Socialize

Facebook
Home » Actualitate » Stiri si comunicate » Sesiune de concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

Sesiune de concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar

 Concursul naţional de ocupare a funcţiilor vacante de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea iunie-august 2017, a început pe 17 iulie cu proba scrisă. În perioada 19-31 iulie 2017 se vor desfăşura proba de evaluare a CV-urilor candidaţilor şi interviurile, conform programării stabilite de inspectoratele şcolare judeţene (ISJ). Graficul desfăşurării acestor probe a fost afişat la sediile inspectoratelor şcolare pe 18 iulie 2017.

Pentru sesiunea iunie-august 2017 a concursului au fost publicate 3.508 funcţii vacante, din care 2.365 de funcţii de director (2.335 în unităţi de învăţământ de stat şi 30 în unităţi de învăţământ particular), respectiv 1.143 de funcţii de director adjunct (toate din unităţi de învăţământ de stat).

În vederea ocupării acestor funcţii de conducere au fost depuse 3.442 de cereri, din care 2.370 pentru ocuparea funcţiilor de director (2.368 în unităţi de învăţământ de stat şi două în unităţi de învăţământ particular), iar 1.143 pentru ocuparea funcţiilor de director adjunct (toate din unităţi de învăţământ de stat).

În perioada rezervată înscrierii (19 iunie-6 iulie 2017), candidaţii au avut posibilitatea de a se înscrie atât pentru funcţia de director, cât şi pentru funcţia de director adjunct la aceeaşi unitate de învăţământ, respectiv pentru funcţia de director sau de director adjunct la mai multe unităţi de învăţământ.

Au fost respinse 19 cereri (15 pentru ocuparea funcţiilor de director şi patru pentru ocuparea funcţiilor de director adjunct), toate pentru unităţi de învăţământ de stat.

Concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi de director adjunct din unităţile de învăţământ constă în trei probe. Proba scrisă presupune rezolvarea, în maximum 90 de minute, a unui test-grilă, în cadrul căruia sunt evaluate în proporţie de 50% cunoştinţe privind legislaţia specifică domeniului învăţământ preuniversitar şi în proporţie de 50% cunoştinţe privind managementul educaţional. La această probă, testul-grilă este diferenţiat pentru candidaţii înscrişi în vederea ocupării unei funcţii de conducere din unităţi de învăţământ preşcolar, respectiv pentru candidaţii înscrişi în vederea ocupării unei funcţii de conducere din celelalte unităţi de învăţământ.

Analiza Curriculumului Vitae este realizată de comisia de concurs, în plen, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor şi punctajelor prevăzute în metodologia de concurs, pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc veridicitatea afirmaţiilor din CV.

La interviul în faţa comisiei de concurs (30 de minute) sunt apreciate calitatea şi modul de susţinere a ofertei manageriale, precum şi cunoştinţele privind legislaţia din domeniul învăţământ preuniversitar, raportată strict la specificul şi nivelul unităţii de învăţământ.

Probele sunt evaluate de comisii de concurs constituite, la nivelul inspectoratelor şcolare, din cinci persoane: un preşedinte (inspector şcolar general/inspector şcolar general adjunct/inspector şcolar) şi patru membri (doi inspectori şcolari şi doi directori din unităţi de învăţământ),

Punctajele obţinute la fiecare probă se fac publice după încheierea probei respective, în aceeaşi zi. Un candidat poate contesta punctajul acordat la oricare din probele de concurs în termen de cel mult 48 de ore de la afişarea rezultatelor la ultima probă. Contestaţiile se soluţionează în termen de cel mult două zile lucrătoare de la înregistrarea acestora, astfel încât cel târziu în data de 2 august 2017 să fie afişate rezultatele finale ale concursului. Acestea vor fi validate de consiliile de administraţie ale inspectoratelor şcolare cel târziu în data de 4 august 2017, iar în perioada 21-23 august vor fi emise deciziile de numire în funcţie începând cu 1 septembrie 2017.

 Biroul de Comunicare al MEN