Socialize

Facebook
Home » Interviuri » „Școala noastră caută să consacre vechile valori, dar privește și spre viitor“

„Școala noastră caută să consacre vechile valori, dar privește și spre viitor“

Interviu cu prof. Ovidiu Tripșa, directorul Colegiului Național Dr. Ioan Meșotă, Brașov

Stimate domnule director, Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă, din Brașov – unul dintre cele mai importante colegii naționale din România –, împlinește anul acesta 150 de ani de existență. Cum a fost parcursul unui secol și jumătate de viață pentru CN Dr. I. Meșotă?

Orice analiză diacronică trebuie să evidențieze câteva momente importante din istoria școlii noastre. Începuturile sunt marcate de eforturile și viziunea întemeietorului ei, un pedagog și o figură emblematică: dr. Ioan Meșotă, un mare reformator și cel care i-a dat și numele. Au urmat diferite prefaceri, perioade line și limpezi, scurte ce-i drept, în care s-au statornicit direcții, tradiții și s-au coagulat idealuri. Au fost momente de stabilitate, dar și seisme de toate felurile, marcate de fundalul istoric tulbure, de intruziunile politicului, în timpul comunismului, de organizări și reorganizări dictate de diferitele politici educaționale. Astfel, instituția înființată în anul 1869 s-a numit, rând pe rând, Școala Reală Română, Liceul de Stat Dr. Ioan Meșotă, Școală Medie Nr. 3, din nou, Liceul Dr. Ioan Meșotă (din 1971), Liceul industrial Nr. 8, pentru ca în 1989 să se revină la denumirea de Liceu Dr. Ioan Meșotă, acesta transformându-se în colegiu în 1999. Aflat, vorba cronicarului, ,,sub vremi“, nu totdeauna prietenoase, colegiul și-a afirmat treptat identitatea, mulți profesori și absolvenți alcătuind o elită intelectuală  dornică să edifice o cultură și să îmbogățească știința prin curajoase realizări. Probitatea, perseverența, profesionalismul și patriotismul meșotiștilor, încrederea lor într-un cod moral, în forța tradiției și în importanța modernizării firești au dus la rezultatele ce ne transformă într-un reper al învățământului brașovean și românesc.

CN Dr. Ioan Meșotă este unul dintre cele mai prestigioase licee din țară. Suntem la rubrica Școala Performanței, deci să vorbim despre performanțele elevilor, dar și despre cele ale cadrelor didactice.

Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă a format zeci de generații de intelectuali autentici, de oameni cu vocația cunoașterii și a inovației, apreciați în țară și în afara ei. Statisticile cu rezultatele de la bacalaureat, numărul mare de premianți la olimpiadele naționale, internaționale, la felurite competiții și în variate perimetre științifice, umaniste sau artistice, traseele academice ale absolvenților sunt în fiecare an cea mai grăitoare dovadă că suntem pe un drum bun. Valoarea școlii noastre este legitimată prin performanțele profesorilor, mulți fiind autori de cărți, doctori în domeniul lor de pregătire. Însă adevărata certificare a prestigiului instituțional este dată de succesul elevilor, de confirmările ce vin mereu de la universitățile românești și europene de top, în care ei se remarcă prin apetența pentru studiu, prin serioziate și receptivitate, prin cunoștințe ce le asigură un start excelent.

Tinerii și elevii noștri triumfă în competițiile școlare, și acest lucru se întâmplă cu o ritmicitate ce le evidențiază talentul, inteligența, disponibilitatea de a munci, dar și consecvența, implicarea celor care-i pregătesc. De exemplu, cu puțin timp în urmă am premiat, în contextul festiv al Zilei Colegiului, 133 de olimpici. Și mai important este însă că elevii noștri au la finalul pregătirii liceale o personalitate adaptabilă, armonioasă, încredere în ei, responabilitate civică și o nesfârșită ambiție de a schimba lumea. Ei revin acasă, la ,,Meșotă“, de câte ori au ocazia. Mulți sunt cercetători, profesori universitari, figuri proeminente ale vieții culturale și, prin atașamentul lor față de școala noastră, ne încurajează să continuăm.

Rigurozitatea și exigența selecției practicate la Meșotă i-au nemulțumit pe unii, care v-au acuzat de încălcarea drepturilor copiilor, elevilor. Să mai explicăm o dată, pentru cititori, ce înseamnă o școala de elită și de ce nu practicați un învățământ de masă.

Colegiul Dr. Ioan Meșotă este un spațiu liber în care toleranța, complementaritatea valorilor, repectul mutual sunt esențiale, un loc în care fiecare elev este prețuit pentru personalitatea lui unică și ireductibilă. Dezvoltarea unei educații pentru toți, dar în spiritul cunoașterii diferențelor ce există în interiorul oricărei comunități este o trăsătură definitorie a viziunii noastre.

