Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Rezultatele obținute la examenele naționale ne‑au situat peste media pe țară“

„Rezultatele obținute la examenele naționale ne‑au situat peste media pe țară“

Interviu cu prof. Maria Pop, inspectorul general al ISJ Sălaj


Stimată doamnă inspector general, ne apropiem de finalul anului școlar 2017‑2018, un an nu foarte liniștit. Cum a fost acesta pentru învățământul din județul Sălaj?

Înainte să vă răspund punctual, țin să vă mulțumesc încă o dată pentru atenția acor­dată învățământului din județul Sălaj prin mediatizarea performanțelor școlare, a activi­tăților și informațiilor utile prezentate în paginile Tribunei Învățământului.

În opinia mea, privind retros­pectiv, anul școlar 2017‑2018 poate fi considerat un an al provocărilor, dar a fost un an școlar frumos, cu foarte multe evenimente, activități utile și rezultate frumoase ale elevilor, cadrelor didactice și, implicit, ale echipei din Inspectoratul Școlar Județean Sălaj. Am reușit să depășim provocările cu responsabilitate și profesionalism, astfel că, la final de an școlar, am plăcerea să felicit elevii, cadrele didactice, personalul nedidactic și didactic auxiliar, părinții pentru eforturile comune pe care le‑au depus.

Metodologic, am avut multe noutăți pe parcursul anului prin introducerea noilor planuri‑cadru la clasa a V‑a, elaborarea resur­selor educaționale deschise sau organizarea examenelor naționale după un nou calendar. Din fericire, am reușit să răspundem prompt de fiecare dată și să ne adaptăm noutăților. Concomitent cu desfășurarea activităților didactice și mana­geriale, atât echipa Inspectoratului Școlar, cât și unitățile de învățământ, sunt organizatori/parteneri ai activităților dedicate sărbătoririi Anului Centenar al Marii Uniri și sunt mândră de ceea ce rezultă în urma implicării elevilor și cadrelor didactice deoarece consider că este foarte important pentru noi, dascălii, să insuflăm copiilor și dragostea de țară, de locul în care s‑au născut, respectul față de istorie, față de valorile care ne dau identitate națională.

Pentru că suntem în plină desfășurare a calendarului exame­nelor naționale, doresc să transmit mult succes tuturor elevilor și îmi exprim speranța că la final de an școlar ne vom putem mândri cu un loc de cinste la nivel național prin prisma rezultatelor.

În ce măsură sunteți mulțumită de activitatea ISJ Sălaj? În ce măsură considerați că s‑ar fi putut face mai mult?

Activitatea Inspectoratului Școlar Județean Sălaj este una dinamică, intensă și foarte bogată, organizată în principal conform calendarului Ministerului Educației Naționale. Pe lângă activitatea de management a învățământului sălăjean (planuri de școlarizare, inspecții școlare, examene naționale, mobilitatea personalului didactic, olimpiade și concursuri sau alte acți­uni care fac obiectul principal de activitate), organizăm activități specifice județului nostru cum sunt: „Zilele Învățământului Sălăjean“, „Gala Olimpicilor“, festivaluri naționale, proiecte socio‑educative în toate unitățile de învățământ. De asemenea, avem bucuria să fim solicitați ca parteneri în foarte multe activități și proiecte, să recompensăm elevii și cadrele didactice care se implică pentru obținerea de rezultate remarcabile.

Spre exemplu, până acum, elevii sălăjeni au obținut rezultate remarcabile la olimpiadele și concursurile școlare: 27 de premii, 36 de mențiuni, 12 premii speciale și 8 medalii, precum și recunoașterea internațională a calității în educație prin obținerea cerificatelor de „Școală Europeană“ și de „Școală eTwinning“.

Apreciez ca o reușită deosebită valoroasele premii obținute la diferite competiții naționale și internaționale de către Centrul Județean de Excelență Sălaj, unul dintre cele mai performante din țară.

De asemenea, rezultatele obținute la exa­menele naționale ne‑au situat peste media pe țară, fapt care demonstrează ca dascălii și elevii lucrează într‑un parteneriat eficient în învățământul sălăjean. Elevii au nevoie de noi și noi avem nevoie de ei pentru a obține perfomanța dorită în educație.

Întotdeauna ne dorim mai mult și știm că putem obține rezultate și mai bune, dovada fiind trendul ascendent al ultimilor ani, inclusiv dacă ne raportăm la promovabilitatea examenului de bacalaureat. Este important ca, în tot ceea ce facem, copilul sau elevul să fie reperul la care ne raportăm în permanență cu responsabilitate și dăruire. Eu știu că dascălii sălăjeni procedează în acest mod și sunt convinsă că alte rezultatele frumoase nu vor întârzia să apară.

