Socialize

Facebook
Home » Examene » Concursuri » Să păstrăm un mediu sănătos

Să păstrăm un mediu sănătos

Vineri, 5 mai 2017, s-a derulat Concursul Naţional Să păstrăm un mediu sănătos, ediţia a IV-a, aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale cu nr. 46.761/21.11.2016, organizat de Colegiul Tehnic „Anghel Saligny“, Cluj-Napoca, şi Şcoala Gimnazială „Gheorghe Şincai“, Floreşti, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, Cluj-Napoca, şi Casa Corpului Didactic Cluj. Concursul s-a adresat elevilor din ciclul gimnazial, celor din ciclul liceal, precum şi cadrelor didactice, fiind organizat pe trei secţiuni: gimnaziu, liceu, profesori.  Secţiunea gimnaziu s-a desfăşurat în cadrul Colegiului Tehnic „Anghel Saligny“,  Cluj-Napoca.

 Au participat 49 de elevi provenind din diferite şcoli ale ţării. Cuprinsul programului a fost următorul: deschiderea oficială, proba de perspicacitate, vizitarea şcolii, prezentarea produselor din cadrul probei B şi festivitatea de premiere. Creativitatea elevilor a fost oglindită prin produsele originale pe care le-au realizat: postere, machete, obiecte reciclabile. Atmosfera pe parcursul probei de pers­picacitate a fost efervescentă, dovedind sensibilitatea elevilor faţă de problemele de mediu, asumarea rolului de cetăţean activ, conştient de responsabilitatea pe care o are în conservarea şi protejarea bogăţiilor oferite de Natura-Mamă.

S-au acordat trei premii, trei menţiuni şi trei premii speciale (diplome, cărţi, produse de birotică).

Ierarhia a fost următoarea: Premiul I: Puşcaş Teodora, Diviricean Daria, Teodorescu Bogdan, Şcoala Gimnazială „Octavian Goga“, Cluj-Napoca, profesori îndrumători: Varga Cerasela, Teodorescu Alina; Premiul II: Silveşan Rebecca, Popa Albert, Stan Adrian, Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu“, Cluj-Napoca, profesori îndrumători: Rotund Aurica, Pop Gheorghina; Premiul III: Barbos Maria, Lujerdean Teodora, Floroiu Rareş, Şcoala Gimnazială „Gheorghe Şincai“, Floreşti, profesori îndrumători: Briciu Daniela, Giju Monica; Menţiuni: Blaga Bianca, Miron Antonio, Diviricean Dennis, Şcoala Gimnazială „Octavian Goga“, Cluj-Napoca, profesori îndrumători: Varga Cerasela, Teodorescu Alina; Gordan Maria, Merca Andreea, Resteman Alexandra, Şcoala Gimnazială Poieni, profesori îndrumători: Roman Mihaela Doiniţa, Moroşan Scurtu Luminiţa; Paşcalău Ramona Roxana, Dumitraş-Bojescu Alma-Maria, Jileriu Oana Monica, Şcoala Gimnazială „A. Munteanu“,  Valea Drăganului, profesori îndrumători: Roman Mihaela Doiniţa, Moroşan Scurtu Luminiţa; Premii speciale: Merca Mihaela Maria, Merca Dana Ioana, Duma Roxana Elena, Şcoala Gimnazială Valea Ierii, profesori îndrumători: Brăileanu Sorin-Ionel, Cocuţ Lăcrimioara Marcela; Mîrza Simina, Fornade Larisa, Ciupe Mateo, Şcoala Gimnazială „Horea“, Cluj-Napoca, profesor îndrumător: Rus Adriana; Bercea Salomea, Achim Alina Monique, Pop Loredana Maria, Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu“, Cluj-Napoca, profesor îndrumător: Rotund Aurica.

Ultimele două secţiuni s-au desfăşurat în cadrul Facultăţii de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, Cluj-Napoca. În ultimii doi ani, facultatea  a fost gazda acestei activităţi de succes.

Agenda concursului a cuprins următoarele activităţi: deschiderea oficială, vizitarea facultăţii, prezentarea, în paralel, a lucrărilor la secţiunea elevi şi secţiunea profesori, festivitatea de premiere.

Doamna conferenţiar dr. Brişan Nicoleta a susţinut  primul discurs, apoi a îndeplinit rolul de moderator pentru ceilalţi oratori: prof. dr. ing. Baciu Laurenţiu Călin, profesor metodist, Casa Corpului Didactic Cluj-Napoca, Herman Pompilia, directorul Colegiului  Tehnic „Anghel Saligny“, Pop Corina, directorul Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Şincai“, Floreşti, Ilea Bonda Violeta Ortensia.

Pentru vizitatea facultăţii, elevii au fost îndrumaţi de  profesori din cadrul instituţiei.

Prezentarea lucrărilor a început la ora 11.

Tema ediţiei din acest an, crearea unui mediu educaţional în contextul provocărilor contemporane ale impactului activităţilor antropice asupra mediului înconjurător, a fost una deosebit de atractivă, antrenând participarea unui număr semnificativ de elevi şi profesori.