Copiii și tinerii sunt îndrumați permanent și tot ce ne propunem este să le optimizăm evoluția și, în funcție de particularitățile lor emoționale și intelectuale, să le sugerăm parcursul educațional favorabil. Acele standarde pe care noi le-am specificat în Regulamentul de Ordine Interioară, stabilite prin larga consultare a elevilor și părinților, s-au dorit și se doresc a fi motivaționale, mai ales că nu practicăm un învățământ de masă, iar școlarii sunt selectați și aleg să vină în școala noastră. Cu toată bucuria și mândria, aș zice. Ceea ce nu vrem este însă o valorizare falsă a unui tânăr, acest lucru putând avea efecte imediate și individuale majore. 

Interesul copiilor a primat întotdeauna în Colegiul Meșotă, iar performanțele obținute de aceștia chiar din perioada studiilor gimnaziale nu i-au incomodat, așa cum afirmă în spațiul public anumite voci, ci au reprezentat fundamentele unor evoluții absolut mulțumitoare pentru ei, pentru părinții lor și pentru școală. Așadar, subiectul la care faceți referire este unul care nu are nicio legătură cu realitatea din școala noastră. Dacă jurnaliștii s-ar fi informat la fața locului, dacă ar fi existat un dialog cu noi al celor care au iscat polemicile și aceste false probleme, nu am fi avut parte de acele titluri alarmante și nedrepte.

Regretabil este și faptul că aceste dispute sunt foarte intense în mediul virtual, unde apar și exprimări dure, fără acoperire, inserând cuvinte-cheie cu puternic impact emoțional, cum ar fi: segregare, discriminare, exmatriculare. Ele nu au nicio acoperire, niciun fundament, după cum am încercat să argumentez prin articolul publicat recent tot de dumneavoastră. Vă mulțumesc pe această cale pentru că ne-ați oferit oportunitatea de a lămuri pe deplin lucrurile și de a corecta o percepție greșită, grăbită, ofensatoare pentru noi, artificial creată și alimentată mediatic.

Au fost și luări de poziție din partea unor personalități ale învățământului și sistemului educațional românesc. Am luat act de unele dintre acestea, atât cât mi-a permis timpul, dar aș vrea, cu permisiunea dumneavoastră, să comentez una dintre ele, încercând să atrag atenția asupra multitudinilor factorilor implicați în procesul de educație, incluzând și această secvență a rezultatelor evaluărilor.

Domnul Mircea Miclea declara pe această temă: „E ca și cum ai avea un maraton și tu faci clasamente și selectezi oamenii după primele trei tururi de pistă“. Dacă e să facem o paralelă cu domeniul sportiv, atunci ar trebui, cred eu, să punctăm și următoarele aspecte: cred că părinții care își înscriu copiii la maraton o fac în deplinătatea cunoștințelor a ceea ce presupune acest lucru și, desigur, nu în ultimul rând, în urma discuției cu maratonistul, cel care va parcurge efectiv întregul traseu, antrenându-se în consecință. Nu cred că dintre elevii maratoniști unii se pregătesc pentru proba de 100 de metri, apoi se înscriu la maraton. Bineînțeles că nu se fac clasamente finale după primele tururi, dar niște statistici, niște analize privind timpii înregistrați, tot se fac. Și, de asemenea, știm prea bine că la cursa de maraton mai sunt și abandonuri, iar rezultatul final pentru primul maratonist din istorie a fost unul foarte crunt. Școala noastră nu își dorește nimic din cele prezentate mai sus și mi-aș dori ca pe această temă să existe niște dialoguri reale, constructive, punctuale, cu rezultate aplicabile imediat.

Ce individualizează CN I. Meșotă în peisajul învățământului românesc?

Colegiul Național Dr. Ioan Meșotă este afiliat la Alianța Colegiilor Centenare, ce are ca obiectiv de bază afirmarea și promovarea calității în educație, a conceptului de elită. Școala noastră caută să consacre vechile valori, dar privește și spre viitor, încercând să găsească un echilibru între ceea ce vor ști să facă elevii noștri la absolvire și ceea ce vor fi aceștia.

Istoria, valorile promovate de-a lungul timpului, un colectiv de dascăli erudiți, interesul elevilor pentru cunoaștere, muncă, creativitate, implicarea profesori-elevi-părinți se constituie în coordonatele existenței acestei școli, ale culturii noastre educaționale.

Indiferent de perioadele istorice, acestea s-au păstrat și caracterizează viața colegiului. Chiar și în vremurile moderne, când asistăm la o răsturnare a valorilor, când goana după câștigul material imediat este o prioritate, când derobarea de responsabilități devine ceva cotidian, când faptele trebuie să fie zornăitoare pentru a fi recunoscute, când provizoratul a devenit un stil de viață, școala noastră rămâne așezată, căutând să promoveze în liniște aceleași valori, mai sus amintite.

Suntem o școlă de elită și ne temem de uniformizare, pentru că ea înseamnă scăderea capacității tinerilor de adaptare la nou, indiferență față de dimensiunea prospectivă a oricărei ființe umane, aplatizarea oricărei ambiții.

Ce reprezintă conceptul de performanță pentru
I. Meșotă? Cât de înaltă este calitatea actului educațional la Meșotă?

