Socialize

Facebook
Home » Teorii si strategii » Didactica » Școala care este

Școala care este

Scoala care esteAm trimis unei edituri un manuscris de aproximativ 70 de pagini în care propuneam niște soluţii pentru a aborda interdisciplinar la clasă și eventual mai atractiv, din punctul meu de vedere, obiectul pe care îl predau. Pentru a aborda corect la clasă disciplina limba și literatura română este necesară prezenţa unui așa-numit text suport. Acest text este un text literar sau nonliterar accesibil înţelegerii categoriei de vârstă în care se încadrează elevul. La primul material publicat, mă refer aici la Agenda profesorului de limba română, am avut anumite dificultăţi în selectarea textelor propuse pentru a fi studiate la ore.

Deoarece manualele școlare prezintă carenţe mari și nu mai sunt în concordanţă cu programele analitice, am fost nevoită să public auxiliare de limba română pentru clasele la care predau (V-VIII).

Pentru acest lucru am început prin a studia programa analitică și apoi prin elaborarea unui model de abordare a unei unităţi de învăţare. Sunt nevoită să elaborez tipuri de exerciţii care să fie în concordanţă cu obiectivele pe care legiuitorul le-a precizat în programă. Astfel, am încercat să identific texte care să-mi permită acest lucru. În demersul meu didactic, am încercat să evit repetarea aceluiași autor de mai multe ori din două motive (unul pentru că așa am învăţat eu la școală că se face, mi-a spus mie doamna profesoară Ligia Sariva, de la Institutul de Știinţe ale Educaţiei, și al doilea pentru că absolventul de gimnaziu și chiar eu personal, la o întrebare de genul: „Ce autori de texte români cunoști?” am avea cam 10 răspunsuri).

N-am mai citit de multișor și mi-am început demersul cu lecturarea unor texte ale unor scriitori premiaţi de Uniunea Scriitorilor. Mijlocul de informare în masă cel mai facil este internetul. Nu am la dispoziţie alte mijloace de informare.

Cel mai mediatizat scriitor român contemporan mi se pare domnul Mircea Cărtărescu. Nu înţeleg motivul pentru care se întâmplă acest lucru. O mai bună mediatizare a operelor literare ar conduce la vânzarea și citirea cărţilor (motivele pentru care s-ar face acest lucru nu mai contează), dar nu înţeleg de ce nu găsesc operele literare ale respectivilor autori, măcar fragmente.

Nu am citit pe internet cu ce se ocupă toate instituţiile statului, dar musai trebuie să fie una, cel puţin, care să fie responsabilă cu racordarea învăţământului la contextual contemporan. Din acest motiv, aș sugera să se facă o selecţie a autorilor și a textelor acestora în funcţie de programele școlare în vigoare, deoarece am constatat și de la catedră, și din familie că oamenii comunică defectuos, iar acest lucru conduce la deteriorarea relaţiilor dintre ei, iar abordarea atentă a unui text literar potrivit ar conduce, în opinia mea, și la înlăturarea acestei deficienţe. În consecinţă, solicit cunoscătorilor de literatură să elaboreze o listă a lucrărilor și a autorilor pe care îi recomandă pentru studiul în clasă. Aș mai avea recomandarea ca lista să se facă în funcţie de ceea ce recomandă legiuitorul (ministerul care este) să se studieze la clasă. De exemplu, celebrul Eminescu e minunat, dar studiul unui text scris de el este neproductiv, deoarece poetul are stilistica săracă și nu poţi formula cerinţele tipice pentru o operă lirică. Pașii pe care trebuie să îi urmeze un elev în descifrarea unui text liric sunt și identificarea și comentarea figurilor de stil, iar programa recomandă studierea a șapte-opt texte literare, deci se impune studiul unor autori ale căror texte sunt bogate stilistic. De aici nevoia de a formula cât mai multe cerinţe pe baza aceluiași text.

Unul dintre obiectivele programei școlare este acela de a forma elevului o cultură comunicaţională adecvată mediului în care acesta funcţionează. O altă cerinţă a aceluiași document este formarea unei culturi literare. Consultând un specialist în educaţie, am aflat că la gimnaziu textul literar este abordat din perspectiva mesajului și mai puţin al încadrării sale în contextul în care a apărut. Personal mi se pare imposibil de abordat un text literar fără a preciza toate coordonatele acestuia (contextul apariţiei, autorul cu date biografice).

Prof. Genunea Alis BONGIOIANU