Care sunt problemele cu care se confruntă instituțiile de învățământ preuniversitar din județ? Există „zone“ defavorizate? Care sunt acelea?

Nu aș putea spune că sunt probleme majore în unitățile de învățământ din Sălaj. Există, ca peste tot, cazuri izolate, însă sunt soluționate punctual la nivel de instituție, iar acolo unde ni se solicită sprijim îl oferim cu cea mai mare deschidere. Directorii au, în acest sens, un rol foarte important în gestionarea fiecărei situații, cu respectarea expresă a legii. Sunt persoane care ne solicită, uneori, punctul de vedere sau ne sesizează anumite aspecte. Le tratăm cu maximă seriozate și responsabilitate, oferind în răspunsurile formulate și soluții în conformitate cu prevederile legale.

În ceea ce privește „zonele“ defavorizate, asigurăm toate condițiile de frecventare a școlii de către toți elevii, avem repar­tizate predominant cadre didactice calificate și condiții de studiu adecvate. Programul lapte‑corn, transportul elevilor de la domiciliu la școală cu microbuze școlare, acolo unde este necesar și Legea 248/2015, sunt măsuri generalizate deja la nivel județean și național.

A început deja perioada de foc a examenelor naționale: evaluarea de la clasa a VIII‑a, bacalaureat, titularizare, definitivat. Care este situația în județul Sălaj? Ce speranțe aveți de la ele?

Să începem cu cei mai tineri, cu absolvenții clasei a VIII‑a, ale căror rezultate sperăm că vor încununa atât munca și strădania lor, cât și efortul profesorilor. Trebuie să precizez faptul că după finalizarea simulărilor examenelor naționale, la nivelul ISJ Sălaj s‑a realizat analiza rezultatelor și s‑au întocmit planuri de măsuri care au vizat îmbunătățirea acestora, principala măsură fiind monitorizarea permanentă a activității de pregătire suplimentară a elevilor. În această perioadă, se desfășoară activitățile din cadrul Evaluării Naționale, în județul nostru fiind 1858 de elevi înscriși. Ne dorim, în primul rând, creșterea procentului de promovare, care, în anul școlar trecut, a fost de 75,27% (87,39% în mediul urban și 63,81% în mediul rural) și, în al doilea rând, sperăm ca, la finalul tuturor probelor, absolvenții noștri să poată să urmeze un traseu educațional care să fie în concordanță cu valorile, cu principiile, cu abilitățile și deprinderile fiecăruia.

Pe lângă absolvenții clasei a VIII‑a, în atmosfera examenelor vor intra, în curând, și absolvenții liceeni. Examenul de bacalaureat este o prioritate pentru noi, încercăm, în fiecare an, să asigurăm toate condițiile, astfel încât elevii noștri să susțină aceste examene în circumstanțe optimizate. Amintesc și aici faptul că, după simulările examenului de Bacalaureat, s‑au realizat planuri de măsuri pentru creșterea rezultatelor elevilor, dintre care amintesc: monitorizarea pregătirilor suplimentare efectuate în toate unitățile de învățământ și efectuarea de inspecții de către inspectorii de specialitate la clasele la care rezultatele nu au fost suficient de bune. În acest an, la sesiunea iunie‑iulie, s‑au înscris 1.848 de elevi dintre care 1.654 de elevi provin din promoția curentă, iar 194 din serii anterioare. Legat de rezultatele obținute în anii școlari trecuți, menționez că, dacă pe ţară, rata de promovabilitate a crescut de la 71,4% la 72, 9% (cu 4,8% în comparaţie cu anul 2016, când procentul a fost 68,1% după contestaţii), în judeţul Sălaj, rata de promovabilitate a crescut de la 70,63% la 71,35% (cu aproape 9% în comparaţie cu anul 2016, când procentul a fost 62,83% după contestaţii). Așadar, nu ne rămâne decât să sperăm că, după această sesiune, rezultatele obținute de elevii noștri vor fi lăudabile și vor constitui un motiv de satisfacție atât pentru noi, dascălii, cât și pentru părinți. Ne dorim din toată inima ca anul școlar curent să se încheie sub semnul performanței elevilor, iar în performanța lor să se oglindească performanța noastră, a tuturor.

Dacă în rândurile de mai sus am vorbit despre examenele elevilor, urmează să precizez câteva aspecte legate de examenele cadrelor didactice. Din analiza datelor legate de concursul național de ocupare a posturilor și a catedrelor vacante sau rezervate, într‑un cuvânt, titularizare, la nivelul județului nostru, s‑au înscris 418 cadre didactice. La această dată, ne aflăm în perioada de finalizare a inspecțiilor la clasă, ocazie cu care echipele de inspecție, formate din metodiști cu experiență ai ISJ Sălaj, au planificat și au asistat la ore pe care candidații le‑au susținut. Am insistat asupra evaluării obiective a acestor acti­vități realizate în complementaritate cu îndrumarea și consilierea oferite candidaților de către profesorii din corpul metodiștilor, așa încât sperăm la rezultate bune și foarte bune care să permită încadrarea cu personal calificat pe toate posturile vacante din unitățile de învățământ din județul nostru. În ultimii ani, respectiv în 2017, 2016 sau 2015, procentul de promovare de la titularizare a fost de peste 70% și ne dorim dorim ca în acest an procentul să crească, astfel încât preșcolarii și elevii noștri să fie învățăți de dascăli bine pregătiți, rezultatele acestora să se regăsească în procente bune și foarte bune de promovare la examenele naționale și să se adapteze rapid și ușor complexității mediului în care se dezvoltă.

La o săptămână după concursul de titularizare, respectiv în data de 18 iulie, se va desfășura examenul național de Definitivare în învățământ. În sesiunea 2018, la nivelul județului nostru s‑au înscris 127 de cadre didactice. Înaintea susținerii celor două inspecții de specialitate, dar și după efectuarea acestora, la sediul ISJ Sălaj, au avut loc două întâlniri de lucru cu cadrele didactice, ocazie cu care s‑au prezentat aspecte din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului și detalii legate de programele de studiu și de proba scrisă. De asemenea, prin intermediul Casei Corpului Didactic Sălaj, s‑au organizat și cursuri de pregătire de specialitate și metodica specialității, specifice pentru Definitivat. Legat de rezultatele examenului, raportându‑ne la anii școlari trecuți, putem spune că sperăm la o promovabilitate bună, întrucât, în ultimii trei ani, județul nostru s‑a clasat peste media pe țară la promovabilitate (65,67% în 2017). Așadar, atât prin îndrumarea profesională realizată cu ocazia inspecțiilor de specialitate, cât și prin întâlnirile organizate pentru cadrele didactice înscrise la Definitivat, putem afirma că la nivelul ISJ Sălaj punem accent pe formarea continuă a tinerilor dascăli și încercăm să oferim un cadru profesional optim în care formarea și pregătirea inițială să se plieze pe multitudinea de provocări din sistemul de învățământ actual.

Dincolo de această perioadă fierbinte a examenelor naționale, ce vă mai așteaptă în această vară? Veți avea timp și de un binemeritat concediu de odihnă?

Vacanţa mare începe doar pentru elevi şi pentru colegii noştri din unităţile de învăţământ. La Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj, ca de altfel la toate inspectoratele școlare din țară, activitatea continuă şi pe durata perioadei de vară. Probabil voi încerca să fiu alături de familie în câteva zile de concediu, însă, până la acel moment, îmi doresc să gestionăm foarte bine organizarea tuturor examenelor şi concursurilor naţionale amintite anterior şi să facilităm un parcurs uşor atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. Tot în perioada vacanței de vară, conform calendarului, urmează evaluarea activităţii manageriale a directorilor unităţilor de învăţământ preuniversitar și evaluarea colegilor inspectori școlari din cadrul inspectoratul şcolar. În paralel cu aceste activități, se desfășoară și etapele de mobilitate a personalului didactic de predare, pentru posturile rămase neocupate.

La fel ca în fiecare vară, la mijlocul lunii august, împreună cu reprezentanți ai Instituției Prefectului Județului Sălaj, ai Direcției de Sănătate Publică, vom verifica stadiul pregătirii tuturor celor 373 de unităţi de învăţământ din judeţ pentru debutul noului an şcolar, astfel încât procesul instructiv‑educativ să se poată desfăşura în condiții optime. Va fi o perioadă solicitantă, dar suntem obişnuiţi cu activitatea intensă şi în timpul vacanţelor şcolare, fapt care nu va reprezenta un impediment în atingerea obiectivelor propuse.

Chiar dacă activitățile sunt dense, reuşita noastră nu ar fi însă deplină dacă nu am avea parte de implicarea responsabilă a cadrelor didactice şi de tot sprijinul constant al acestora, motiv pentru care aduc mulţumirile mele întregului corp profesoral din judeţul Sălaj împreună cu cele mai sincere urări de vacanţă plăcută, sănătate, bucurii personale şi satisfacţii profesionale în noul an şcolar 2018‑2019!

Interviu realizat de Oana PANAIT