Performanță înseamnă, cred, acea finalitate a unui proces educațional formal, cum ar fi în cazul nostru, prin care copilul/elevul își găsește menirea, își identifică un drum, o continuitate în viața de adult. Astfel, performanțele individuale nu se opresc odată cu abolvirea liceului. În plus, nu putem vorbi de performanța elevilor fără a vorbi de performanța profesorilor, performanță concretizată în modalitatea prin care aceștia identifică tinerii capabili de rezultate excepționale și în vocația lor de a forma o echipă cu elevul. Din această echipă cu siguranță nu poate lipsi părintele, care are rolul important de a-l susține moral atât pe copil, cât și pe dascăl. Și dacă mai devreme, provocat oarecum, am făcut o referire la sport, aș menționa faptul că în atingerea unei înalte performanțe, fiecare membru al unei echipe are rolul său distinct, iar etapele ar fi aproximativ următoarele: identificarea tinerilor capabili de performanță, antrenarea acestora pe toate planurile (în plan științific și în anumite arii de specialitate, în plan mental, emoțional, în acest plan al gestionării corecte a timpului în momentele de concurs).

Cum, cât și cu cine se pregătesc elevii de la CN I. Meșotă pentru concursurile și olimpiadele școlare?

Prin intermediul colegilor profesori, dar și personal, am cunoscut de-a lungul timpului elevi cu personalități diferite, cu moduri diferite de abordare a concursurilor, olimpiadelor, atât în ceea ce privește timpul acordat pregătirii acestora, cât și în maniera în care abordează bibliografiile propuse de dascăl sau materialele și mijloacele de învățământ. Desigur că în ultima vreme informația și informarea, respectiv comunicarea, nu mai sunt o problemă, datorită internetului, a platformelor educaționale. În acest sens, colegii profesori s-au adaptat și ei la toate aceste lucruri noi, aflate în continuă schimbare și up-gradare.

Aveți o clădire nouă, modernă, să vorbim, deci, și despre baza materială, domnule director.

Spațiul nou, generos și modern al școlii noastre a rezolvat una dintre marile probleme pe care am avut-o atât timp: programul în două schimburi. Din anul 2017, beneficiem de un nou corp de clădire, cu săli de clasă și laboratoare frumoase și avem posibilitatea realizării unor activități suplimentare, mai ales după orele de curs.

Baza materială de care dispunem este mulțumitoare, iar, în ultimii ani, am încercat să o îmbunătățim, răspunzând nevoilor concrete ale colegilor profesori, respectiv catedrelor existente. Doar în ultimii doi ani am reușit dotarea unui Centru de Documentare-Informare, care pe lângă fondul de carte din fosta bibliotecă a școlii (aproximativ 25.000 de volume) este prevăzut cu conexiune la internet, 18 laptopuri, sistem audio, sistem Click Share. Tot în acest scurt timp, am reușit reamenajarea laboratorului de chimie, a două cabinete fonice și a încă două laboratoare de informatică. Nu în ultimul rând, doresc să punctez amenajarea și dotarea ultramodernă a laboratorului de biologie, printr-o sponsorizare, implicat fiind, bineînțeles, un meșotist.

Care sunt domeniile în care excelează elevii meșotiști? Cât de dinamică, de flexibilă este oferta școlară, astăzi, într-o lume în care totul se schimbă rapid, se up-gradează aproape de la o zi la alta?

Prin specificul ei, încă de la înființare, am fost o școală reală, iar rezultatele, de-a lungul timpului, au venit din această direcție, a disciplinelor de profil. Rezultate excepționale am înregistrat la chimie, fizică, matematică, dar și la informatică, la limba română, mai ales în istoria recentă a școlii.

În ultimul timp se observă o participare cu rezultate foarte bune la limbile moderne, chiar în acest an, obținându-se un rezultat deosebit la concursul Juvenes Translatores organizat de Comisia Europeană: premiul I, prin eleva Gherghel Maria Alexandra. Și, pentru că suntem abia la începutul olimpiadelor și concursurilor școlare, acest rezultat ne încurajează și ne dă speranțe.

Unde îi regăsim pe absolvenții Colegiului Național I. Meșotă după absolvire?

Din datele pe care le publicăm în anuarul școlii, ediție după ediție, reiese faptul că absolvenții noștri optează ulterior pentru diverse specializări, ocupând un spectru larg dintre acestea. Opțiunile acestora sunt, desigur, influențate de mediul economic, de mediul social, de specializările cerute pe piața muncii.

O pondere foarte mare o regăsim acum în domeniul medicinii, în domeniul științei calculatoarelor și informaticii, dar sunt și mulți tineri care merg spre domenii nou apărute, cum ar fi digital-media, publicitate și comunicare, atractive fiind pentru ei multe dintre universitățile din Europa sau America.

Cu regret, aș menționa că un număr foarte redus de absolvenți urmăresc o carieră didactică, indiferent de specialitate, iar acest lucru pe mine, personal, mă îngrijorează. Nu pot să nu mă gândesc la viitorul școlii românești. Intrările în sistemul de învățământ sunt din în ce mai reduse și nu vreau să fac aprecieri asupra cauzelor, respectiv asupra calități umane, pedagogice, științifice a viitorilor dascăli, dar mă întreb cum va arăta școala românească peste 20 de ani sau 50 de ani?

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU