Socialize

Facebook
Home » Societate » Educatie pentru societate » Identitate nationala » Sărbătorirea unui vis împlinit: Centenarul Marii Uniri

Sărbătorirea unui vis împlinit: Centenarul Marii Uniri

După 100 de ani, românii au sărbătorit împlinirea unui vis: înfăptuirea României Mari. Noi, profesorii și elevii  Școlii Gimnaziale Nr. 117, asemenea milioanelor de români, am simțit că trebuie să celebrăm acest eveniment așa cum nu am mai făcut-o niciodată. Toate acțiunile și proiectele dedicate de noi acestui eveniment (și nu au fost puține) sunt un modest și pios omagiu adus celor care au înfăptuit Unirea: de la țăranul plecat din câmp, de- acasă, de la plug, cum spunea poetul, până la oamenii din fruntea țării. Am fost cuprinși de un val de energie venind de la fiecare dintre noi, de la tinerii părinți ai elevilor noştri, dar, mai ales, de la copii.

Totul a fost făcut cu sinceritate, cu dăruire, cu gravitate! Nimic superficial, nimic forțat, nimic făcut doar pentru a mai bifa încă o activitate. Cu toții – profesori, elevi, părinți –  am simțit că trecutul trăiește în noi, că ceea ce s-a întâmplat acum 100 de ani a fost grav și înălțător, am simțit că trebuie să ne ridicăm la înălţimea acestui act măreț, a acestui ideal care ne ghidează drumul nostru ca neam, prin istorie.

Pregătirile pentru Sărbătorirea Centenarului Marii Uniri au început încă din debutul anului 2018, când elevii pasionați de poezie s-au înscris ca participanți la Festivalul  Internațional de Poezie  „Renata VEREJANU“ – Ediția a V-a care s-a desfășurat în perioada 30 august-1 septembrie 2018, la Chișinău. Organizat de Academia Europeană a Societății Civile, în parteneriat cu Institutul de Filologie „B.P. Hasdeu“ și Primăria Chișinău, sub egida Uniunii Internaționale a Oamenilor  de Creație și  dedicat mărețului eveniment.  Suntem tare mândri și bucuroși ca elevii Ștefan Curelariu, cls. a VIII-a A (profesor îndrumător Camelia Georgescu) și  Teodor Predescu cls. a VI-a E (profesor îndrumător Paulina Năstase) se numără printre  laureații concursului. Lor li s-au înmânat Diploma și Medalia de Laureat al Festivalului de către poeta Renata Verejanu personal, în cadrul unui Spectacol muzical – literar intitulat „Poezia și Centenarul Marii Uniri“, organizat de către ADER  (Asociația pentru Democrație, Educație și Reconstrucție), sub egida Uniunii Internaționale a Oamenilor  de Creație – filiala România, în data de 18.11.2018 la București. Aceste activități se înscriu în cadrul mai larg al Proiectului de Educație Europeană tip Școli Surori intitulat „Educație prin Cultură și Tradiții“, lansat în anul 2017, în care Școala Gimnazială Nr. 117 are ca parteneri: organizația neguvernamentală  Academia Europeană a Societății Civile, Chișinău și Școala Nr. 12 din Chișinău, Republica Moldova. Menționăm și faptul că sectorul 6 este înfrățit din anul 2017 cu Raionul Hâncești din Republica Moldova.

Deci putem spune cu bucurie: Basarabia e cu noi!

Cu această ocazie a fost lansat oficial Suplimentul special al Revistei literare a școlii noastre intitulat  „România 100“, dedicat Centenarului Marii Uniri, conceput și realizat de un colectiv de redacție format din elevi și dascăli, sub coordonarea profesoarei de Limba Română Paulina Năstase. Prin acest supliment special am încercat să dăm o formă expresivă şuvoaielor de gânduri și simțiri care veneau de pretutindeni, am vrut să aducem în prezent fapte eroice sau obișnuite, personalități sau oamenii simpli, care au avut rolul lor în Marea Unire. Am dorit ca, vorbindu-le despre personalitățile şi despre eroii care au realizat Unirea, aducând mărturiile directe ale acestora, să-i facem pe copii să înțeleagă, măcar în parte, dimensiunea sacrificiului și a eforturilor imense care stau la temelia unei țări.

De aceea, tot ce putem rosti în aceste zile fremătătoare poate fi rezumat într-un singur cuvânt: RECUNOȘTINȚĂ!

Memționăm că revista literară a școlii noastre cu titlul „Magia Adolescenței“  a luat an de an premii la Concursul Național de Reviste Școlare organizat de Ministerul Educației Naționale.

În cinstea  Centenarului, școala noastră s-a îmbrăcat în haine de sărbătoare, și anume clasele s-au organizat pe grupuri pentru crearea unor foarte frumoase și sugestive panouri prezentând contribuția fiecărei regiuni istorice a României la înfăptuirea Marii Uniri. Ele au fost realizate cu sprijinul Asociației de Părinți și a conducerii școlii, sub coordonarea dnei Camelia Chiță, dir. adjunct și profesor de Istorie.

Apoi, ca de altfel în fiecare an, elevii, profesorii și părinții au cinstit această Sărbătoare Națională în data de 29 noiembrie a.c., la școală, prin organizarea unei largi palete de activități dedicate acestui moment aniversar unic: elevii și profesorii, îmbrăcați în haine de sărbătoare – costume populare tradiționale originale, moștenite de la străbuni, din toate regiunile țării, cu sprijinul nemijlocit și participarea directă a parinților, au organizat în fiecare sală de clasă expoziții dedicate evenimentului, șezători literare, spectacole de dansuri și cântece populare, obiceiuri tradiționale, precum și o expoziție de preparate culinare din toate colțurile țării cu… degustare!   A fost dans, muzică, antren și multa bucurie!

