Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Programe si proiecte » Şcoala de vară în „Tara copilăriei”

Şcoala de vară în „Tara copilăriei”

Scoala copilarieiPalatul Copiilor Buzău a organizat, in perioada 1-12 iulie 2013, Şcoala de vară Tara Copilăriei, in parteneriat cu Centrul Cultural Francofon Buzău, Asociația belgiană Tineri în România, in cadrul unui proiect finanțat de Consiliul Județean Buzău.

Proiectul și-a propus să răspundă unei nevoi crescânde a copiilor de a participa la activități educative și in timpul vacanței de vară. De asemenea, părinții și-au exprimat dorința de a-și înscrie copiii la aceste activități ale școlii de vară, apreciind obiectivele acestui proiect: încurajarea și stimularea lecturii în limba romană și in limba franceză, stimularea inițiativei personale a elevilor, dezvoltarea ca­pa­cității de autocunoaștere, formarea și dezvoltarea spiritului de echipă, accentuarea motivației de învățare a limbilor străine, dez­vol­tarea nevoii de succes, sensibilizarea ele­vilor, părinților, a cadrelor didactice des­pre importanța activităților nonformale ca posibilitate de comunicare și ca mo­da­litate de cunoaștere și înțelegere multiculturală.

Proiectul Scolii de vară Tara Copilăriei a avut ca principal scop valorificarea potențialului intelectual al copiilor cu vârste `ntre 4 și 14 ani cu privire la capa­citatea acestora de a-și perfecționa com­petențele acumulate `n timpul anului școlar și de a le folosi în diverse contexte. În afara acestor scopuri științifice, proiectul și-a propus și scopuri culturale și sociale, constând în socializarea copiilor din diverse unități de învățământ din județul Buzău, cat și la relaționarea lor cu tineri animatori de la Centrul de voluntariat pentru tineri Buzău și din cadrul Asociației belgiene Tineri în România.

In fiecare zi, de la ora 9 la ora 12, cei 68 de copii înscriși, organizați pe trei grupe de vârstă, au participat la ateliere de muzică ușoară, dans popular, teatru, artă decorativă, limba franceză, jocuri sportive. Alături de pași de dans popular, copiii au învățat cântece în limba română și în limba franceză, participând cu entuziasm la jocurile sportive coordonate de tinerii animatori belgieni. Dorința de a cunoaște nu a întâmpinat nicio barieră în comunicarea cu tinerii animatori belgieni, care au reușit să-i motiveze pe copii astfel încât, la finalul proiectului, mulți dintre ei au propus prelungirea perioadei de derulare a proiectului.

Considerăm că un alt obiectiv al proiectului, și anume comunicarea dintre generații, a fost atins, profesorii coordonatori de la Palatul Copiilor Buzău și de la Centrul Cultural Francofon Buzău reușind să colaboreze excelent cu tinerii animatori voluntari de la Liege și de la Buzău (16-24 de ani) pentru a implica activ copii cu vârste între 4 și 14 ani în activitățile proiectului. Astfel, comunicarea dintre generații a contribuit la dezvoltarea dialogului și a spiritului civic, la stimularea dorinței de a învăța și de a colabora în echipă, la punerea în comun a ideilor pentru alegerea celor mai bune soluții.

O altă componentă definitorie a acestui proiect care a garantat succesul lui a fost parteneriatul cu alte instituții și autorități locale și parteneriatul public-privat. Prin urmare, la Şcoala de vară Tara copilăriei au participat, în fiecare săptămână, ofițeri din cadrul IPJ Buzău și ai Poliției Rutiere Buzău, pentru a prezenta sesiuni de informare și pentru a organiza concursuri pe teme de educație rutieră și de prevenire. Diversitatea activităților a fost asigurată și de atelierele de creație la Mc Donalds și la Carrefour, organizate în fiecare zi de marți și miercuri. Dacă la brutăria Carrefour copiii au participat la atelierele Micul brutar și Micul patiser, la Mc Donalds au avut ocazia de a realiza obiecte decorative din materiale diverse.

În concluzie, proiectul Şcolii de vară Tara copilăriei, unic în peisajul educațional județean, a constituit o premieră la Buzău și a fost apreciat atat de copii, cat și de părinți și de bunici datorită activităților inedite și diverse, fapt care s-a concretizat printr-o participare numeroasă și care presupune reeditarea lui.

 

Prof. drd. Maria-Monalisa PLEŞEA, Manager proiect, Director adjunct