Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Ultima ora » Semnal de alarmă – Siguranța copiilor noștri!

Semnal de alarmă – Siguranța copiilor noștri!


În atenția: Administraţiei Prezidenţiale, Guvernului României, Ministerului Educaţiei Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Instituției Prefectului, președinților Consiliilor Județene, primarilor din România.

Privim cu adâncă îngrijorare cum, prin intermediul știrilor, aflăm despre dispariţiile copiilor noştri, fie că vorbim despre răpiri, despre crime sau despre orice alt fapt odios. Constatăm că autorităţile locale, judeţene şi naţionale nu sunt capabile să asigure siguranţa copiilor, iar de multe ori acțiunile ulterioare evenimentelor tragice sunt tardive, nedecisive și fără concluzii într-un timp care să aducă rezolvări fericite. Ne dispar copiii! Sunt răpiţi şi au loc crime! Un tablou trist în care noi nu avem voie decât să plângem? Noi, părinții, organizați sub egida Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar, facem un APEL către toate instituţiile statului, să aplice în cel mai scurt timp legea și astfel să găsească soluţii pentru a asigura un climat lipsit de riscuri! Vrem ca noi, părinții și copiii României, să fim siguri că ne putem deplasa fără a fi supuşi pericolelor în propria noastră ţară. Iar, pentru a fi siguri de eforturile pe care le depuneți, vă solicităm ca în baza Legii 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, ţinând cont de reglementările privind siguranța în unitățile școlare, dispuse prin Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, Legea 35/2007 privind creșterea siguranței în unitățile de învățământ și Legea 29/2010 de modificare și completare a Legii nr. 35/2007, să descrieți activitățile desfășurate de instituțiile dumneavoastră pentru siguranța și securitatea copiilor noștri, resursa financiară alocată, locația, numărul de participanți pentru fiecare acțiune de combatere, prevenție, pază și ordine publică. Vă solicităm să descrieți inclusiv activitățile ce se desfășoară anual cu raportare intermediară. De asemenea, vă rugăm să ne comunicați care au fost sumele alocate anual, în ultimii patru ani, pentru respectarea prevederilor legilor menționate mai sus. Vă cerem toate aceste lucruri pentru că unul dintre obiectivele principale pentru care Federația Națională a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar militează activ este cel de a realiza un climat social propice dezvoltării capacităților educațional-culturale ale copiilor, implicării în campanii dedicate sănătății fizice și psihice a lor, stimulării și ocrotirii populației de vârstă școlară preuniversitară și a părinților lor. Pentru noi, ca federație reprezentativă, este important acest aspect pentru că este dreptul copiilor noștri să fie educați, iar acest proces complex să se desfășoare într-un mediu sigur și optim dezvoltării lor armonioase, securizat și securizant, confortabil și potrivit vârstei fiecăruia dintre ei! Așteptăm un dialog aplicat pe această temă, în vederea obținerii unor rezultate viabile și urgente și vă cerem să țineți cont că noi, copii și părinți, beneficiarii direcți ai acestor legi, specificate mai sus, din păcate sau din rea-voință, nu suntem consultați încă în identificarea și implementarea soluțiilor necesare unui climat de siguranță și securitate. Considerăm că avem nevoie de un obiectiv strategic de țară pentru a ne proteja copiii de orice formă de violenţă și, astfel, vă cerem imperativ să elaborați o strategie națională cu aplicabilitate locală pentru creșterea siguranţei și securității copiilor în şcoli, pe stradă şi-n viaţa de familie.

Iulian CRISTACHE, Presedintele FNAP-IP