Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Rezultatele obţinute la examenul de titularizare ne îndreptăţesc să credem că vom avea în clase profesori bine pregătiţi şi dedicaţi profesiei“

„Rezultatele obţinute la examenul de titularizare ne îndreptăţesc să credem că vom avea în clase profesori bine pregătiţi şi dedicaţi profesiei“

Interviu cu prof. Felicia Man, inspectorul general al ISJ Olt


Stimată doamnă inspector general, deşi copiii se bucură din plin de vacanţă, şcoala traversează perioada de foc a concursurilor şi examenelor. Să începem cu evaluarea naţională. Cu ce rezultate s-a soldat examenul de admitere în liceu anul acesta?

Efortul continuu al elevilor şi cadrelor didactice şi parteneriatul dintre şcoală şi comunitate au dat roadele pe care le-am aşteptat.

Anul acesta au fost înscrişi la examenul de evaluare naţională la clasa a VIII-a 2.743 elevi şi prezenţi 2.646 la Limba şi literatura română şi 2.642 la Matematică. Procentul notelor peste 5 este de 78,92, iar 10 elevi au obţinut media 10. Dacă facem o analiză comparativă a datelor de anul acesta cu cele din anii trecuţi, vom constata o creştere cu 1-2 procente anual şi peste 10 procente faţă de anul 2012. De asemenea, este al doilea an consecutiv când ne clasăm pe primul loc în regiunea Sud-Vest Oltenia şi în primele 10 locuri la nivel naţional.

Despre bacalaureat, sesiunea din vară, ce ne puteţi spune?

La examenul de bacalaureat naţional s-au înscris 2.962 elevi şi au fost prezenţi 2.749. Promovabilitatea pentru sesiunea iunie-iulie 2017 a fost de 63,11 şi patru elevi din judeţul Olt au obţinut media 10. Creşterea anuală de 4,1% nu este una spectaculoasă, dar este constantă şi se datorează orelor de pregătire suplimentară efectuate în toate unităţile de învăţământ liceal şi celor desfăşurate în cadrul proiectelor cu finanţare derulate la nivelul judeţului Olt.

Titularizarea este un alt moment important. Din păcate, şi anul acesta, la nivel naţional, rezultatele sunt slabe. Care este situaţia în judeţul Olt?

Aşa cum remarcaţi şi dvs., titularizarea reprezintă un alt moment important în activitatea Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, asemenea tuturor celorlalte inspectorate şcolare judeţene din ţară. O condiţie sine qua non privind înscrierea şi participarea personalului didactic de predare la examenul de titularizare o reprezintă promovarea examenului naţional de definitivare şi, implicit, dobândirea dreptului de practică în învăţământul preuniversitar.

Astfel, la nivelul judeţului Olt, la concursul de titularizare au participat 466 de cadre didactice, 357 dintre acestea obţinând note peste 5, ceea ce reprezintă 76,61% din totalul candidaţilor. Note peste 7 au obţinut 200 de candidaţi, respectiv 42,91% din numărul participanţilor.

Într-adevăr, la nivel naţional, rezultatele concursului de titu­larizare îi îndeamnă la reflecţie atât pe reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale, ai inspectoratelor şcolare judeţene, cât şi pe candidaţii care au obţinut rezultate mai puţin meritorii, însă la nivelul judeţului Olt, chiar dacă e vorba doar de câteva procente, constatăm un trend ascendent de la un an la altul. Ne bucură, deopotrivă, că, şi anul acesta, judeţul nostru se poate mândri cu o notă maximă la disciplina Matematică, în acest fel continuând „tradiţia” anului şcolar precedent. Rezultatele obţinute la examenul de titularizare ne îndeptăţesc să credem că, în anul şcolar 2017-2018, vom avea în clase profesori bine pregătiţi şi dedicaţi profesiei.

Să vorbim şi despre concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de directori şi directori adjuncţi.

Personal, la fiecare întrevedere formală sau informală pe care am avut-o cu directorii unităţilor şcolare din judeţul Olt, am argumentat necesitatea organizării unui astfel de concurs, din perspectiva ocupării posturilor vacante de către manageri competenţi care să asigure un act managerial de calitate şi care să le confere un anumit sentiment de stabilitate pe post pe o durată de patru ani, astfel încât proiectele demarate sau implementate să fie duse la bun sfârşit, iar rezultatele să fie pe măsura speranţelor beneficiarilor primari ai educaţiei, elevii, precum şi ale beneficiarilor secundari, respectiv părinţii şi comunitatea locală.

