şi mai mulţi ani membru în Consiliului de Administraţie. Acum pot spune că acestea au fost avantajele mele când am pornit în această provocatoare călătorie managerială. Mi-am propus încă de la început formarea unei echipe în care să se împletească experienţa şi rezultatele de excepţie ale unor colegi cu spiritul de iniţiativă, deschiderea, sensibilitatea şi dorinţa de înnoire şi progres a celorlalţi.  Nu a fost uşor, dar urcând cu încredere fiecare treaptă a devenirii mele profesionale, am avut satisfacţia lucrului bine făcut.

Cred cu tărie că nimic nu se poate construi fără dăruire, credinţa în valorile fundamentale şi fără iubire. Ne dorim ca Şcoala Gimnazială Constantin Brâncoveanu, din Satu Mare, să devină un spaţiu educaţional în care se învaţă cu bucurie, un spaţiu prietenos, în care elevi şi profesori deopotrivă să vină cu plăcere.

Pentru o școală de elită, un corp profesoral de calitate este esențial. Cum sunt profesorii de la Constantin Brâncoveanu, Satu Mare?

Performanţa, efortul, dăruirea, seriozitatea şi responsabilitatea au devenit, în timp, atributele definitorii ale demersului profesional și educațional în școala noastră. Școala are 33 de cadre didactice titulare, 15 profesori pentru învățământ primar și 18  profesori, având o foarte bună pregătire profesională, majoritatea cu gradul didactic I, absolvenţi de studii superioare şi masterat. Avem colegi care fac parte din Corpul de experţi în management educaţional, Corpul de metodişti ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare. Consider că succesul profesional nu poate fi obţinut fără o educaţie continuă racordată la noile schimbări ale curriculumului şcolar. Astfel, cadrele didactice ale şcolii noastre participă cu interes la activităţile de formare şi dezvoltare profesională, organizate la nivel judeţean şi naţional.

Ce ne puteți spune despre oferta educațională?

Pe lângă curriculumul obliga­toriu, şcoala noastră oferă cursuri opţionale: limba engleză, prietenul meu calculatorul, educaţie finan­ciară,  program Şcoală după Şcoală – Învățarea – continuitate și performanță. Activități remediale, program de pregătire pentru olimpiade și concursuri, program de pregătire pentru evaluarea naţională, cercul de lectură – Cititor de nota 10, Cercul de șah.

De ce dotări se bucură copiii?

Sălile de clasă sunt toate dotate cu  table noi şi mobilier şcolar modern, videoproiectoare şi ecrane de proiecţie, PC, internet, materiale didactice specifice activităţii didac­tice la discipline precum fizică, chimie, biologie; există un cabinet de informatică cu 35 de calculatoare conectate la internet,  table SMART, Flash camera, bibliotecă, sală de sport, teren de sport multifuncţional, cabinet medical. Unitatea noastră școlară dispune și de un sistem de supraveghere video. Modernizarea şi îmbunătăţirea bazei materiale a şcolii noastre este o preocupare constantă, fiind un deziderat pentru un învăţământ de calitate.

Faptul că vă aflați într-un județ extrem al țării, din punct de vedere geografic, influențează în mod pozitiv contactele cu străinătatea? Vorbiți-ne despre proiecte, schimburi de experiență, la nivel național, european.

Dezvoltarea parteneriatelor cu structuri implicate în educaţie este una dintre preocupările constante ale școlii, dar și numeroasele activități extrașcolare derulate: Trofeul Brânco­veanu, revista școlii, activități de voluntariat, activităţi eco-şcoala. Avem parteneriate eTwinning cu instituţii de învăţământ din afara ţării, care au avut un impact deosebit asupra dezvoltării abilităţilor de comunicare într-o lim­bă străină a elevilor şi a utilizării mij­loa­celor TIC în comunicare, dar şi pro­mo­varea tradiţiilor şi obiceiurilor populare specifice zonei Oaşului.  Această instituție de învățământ a  derulat proiectul regional Dor de suflet românesc, înscris în CAER, proiect la care au participat elevi din 12 județe, iar în anul 2004 a câștigat proiectul de grant Vreau să devin un european sănătos.

Avem în derulare parteneriate cu instituţii de învăţământ din judeţele limitrofe, dar şi colaborări cu asociaţii şi ONG-uri care promovează spiritual civic, activităţi de voluntariat, un stil de viaţă sănătos, prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar.

Proiectul educațional, Şcoala de vară – În lumea copiilor prin joc şi creaţie, ajuns anul acesta la a treia ediţie, implicând un număr de 23 de cadre didactice şi 50 de elevi,  are drept scop oferirea şansei elevilor şcolii noastre de a petrece vacanţa de vară într-o manieră creativă şi recreativă, care să le stimuleze imaginaţia şi să le permită accesul la o serie de activităţi culturale, recreative, în cadrul unor ateliere în care noţiunile ştiinţifice s-au împletit cu jocul, cu activităţile de tip practic, aplicativ şi sportive, astfel încât copiii au învăţat lucruri noi în mod plăcut, timpul trecând pe nesimţite.

Doamnă director, în câteva cuvinte: de ce vin/de ce trebuie să vină elevii la Școala Gimnazială Constantin Brâncoveanu, din Satu Mare?

Conducerea școlii și întregul corp profesoral sunt preocupați de armonizarea componentelor curriculumului, dar şi de a oferi posibilitatea tuturor elevilor, de a învăţa într-un mediu prietenos,  de a descoperi și înțelege tainele cunoaşterii, de a participa la diverse activităţi formale şi informale, de a performa,  de a întâlni profesori inspirați, cu vocaţie, dascăli pasionaţi şi dedicaţi.

Ne străduim să oferim  elevilor şcolii ceea ce îşi doresc şi ceea ce merită cu adevărat: O ŞANSĂ REALĂ PENTRU UN START REUŞIT ÎN VIAŢĂ!

Interviu realizat
de Marcela GHEORGHIU