La secţiunea liceu, s-au prezentat 20 de lucrări, care au demons­trat profunzimea preocupărilor pentru soarta mediului natural şi social.  Dintre acestea se pot menţiona:

Construcţiile şi mediul…, autori, elevii Poruţ Marcel şi Maxim Gabriel, profesor coordonator Cătinean Bogdana, Reciclarea plasticului, autor Eleva Redak Nataly, profesor coordonator Pop Corina Virginia,  Combaterea poluării, autori elevii Bogdaniuc Lavinia, Seica Sebastian, profesor coordonator Lupaş Ioana, Stadiul actual al poluării în România, autori elevele Neagu Luminiţa, Gabor Renate, profesor coordonator Eberle Cristina, Poluarea aerului, autor elevul Chivescu Eduard Ştefan, profesor coordonator Faur Mariana, Poveste pe malul Arieşului, autori elevii Attila Markusz, Hotea Răzvan, profesor coordonator  Andronache  Carmen  Daniela, Poluarea, un duşman al Terrei, autor eleva Pafcsuga Denisa, profesor coordonator Groza Anişoara, Muzeul mediului, autori elevele Scrob Carmen, Perje Liana, profesor coordonator Selyem Alexandru, Mediul înconjurător – o inspiraţie pentru mediul educaţional, autori elevii Zăhuţ Carina, Rîşteiu Raul, profesor coordonator Sturza Ioana Monica, Reconstrucţia ecologică a ecosistemelor, autori elevii Dumitraş Denisa, Cosma Ionuţ Vlad, profesor coordonator Clapa Maria Anuţa,Un mediu mai curat, autori elevii Dragomir Imola, Soponar Ciprian, profesor coordonator Miclăuş Dorina Carmen, Efectele poluării asupra atmosferei, autor eleva Pop Cristina, profesor coordonator Ardelean Cornelia Mariana, Încălzirea globală, autor eleva Lupaş Alexandra, profesor coordonator Coţop Carmen, Impactul poluării asupra mediului, autor elevul Vanda Iulian, profesor coordonator Teglaş Teodora.

Au fost acordate trei premii, trei menţiuni şi trei premii speciale. Acestea au constat în diplome şi memory stick-uri. Clasamentul a fost următorul: Premiul I, Poveste pe malul Arieşului, Attila
Markusz, Hotea Răzvan, profesor coordonator  Andronache  Carmen  Daniela, Colegiul ,,Emil Negruţiu“, Turda; Premiul II,  Combaterea poluării, Bogdaniuc Lavinia, Seica Sebastian, profesor coordonator Lupaş Ioana, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny“, Cluj-Napoca; Premiul III, Poluarea mediului înconjurător, profesor coordonator Bălănescu Daniela, Colegiul Naţional Pedagogic „Gheorghe Lazăr“, Cluj-Napoca; Menţiuni: Construcţiile şi  mediul…, Maxim Gabriel, Poruţ Marcel, profesor coordonator Cătinean Bogdana; Muzeul mediului, Scrob Carmen, Perje Liana, Colegiul Naţional „Avram Iancu“, Câmpeni; Poluarea indoor, Ostaş Francesca, Malnaş Dan, profesor coordonator Eberle Cristina Laura, Colegiul Tehnic „Anghel Saligny“, Cluj-Napoca;  Premii speciale: Stadiul actual al poluării în România, Gabor Renate, Neagu Luminiţa, profesor coordonator Eberle Cristina Laura; Reciclarea plasticului, Redak Nataly, profesor coordonator Pop Corina Virginia; Poluarea indoor, profesor coordonator Cătinean Bogdana.

La secţiunea profesori, au fost prezentate 21 de lucrări sub forma unei mese rotunde. Autorii provin de la următoarele şcoli, colegii şi licee: Şcoala Gimnazială „Horea“, Cluj-Napoca, Şcoala Gimnazială ,,Constantin Gh. Marinescu“,  Galaţi, Şcoala Gimnazială „Octavian Goga“, Cluj-Napoca, Colegiul Tehnic  „Anghel Saligny“, Cluj-Napoca, Colegiul Tehnic „Ana Aslan“, Cluj-Napoca, Colegiul Tehnic „C. D. Neniţescu“, Baia-Mare, Colegiul Naţional „George Bariţiu“, Cluj-Napoca, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu“, Cluj-Napoca.

Doamna conferenţiar dr. Brişan Nicoleta a formulat concluziile activităţii. Parteneriatul dintre cele două forme de învăţământ, secundar-superior şi universitar, asigură crearea unui mediu educaţional capabil să se confrunte cu provocările pe care le generează lumea contemporană prin diferitele forme de intruziune în natură.

A patra ediţie a concursului a demonstrat eficienţa metodei de educaţie alternativă, dezvoltând atât intelectul, cât şi afectul participanţilor, stimulând interesul pentru cunoaşterea directă, prin experienţă.

Prof. Cristina Feher,
Colegiul Tehnic Anghel Saligny, Cluj-Napoca