Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Scrisoare deschisă Domnului Remus Pricopie, Ministrul Educației Naționale

Scrisoare deschisă Domnului Remus Pricopie, Ministrul Educației Naționale

Stimate domnule ministru,

Incidentele de la proba de limba română desfășurată la Liceul Dimitrie Bolintineanu, din sectorul 5 al Capitalei, ne îndreptățesc să vă solicităm adoptarea în regim de urgență a măsurilor necesare pentru organizarea concursurilor de ocupare a funcțiilor de directori și directori adjuncți din unitățile de învățământ.

Nu trebuie uitat faptul că din anul 2008 și până în prezent nu s-au mai organizat concursuri pentru ocuparea funcțiilor de directori, cei mai mulți fiind numiți prin detașare în interesul învățământului, pe baza unui singur criteriu – al apartenenței la unul dintre partidele aflate la guvernare –, și nu pe baza competențelor manageriale.

Vă reamintim faptul că, potrivit art. 361, alin. (6) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, ministerul pe care îl conduceți trebuia să elaboreze metodologiile, regulamentele și celelalte acte normative care decurg din aplicarea acesteia, în termen de 8 luni de la intrarea în vigoare a legii, respectiv cel mai târziu la data de 13 octombrie 2011.

Nici până la această dată Ministerul Educației Naționale nu a elaborat metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar!

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a solicitat în numeroase rânduri, inclusiv în cadrul ședințelor comisiilor de dialog social de la nivelul MEN, supunerea spre avizare a acestei comisii a proiectului Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, proiect discutat în cadrul comisiilor tehnice de lucru constituite la nivelul ministerului, în zilele de 26 și 27 iunie 2012.

Este momentul să înceteze acest „provizorat” permanent la conducerea unităților de învățământ preuniversitar de stat, care nu servește intereselor sistemului, cu atât mai mult cu cât, potrivit prevederilor art. 2541, alin. (1) din Legea educației naționale, detașarea în interesul învățământului pe funcțiile de directori și directori adjuncți se dispune pentru asigurarea pe perioadă determinată de cel mult un an școlar a conducerii unităților de învățământ, iar potrivit art. 257, alin.(2) din aceeași lege, „Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director sau de director adjunct se organizează de unitatea de învățământ, prin consiliul de administrație”, în baza metodologiei aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ susține alegerea directorului de către colectivul din unitatea de învățământ, în urma concursului desfășurat la nivelul unității, pentru că numai în acest fel va crește gradul de responsabilitate al persoanelor care exercită aceste funcții de conducere și se vor evita în viitor situații neplăcute precum cele de la Liceul Dimitrie Bolintineanu.

 

Președinte, Simion HANCESCU

 

 

 

În anul 2012, educația și cercetarea au primit împreună doar 2,5% din PIB!

 

Datele oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice (MFP) și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) privind execuția bugetară pentru anul 2012 scot în evidență un lucru grav: învățământul și cercetarea au primit anul trecut doar 2,5% din PIB!

Conform acestor date, suma totală alocată învățământului și cercetării în anul 2012 a fost de 14,697 miliarde de lei, din care 3,994 miliarde de lei prin Ministerul Educației și 10,703 miliarde de lei de la bugetele locale.

În condițiile în care media Uniunii Europene privind procentul din PIB alocat educației este de 5,3, în România cele două domenii vitale de care depinde dezvoltarea economică a unei țări sunt practic subfinanțate cronic!

Conform Legii Educației Naționale, educația ar fi trebuit să primească minimum 6% din PIB, iar cercetarea minimum 1% din PIB, dar din păcate, aplicarea acestei prevederi legale a fost amânată atât pentru anul 2012, cât și pentru anul 2013.

Continuarea de către guvernarea USL a politicii PDL de subfinanțare a învățământului trebuie să înceteze, pentru că fără o educație de calitate, la care se poate ajunge numai mărind investițiile în acest domeniu, nu se poate realiza progresul acestei țări.

 

Simion HANCESCU, președinte FSLI