Astfel, odată cu anunţul privind orga­nizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de directori şi directori adjuncţi, au fost publicate şi cele 88 posturi – 70 pentru directori şi 18 pentru directori adjuncţi. S-au înregistrat 93 de cereri pentru posturile de directori şi 23 de cereri pentru directorii adjuncţi. În urma etapei de evaluare a portofoliilor profesionale personale ale candidaţilor, comisia instituită în acest sens a decis invalidarea unui dosar – care nu a întrunit condiţiile de eligibilitate impuse de metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului, 115 fiind admise în vederea susţinerii celorlalte probe ale concursului.

Rezultatele obţinute sunt mai mult decât mulţumitoare, edificator în acest sens fiind numărul mare de candidaţi promovaţi şi admişi – 91 (69 promovaţi, 22 admişi), în timp ce numărul candidaţilor respinşi este net inferior, fiind vorba de 19 candidaţi aflaţi în această situaţie.

Au existat, este adevărat, şi unităţi de învăţământ pentru care nu s-au înscris candidaţi, nouă unităţi pentru funcţia de director şi două unităţi pentru funcţia de director adjunct.

Cifrele menţionate anterior privitoare la numărul candidaţilor promovaţi sau admişi ne determină să concluzionăm că abordarea concursului s-a făcut cu responsabilitate, că studierea şi aprofundarea bibliografiei atât în domeniul legislaţiei şcolare în vigoare, cât şi în domeniul managementului educaţional preuniversitar vor reprezenta un element fundamental în activitatea managerială a directorilor de unităţi şcolare din judeţul Olt pentru următoarea perioadă. Acest lucru ne îndreptăţeşte să credem că va contribui semnificativ la creşterea calităţii actului didactic şi, implicit, la promovarea unui învăţământ performant în concordanţă cu politicile educaţionale naţionale.

Elevii au intrat în vacanţă, examenele se vor încheia, dar, aşa cum am spus, începutul anului şcolar deja bate la uşă. Cum intenţionează ISJ Olt să-i întâmpine pe elevi, atât la nivel urban, cât şi rural?

Într-adevăr, elevii din judeţul Olt, asemenea tuturor elevilor din ţară, se află într-o binemeritată vacanţă şi când fac această apreciere am în vedere rezultatele obţinute atât la examenele naţionale, de sfârşit de ciclu de învăţământ, cât şi pe cele obţinute la concursurile şi olimpiadele naţionale. Aşa cum am precizat anterior, se poate constata o creştere exponenţială a procentului de promovabilitate la aceste examene, având ca referinţă anul şcolar 2012-2013, de exemplu, an în care mi-am început activitatea ca inspector şcolar general.

Deşi personalul didactic şi elevii sunt în vacanţă, unităţile de învăţământ se află în plin proces de igienizare, de reabilitare şi de recondiţionare a spaţiilor şi a mobilierului şcolar, astfel încât debutul noului an să asigure condiţii optime desfăşurării procesului de învăţământ. Astfel, fiecare unitate şcolară, în funcţie de problemele cu care se confruntă din acest punct de vedere, şi-a stabilit un plan propriu de măsuri, pe termen scurt, care este în plin proces de desfăşurare. Evident, un rol important îl are colaborarea cu decidenţii locali care asigură finanţarea lucrărilor, oferindu-le tot suportul de care şcolile au nevoie. Responsabilitatea privind stabilirea priorităţilor revine managerilor din unităţile de învăţământ, iar Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt monitorizează permanent stadiul desfăşurării lucrărilor şi încadrarea în termenele stabilite.

O atenţie particulară o acordă directorii de şcoli demersurilor privind obţinerea autorizaţiei sanitare de funcţionare, problemă cu care se confruntă unităţile de învăţământ din mediul rural, pentru care se încearcă identificarea unor soluţii favorabile cu sprijinul Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică Olt. Tot în această perioadă, directorii unităţilor şcolare din mediul rural sunt preocupaţi de procurarea combustibilului solid pentru sezonul rece.

Aşadar, eforturile noastre ale tuturor se conjugă în vederea asigurării unui început de an şcolar sub bune auspicii, atât în unităţile de învăţământ din mediul urban, cât şi din mediul rural.

Cu o agendă atât de încărcată, veţi mai avea timp pentru concediu?

Ca orice cadru didactic, după o perioadă densă în activităţi pe tot parcursul anului şcolar, va sosi şi un astfel de moment în care îmi voi lua câteva zile de concediu, fără a putea preciza când anume se va întâmpla lucrul acesta. Prioritar pentru mine este ca examenele care sunt programate în luna august (sesiunea de toamnă a examenului de bacalaureat naţional, examenele de certificare a calificării profesionale pentru şcolile postliceale sanitare etc.), precum şi etapele de mişcare a personalului didactic, să se desfăşoare în condiţii de eficienţă şi profesionalism, asemenea tuturor activităţilor derulate pe parcursul acestui an şcolar.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU