Socialize

Facebook
Home » Institutii » Sindicate » Rezultatele la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat aruncă alte zeci de mii de tineri în șomaj

Rezultatele la cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat aruncă alte zeci de mii de tineri în șomaj

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) consideră că procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat din această toamnă, puţin peste o cincime dintre cei care s-au prezentat, este, din nou, îngrijorător, alte zeci de mii de tineri îngroșând rândurile șomerilor.

„Ministerul Educaţiei și Guvernul României trebuie să se aplece urgent asupra problemelor grave din Educaţie, care nu mai suportă amânare. Trebuie schimbată programa școlară în sensul adaptării acesteia la realităţile economice actuale ale României. Elevii nu sunt motivaţi să înveţe, pen­tru că multe din informaţiile primite nu le sunt utile pentru integrarea pe piaţa muncii. Din păcate, ma­jo­ritatea elevilor care nu au promovat exa­menul de baca­laureat vor fi pentru o perioadă șomeri și vor găsi cu greu un loc de muncă, pentru că acele competenţe pro­fe­­sionale dobân­dite sunt total insuficiente pentru a face faţă cerinţelor impuse de angajatori. Fără măsuri urgente, educaţia va continua să alunece pe panta descendentă”, a precizat pre­șe­dintele FSLI, Simion Han­cescu.

Astfel, FSLI solicită guver­nanţilor următoarele :

• Regândirea de urgenţă a programelor școlare și a siste­mului de evaluare a elevilor, astfel încât să se pună accent pe latura formativă, și nu pe cea informativă, iar prin evaluare să se verifice nu ceea ce au memorat elevii, ci capa­citatea lor de a aplica practic cunoș­tinţele do­bândite, pen­tru a se pu­­tea inte­gra în câm­pul muncii.

• Depolitizarea învăţământului în sensul că, în alegerea direc­torilor de școli, cuvântul hotărâtor să îl aibă unităţile de învă­ţământ, și nu partidele politice.

• Introducerea examenului de admi­te­re în întregul învăţă­mânt superior.

• Adoptarea în regim de urgenţă a unei legi de salarizare pentru educaţie, prin care salariile să crească substanţial, astfel încât meseria de dascăl să devină motivantă.

• Respectarea Legii Educaţiei Naţionale, în sensul acordării, începând cu anul 2014, a minimum 6% din PIB pentru educaţie și a minimum 1% pentru cercetare.

Simion HANCESCU,
Președinte FSLI,

Geanina SANDU,
Departament Comunicare FSLI