Dar ca bucuria să fie și mai mare, ea trebuie  să fie împărtășită cu oaspeți de onoare și prieteni dragi, atât din comunitatea locală, cât și din străinătate, de la școlile surori. Astfel, am avut ca oaspeți de onoare: primarul Sectorului 6 dnul  Gabriel Mutu, inspectorul școlar general al municipiului  București dna profesoară  Ioana Mihaela Neacșu, precum și  toată echipa Inspectoratului Școlar al Sectorului 6. După ce oaspeții au fost primiți cu pâine și sare conform tradiției strămoșești, pe acordurile Imnului Național, primarul sectorului 6 și directorul școlii, dna profesoară Adriana Stoica au ridicat un drapel al României de 2×3 m pe catargul înalt de 30 m, cadou al Primăriei Sectorului 6. Elevii clasei a VIII-a B au lansat un drapel al țării format din 100 de baloane roșii, galbene și albastre, în aplauzele entuziasmate ale asistenței.

Ca oaspeți din străinătate am avut o delegație de elevi de la Liceul particular de științe din orașul NIGE, Anatolia, Turcia, condusă de profesoara de limba engleză Cennet Çalışmış. Această vizită este activitatea pe luna noiembrie prevăzută în cadrul Proiectului Internațional eTwining intitulat „Cultură fără Frontiere“. El a fost inițiat de dna profesoară Adriana Cireș, Coordonator de Proiecte și Programe Educative în Școala nr.117, și are ca manageri pe Adriana Cireș și Adriana Stoica.

Cu prilejul acestui eveniment  unic, am avut și o vizită aparte, anume o videoconferință  pe WeChat cu elevii și profesorii  de la Școala Secundară Nr. 2, Wujiang Shengze, orașul SUZHOU, China. Această videoconferință dedicată promovării Sărbătoririi Centenarului Marii Uniri a fost prima activitate din cadrul Proiectului Internațional de Educație Interculturală PRIETENIE prin CULTURĂ & CULTURA  PRIETENIEI“, inițiat de dna Adriana Stoica – manager de proiect,  responsabil de proiect fiind dnul Profesor Constantin Hărăbor.    Videoconferința a constat în prezentarea Școlii Secundare din China, după care elevii chinezi au interpretat în  limba română cântecul „Alunelu“ și au dansat perfect acest joc popular, pe care l-au învățat în doar trei zile! Apoi ei au făcut o demonstrație de scriere cu ideograme chinezești. Evident, am primit un salut călduros din partea directorului școlii, dnul  Weilin YAN, moderator fiind domnișoara  Ci Ci JIANG, profesor de Limba engleză și responsabil de proiect. La videoconferință au participat și doi reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe al Republicii China.

La rândul lor, elevii școlii noastre au prezentat obiceiuri, tradiții românești, cum ar fi primirea oaspeților cu pâine și sare etc.,  costume populare,  au interpretat câteva cântece patriotice, apoi au interpretat în limba chineză un renumit cântec pentru copii pe care l-au învătat în doar două zile!!! Acest lucru a fost posibil datorită capacității de mobilizare dovedită de elevii clasei a VIII-a B mobilizați de diriginta lor,  doamna Cristina Sebe – profesoară de Limba romană, dar și măiestriei demonstrate cu numeroase prilejuri de dnul  profesor Adrian Bătăuș, profesor de religie  și un experimentat dirijor de coruri de copii. Partenerii chinezi au fost impresionați de corectitudinea pronunției în limba chineză și de frumoasa interpretare a cântecului intitulat: „Cântând și zâmbind“. Acest cântec are un final de o deosebită frumusețe poetică: „Aceste zâmbete vor fi mâine flori sălbatice de primavară..“ 

A doua zi după Sărbătorirea Centenarului, un set de fotografii cu principalele momente a plecat via e-mail la Liceul Nobel Academy din Kathmandu, Nepal, pentru a se organiza o expoziție de fotografii cu titlul „România 100“.  Încă din anul 2014, școala noastră desfășoară un proiect de educație interculturală cu acest liceu, sub genericul: „EDUCAȚIA –  LEGĂTURA ÎNTRE ROMÂNIA și NEPAL“. Menționăm că un proiect desfășurat sub acest generic, pe tema: „Campania Antibullying în școală“ a fost distins cu Diploma de Excelență la Gala Națională a Proiectelor Educaționale, organizată de EDUMANAGER.ro. De altfel, în luna mai, anul viitor se va realiza un schimb de delegații  între cele doua școli având ca obiectiv realizarea unui seminar de bune practici educative pe tema: Educația non-formală prin Proiecte Internaționale. Schimbul de experiență din România va fi organizat de un Consorțiu educațional compus din Școala Gimnazială Nr. 117, Școala Gimnazială Sfinții Constantin și Elena, București, Inspectoratul Școlar Județean Brașov, Liceul Teoretic Johannus Honterus Brașov și Școala Gimnazială Aurel Mosora, Sighișoara, județul Mureș.

Acum, în Școala 117 se lucrează de zor la realizarea unei prezentări Power Point a Sărbătoririi Centenarului Marii Uniri, precum și a unei expoziții de fotografii, care vor fi trimise împreună cu cinci exemplare din  suplimentul revistei școlii intitulat „ROMÂNIA 100“, la Școala Nr. 12 din Chișinău.

Deci, putem spune iarăși cu bucurie: Basarabia e cu noi!

Doamne, ocrotește-i pe români!

Prof. Constantin HĂRĂBOR,
prof. Paulina NASTASE,
prof. Adriana  STOICA,
prof. Camelia CHIȚĂ