Socialize

Facebook
Home » Interviuri » „Rezultatele la evaluările naționale ne situează întotdeauna în primele trei locuri din județ“

„Rezultatele la evaluările naționale ne situează întotdeauna în primele trei locuri din județ“

Interviu cu prof. Claudia Stoica, directorul Școlii Gimnaziale Nr. 3, din Slobozia

Stimată doamnă director, conduceți o instituție de învățământ care, deși tânără (a împlinit anul trecut 50 de ani de existență), a reușit cu succes să se impună în peisajul educațional ialomițean. Ce stă la baza acestui succes?  Care este secretul?

Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia este o școală de prestigiu în județul Ialomița. O recomandă foștii și actualii elevi și profesori, precum și performanțele obținute de aceștia pe plan județean și național, la toate disciplinele de învățământ. Succesul înseamnă perseverență și pasiune.

Care a fost, doamnă director, misiunea şcolii la înfiinţare? Care este misiunea ei astăzi?

Dacă acum 50 de ani cadrul era strict național, astăzi promovăm dezvoltarea per­so­nală a elevilor și în context european, rapor­tându-ne la următoarele valori: egalitate, toleranță, democrație, colaborare.

Ce reprezintă performanţa pentru Școala Gimnazială Nr. 3 din Slobozia? Vă numărați printre cele mai bune
10 școli din județ.

Performanța înseamnă progresul făcut în fiecare zi, o luptă a ideilor și a convingerilor, succesul obținut în timp.

Elevii cresc prin profesori, iar profesorii prin elevi. Rezultatele la evaluările naționale sunt o dovadă în acest sens, situându-ne întotdeauna în primele trei locuri din județ. Calificările la fazele naționale ale concursurilor și olimpiadelor școlare sunt mai numeroase de la an la an.

Toate acestea contribuie la conso­lidarea imaginii școlii în comunitatea noastră.

Spuneți că performanța reprezintă, pentru Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia, o luptă permanentă a ideilor și convingerilor. Care este, deci, viziunea dumneavoastră managerială, doamnă director, care este viziunea conducerii școlii?

Promovarea unui stil managerial democratic prin comunicare şi relaţionare, în vederea dezvoltării unui climat de muncă pozitiv este principalul aspect urmărit.

Avem în vedere însă și o strânsă colaborare cu familiile elevilor, cu instituţiile de la nivel local, județean, naţional şi internaţional, prin iniţierea de proiecte.

Viziunea școlii este următoarea: ,,Investim în elevii noştri, investim în viitorii cetăţeni ai Uniunii Europene“.

Nu se poate face învățământ de calitate fără un corp profesoral de calitate. Cum sunt cadrele didactice de la Școala Nr. 3?

Actualul colectiv de cadre didactice este unul foarte frumos: competent, colaborativ, competitiv.

În centrul acțiunilor noastre punem copilul. La școală îi învățăm să se respecte, să învețe, să fie utili, să aplice, să fie responsabili, să fie performanți!

Școala 3 se mândrește cu toți profesorii săi. Printre ei se regăsesc metodiști, inspectori școlari, autori de auxiliare școlare, oameni care sunt adevărați mentori pentru tinerele generații.

Vorbiți-ne despre proiecte, parteneriate, schimburi de experiență. Nu în ultimul rând, despre cele mai noi activități în care a fost/este implicată Școala Gimnazială Nr. 3.

Școala Gimnazială Nr. 3 Slobozia a inițiat și derulat foarte multe pro­iecte locale, județene, naționale și internaționale, care pun în evidență atât calitățile profesorilor, cât și ale elevilor. Sunt deopotrivă creativi, curioși, explo­ratori, cooperanți, adaptabili.

Motivarea reciprocă încurajează dezvoltarea și îmbogățește învățarea. Da, elevii învață de la profesori, dar și profesorii învață de la elevi.

Mai mult decât atât, în cadrul proiectelor cu finanțare s-a urmărit modernizarea spațiilor de învățământ și dezvoltarea bazei materiale a școlii, așa încât învățarea să fie mai ușoară, mai atractivă și să reprezinte o achiziție pe termen lung.

Doamnă director, în câteva cuvinte, care este deviza Școlii Gimnaziale Nr. 3 Slobozia?

În doar câteva cuvinte, deviza noastră sună așa: „Nu pentru școală, ci pentru viață învățăm!“

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU