Socialize

Facebook
Home » Noutati » SFÂNTUL ALEXANDRU – LUPTĂTORUL ÎMPOTRIVA ARIANISMULUI, APĂRĂTORUL CREDINŢEI ŞI AL OAMENILOR

SFÂNTUL ALEXANDRU – LUPTĂTORUL ÎMPOTRIVA ARIANISMULUI, APĂRĂTORUL CREDINŢEI ŞI AL OAMENILOR

Episcopul şi Patriarhul Constantinopolului Alexandru este unul dintre înalţii ierarhi ai creştinismului timpuriu şi unul dintre Sfinţii Părinţi ai Bisericii. Într-o perioadă tulbure, de consolidare doctrinară a noii religii, de limpezire a ei în înţelegerea şi conştiinţa oamenilor şi de aşezare între neamuri a Cuvântului început odată cu Cel “Unul Născut, care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii”, Episcopul Alexandru s-a opus Ereziei lui Arie, care contesta natura divină şi eternă a Fiului, susţinând că Fiul nu este din veci, ci a fost creat, ulterior, de Tatăl. Prin argumentaţia lui eretică şi înşelătoare, arianismul ameninţa să smintească sufletul multora dintre cei care primiseră Revelaţia Logosului şi Cuvântul lui Hristos. În Conciliul de la Niceea, din anul 325, Episcopul Alexandru a apărat dreapta credinţă, ortodoxia (ορθοδοξία), cu blândeţe duhovnicească, dar şi cu fermitatea păstorului adânc încredinţat de Puterea Cuvântului. Prin ceea ce a făcut şi prin tăria nestrămutată a sufletului şi a credinţei sale, Alexandru, ajuns, mai târziu, Patriarhul Constantinopolului, a urcat treptele fiinţării spre sfinţenie, devenind Sfântul Alexandru. Predestinat i-a fost, iată, numele – Alexandros în elină însemnând „apărătorul oamenilor” –, căci, prin viaţa şi faptele sale, a apărat omenirea de ispitele gnosticismului, de tulburările eretice şi de răul necredinţei.

De aceea, Acatistul Sfântului Alexandru, elogiind în rugăciune pe proteguitorul omenirii, astfel grăieşte în Condacul de început: „Noi, turma ta, prin vitejia ta, ierarhe, izbăvindu-ne de mărirea idolească a celor necredincioși, mulțumim ție și cântăm cântare pentru biruință. Celui ce a doborât pe Arie și, cu totul, a legat limba filosofului, grăim: Bucură-te, Sfinte Ierarhe Alexandre!” Amin, zicem şi noi în această apologie duhovnicească, de Ziua Sfântului, 30 August!

Şi, nu în cele din urmă, purtătorilor numelui Sfântului Alexandru – şi, totodată, în linia culturală a istoriei şi a devenirii umanităţii, al celui mai mare împărat al antichităţii, Alexandru Macedon –, tuturor, de la mic la mare, le urăm La mulţi ani, Pace şi Bucurie!

(Sorin Ivan)