Socialize

Facebook
Home » Interviuri » „Şcoala Gimnazială George Emil Palade este o matrice generatoare de performanţe şcolare şi extraşcolare“

„Şcoala Gimnazială George Emil Palade este o matrice generatoare de performanţe şcolare şi extraşcolare“

Interviu cu prof. dr. Elena Gheorghe, directorul Şcolii Gimnaziale George Emil Palade, din Buzău


Stimată doamnă director, deşi nu este o instituţie de învăţământ bătrână, Şcoala Gimnazială George Emil Palade, din Buzău, se bucură deja de un renume de care au parte, în general, şcolile cu tradiţie, cu vechime. Ce stă la baza acestei unanime aprecieri de care se bucură instituţia pe care o conduceţi?

Mă simt onorată de renumele de care Şcoala Gimnazială George Emil Palade se bucură la nivelul instituţiilor de învăţământ, chiar dacă nu este o instituţie „bătrână”.

Sunt convinsă că renumele este rodul muncii tuturor celor care fac cinste şcolii, elevi, părinţi, profesori, fiind generat de mai mulţi factori, dintre care: rezultatele remarcabile obţinute de-a lungul timpului de elevii şcolii, îndrumaţi cu pasiune de profesorii şcolii, programele şi proiectele educative inovative iniţiate de echipele de proiect profesioniste în scrierea de proiecte, o bună relaţionare între părinţi-profesori-elevi şi, nu în ultimul rând, o promovare susţinută a imaginii şcolii prin organizarea periodică a unor campanii de imagine. Totodată, implicarea, dăruirea profesională a corpului profesoral şi motivarea elevilor pentru colaborare, competiţie constructivă şi dezvoltare personală converg spre renumele şcolii pe care o reprezint în calitate de manager şi de care sunt mândră.

Care este viziunea managerială a conducerii acestei şcoli?

Viziunea managerială a conducerii este centrată pe elev, pe dezvoltarea personală a acestuia, prin implicarea tuturor factorilor educaţionali şi motivaţionali, astfel încât acesta, elevul, să fie capabil să se integreze activ şi responsabil în societate, conform nevoilor comunităţii.

Totodată, viziunea noastră managerială este strâns legată de deviza „Mâine vom fi mai buni decât azi”, ceea ce implică nevoia de perfecţionare continuă, de autodepăşire, de valorizare şi de înnoire continuă a programelor educaţionale şi a stilului didactic, prin participarea periodică la cursuri şi programe de dezvoltare personală, adaptate nevoilor de formare.

Cum sunt elevii de la George Emil Palade? Există preocupare pentru performanţa la nivelul corpului profesoral, al conducerii şcolii?

Performanţele elevilor sunt multiple, fiind rodul muncii continue, ca într-o uzină vie, cu un foc ce luminează succesul. Aş putea spune, metaforic vorbind, că Şcoala Gimnazială George Emil Palade este o matrice generatoare de performanţe şcolare şi extraşcolare atât la nivel judeţean, naţional, cât şi internaţional.

În ultimii ani, anual, elevii noştri au reprezentat judeţul la olimpiadele şi concursurile şcolare din Calendarul propus de Ministerul Educaţiei Naţionale, etapa naţională, la disciplinele: Eduaţie Civică, Limba şi literatura română, Matematică, Fizică, Limba Franceză, Limba Germană, Religie, Educaţie tehnologică, Educaţie Fizică, Informatică, obţinând rezultate excepţionale care au adus mândrie părinţilor, şcolii şi judeţului.

De asemenea, elevii au participat la concursuri ce vizează abordarea integrată şi transscurriculară a noţiunilor, calificându-se la etapele naţionale ale acestora. Conexiuni finalizate cu performanţe deosebite s-au realizat între disciplinele: Limba şi literatura română – Matematică, Limba şi literatura română – Religie, Limba şi literatura română – Educaţie Plastică, Biologie – Fizică – Chimie.

Pot spune cu fruntea sus că avem cu ce ne mândri la nivel judeţean şi naţional. De altfel, rezultatele obţinute de absolvenţii claselor a VIII-a la Evaluările Naţionale sunt bune şi foarte bune, elevii fiind admişi la cele mai bune licee din judeţ.

Este cunoscut faptul că şcoala noastră este „o pepinieră” pentru liceele de elită, formând continuu elevi motivaţi, competitivi, capabili de performanţe pe termen lung.

Există discrepanţe mari între elevii buni şi cei… mai puţin buni?

Din observarea directă şi din discuţiile cu elevii, nu am constatat discrepanţe între elevii buni şi cei mai puţini buni. Acest lucru este rezultatul tactului pedagogic folosit de fiecare membru al consiliului profesoral, facilitând în cadrul activităţilor şcolare şi extraşcolare mobilizarea stimulativă a elevilor în echipe de lucru, învăţându-i astfel cooperarea, colaborarea, toleranţa şi echitatea în educaţie, în spiritul calităţii.

Fiind o şcoală de elită, aceasta nu promovează discrepanţele între elevi, chiar dacă performanţele şcolare vorbesc de la sine, ci militează pentru promovarea şi încurajarea spiritului de echipă în numele creşterii încrederii de sine, a stimei de sine, conducând astfel la creşterea calităţii actului educaţional.

Pot spune că elevii care doresc să-şi îmbunătăţească performanţele şcolare iau drept repere pe colegii lor antrenaţi la capitolul performanţă şi se mobilizează pentru a progresa treptat. Iar acest lucru chiar se vede pe parcursul evaluărilor.

Ca director, mă bucur de orice copil preocupat de progres.

Dotările sunt o condiţie importantă a calităţii…

Într-adevăr, calitatea actului educaţional este asigurată şi de baza materială. Dotările la nivelul unităţii şcolare sunt bune, putând fi întotdeauna loc de mai bine. Poate că aşteptările elevilor, ale părinţilor şi chiar ale profesorilor sunt mai mari, dar ne mobilizăm permanent.

An de an, sunt atrase sponsorizări şi finanţări extrabugetare, prin încheierea de acorduri de parteneriat cu agenţi economici locali. În acest sens, întotdeauna ne-am bucurat de spijinul Asociaţiei Părinţilor „Sprijiniţi Şcoala!”, de sprijinul Primăriei Buzău şi al Consiliului Local.  Dintre toate dotările materiale, ne mândrim cu o bază sportivă de excepţie, apreciată de elevi şi de părinţi. Milităm astfel pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor, începând de la nivlul ciclului primar, ilustrând astfel dictonul: „Mens sana in corpore sano!”

Deschiderea către Europa, către lumea globalizată de astăzi este esenţială şi nici nu mai putem concepe existenţa fără acest segment. Vorbiţi-ne, doamnă director, despre legăturile internaţionale ale Şcolii Gimnaziale G. E. Palade.

Periodic, Şcoala Gimnazială George Emil Palade desfăşoară proiecte internaţionale având drept ţintă strategică deschiderea către Europa, către lumea globalizată.

Menţionez în această privinţă selectarea şcolii noastre, în urma unei competiţii între şcoli vizând proiectele internaţionale, în cadrul proiectului internaţional iniţiat de Agenda 21 „Parlez- vous global”, cu tema „Educaţia pentru dezvoltare, migraţie şi cetăţenie democratică”. Ţinta proiectului a constat în conceperea unui Ghid de bune practici care să conţină lecţii derulate din această perspectivă a globalizării. Din echipa de proiect au făcut parte cadre didactice ce predau discipline diferite: limba şi literatura română, limba engleză, istorie, matematică, biologie, ceea ce a permis derularea unor activităţi exemplare prin abordare transcurriculară.

Totodată, la nivelul unităţii, sunt multe cadre didactice certificate cu titulatura de „Manager de proiect”, care derulează on-line proiecte cu deschidere europeană.

Un alt proiect internaţional sustenabil este şi proiectul „EaThink”, pe tema alimen­taţiei sănătoase, promovată la nivel european.

Ce loc ocupă activităţile extracurriculare la Şcoala Gimnazială George Emil Palade? Cât de implicaţi sunt copiii, elevii, în astfel de activităţi menite să le dezvolte armonios personalitatea, orizontul cunoaşterii?

Locul ocupat de activităţile extracurriculare în şcoala pe care o conduc este tot de podium, ceea ce a permis obţinerea calificativului „Excelent” în cadrul evaluării externe ARACIP, fiind depăşit indicatorul privind activităţile extracurriculare, prin caracterul inovator şi rezultatele obşinute.

Paleta activităţilor extracurriculare este diversă, permiţând acoperirea mai multor domenii: cultural, artistic, literar, ştiinţific, lingvistic, comunitar, social şi altele sau prin interferenţa acestora. Cele mai inovative activităţi extracurriculare, cum ar fi: „Ziua Părinţilor” – Labirintul devenirii, „Zâmbete pe portativul muzical”, „Caragiale – Contemporanul nostru”, „Tradiţie şi cultură – alternativă la violenţa şcolară”, „Cu toţii într-o lume a toleranţei”, „Sacul galben”, Şcoala „Zero Waste”, activităţi în cadrul săptămânii „Educaţiei Globale” au fost diseminate în presa locală şi mediatizate la nivel local în cadrul emisiunilor televizate, contribuind la promovarea imaginii şcolii.

Doamna director, care au fost cele mai plăcute momente pe care le-aţi trăit aici, la Şcoala Gimnazială George Emil Palade?

Consider că fiecare moment petrecut aici, la Şcoala Gimnazială George Emil Palade, mi-a oferit şi-mi oferă în continuare bucurii neaşteptate, de aceea îmi este greu să fac o selecţie. Mă bucur în fiecare an de momentul încărcat de emoţie al micilor bobocei, mă bucur apoi cu fiecare elev nou sosit în şcoală, pentru că îmi confirmă că a ales o şcoală ce-l reprezintă şi, totodată, mă bucur de momentele culminante în care elevii şcolii, copiii noştri de suflet, urcă pe podiumul competiţiilor şcolare şi duc numele şcolii mai departe.

Şi momentele ar putea continua cu nenumărate clipe în care ne împărtăşim bucuriile profesiei nobile de dascăl.

Orice moment petrecut în această şcoală este unic, cuprins de o emoţie aparte pe care n-o poţi simţi decât dacă păşeşti, fie şi singură dată, în acestă şcoală: Şcoala Performanţei şi a Dăruirii profesionale.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU