Socialize

Facebook
Home » Interviuri » „Și eu mă simt mândră că sunt absolventă a acestui liceu!“

„Și eu mă simt mândră că sunt absolventă a acestui liceu!“

Interviu cu Diana Adriana POPA, directorul Liceului Teoretic Independența, Calafat


Acum 100 de ani, mai precis în luna octombrie a anului 1917, în plin război, la Calafat s-a aprins o făclie, care avea să lumineze vreme de  101 ani educația a generații de elevi.  A traversat perioada dificilă a totalitarismului, dar și-a păstrat înalta ținută morală, iar astăzi este un reper autentic al calității nu doar pentru orașul Calafat, ci pentru întreg județul Dolj. Cum a reușit Liceul Teoretic Independența să-și mențină, de-a lungul timpului, această înaltă ștachetă valorică?

În octombrie 1917 a fost înființată prima instituție de învățământ mediu din această parte a Olteniei ca o necesitate a vremurilor pentru populația din ce în ce mai numerosă și pentru că singurele școli erau în Craiova. În cei peste 100 de ani de existență, această instituție a traversat toate schimbările date de evoluția sistemului de învățământ românesc, a cunoscut o permanentă dezvoltare în spiritul unei nobile tradiții generate de prestigiul câștigat în timp. Toate transformările societății românești s-au resimțit și în viața școlii, dar în fiecare etapă a evoluției lui, liceul nostru și-a urmat misiunea nobilă de a crea direcții de gândire și forme spirituale de muncă. Fiecare generaţie poartă amprenta vremurilor în care s-a format. Școala aceasta încorporează entuziasmul, dăruirea, determinarea, răbdarea și puterea de a lua totul de la început a multor dascăli și elevi. Totdeauna, acest liceu a fost perceput ca o instituție activă, implicată în viața comunității, cu afinități adânci în cuprinsul inteligenței și sensibilității zonei. A fi cadru didactic presupune: imaginație, empatie, creativitate, bucuria de a preda, de a împărtăși din cunoștințele tale, de a vrea să participi la modelarea elevilor care vor fi viitori adulți, satisfacție când vezi că elevii tăi realizează progrese, când vezi că munca ta este recunoscută prin rezultatele elevilor tăi, presupune informare permanentă, presupune să te contopești efectiv cu ceea ce faci.

Ne legitimăm cu multe promoții de absolvenți, caractere puternice afirmate ulterior în numeroase domenii de activitate, oameni responsabili, dedicați. Prin ei ne simțim legați de oameni, fapte, locuri peste tot în țară și în lume. Este impresionant și ne obligă mult acest lucru, cum se întorc în liceul lor și cum ne urmăresc evoluția instituțională.  Este cel mai bun instrument de evaluare a muncii depuse de tot personalul școlii, atunci când oameni din afara școlii și  din afara localității apreciază în mod pozitiv tot ceea s-a făcut și se face în școală.

Cu prilejul aniversării a 100 de ani de la înființare, „în semn de apreciere pentru rezultatele de excepție în procesul de formare a tinerelor generații, pentru promovarea calității învățământului românesc“, președintele României a acordat Liceului Teoretic Independența Calafat  Ordinul „Meritul pentru învățământ în grad de Ofițer – prilej de mare bucurie pentru toți cei care și-au legat existența de această instituție.

Elevii liceului participă an de an la concursuri și olimpiade, culegând premii. Aș vrea să ne vorbiți despre acest aspect, despre performanțele acestor copii.

Promovăm competiția și spiritul competițional. Parcurgem anual, elevi și profesori, toate etapele specifice în derularea olimpiadelor și concursurilor și în fiecare an reușim să obținem premii la fazele județene și naționale ale olimpiadelor. Rezultate deosebite la nivel național s-au obținut în ultimii ani la geografie, limba italiană, limba neogreacă, tehnologia informației și comunicațiilor, olimpiada de oratorie și dezbateri, la concursuri interdisciplinare, competiții sportive. Elevii noștri sunt încurajați să participe și la competițiile dezvoltate prin proiecte și parteneriate pentru că s-a creat în timp dorința de reprezentare a liceului, bucuria întrecerii, a cunoașterii și relaționării cu colegi din alte școli. Noi, profesorii, ne străduim să le dezvoltăm încrederea în sine, în forțele și capacitățile lor, credința în obținerea de recompense prin muncă multă și străduință, iar prin folosirea mijloacelor moderne de comunicare s-au doborât multe bariere și le sunt oferite multe șanse de informare și relaționare.

Nu pot exista performanțe dacă nu există un corp profesoral bine pregătit și plin de abnegație. Cum sunt profesorii de la Independența? De fapt, ce loc ocupă performanța în programul managerial?

Prestigiul școlii, poziția ocupată în conștiința colectivă, cultura organizațională dezvoltate aici au dat posibilitatea celor responsabili să impună exigențe legate de ținuta morală și profesională pentru cei care și-au dorit să fie profesori în Liceul Independența. Dacă vorbim despre rolul unui profesor în dezvoltarea unui copil, vă pot spune că misiunea lui este să îl ajute pe copil să aibă încredere în el ca să poată progresa, pentru ca în final să poată să se descurce singur în viață. De-a lungul timpului și-au pus amprenta existenței, valorii și spiritului lor personalități proeminente ale învățământului și culturii, oameni speciali care ne-au învățat mai presus de orice să muncim, să facem ca binele, credința, dreptatea și frumosul să triumfe. Pot spune asta pentru că și eu mă simt mândră că sunt absolventă a acestui liceu! De altfel, am avut șansa să simt, să trăiesc viața acestei școli ca profesoară, colegă de cancelarie cu foștii mei profesori și foștii mei elevi și mă simt împlinită și ca mamă de absolvent al acestui liceu . În timp s-au produs transformări, s-a schimbat garda și acum pot să spun că dispunem de un corp profesoral stabil, titulari ai școlii, peste 80% profesori cu gradul didactic I, preocupați de formare și perfecționare, implicați în proiecte și parteneriate, cu credința cultivării valorilor sumate:profesionalism, respect, solidaritate, umanism. Școala este un sistem complex de provocări care se transformă într-o mare de oportunități. Cine reușește să transforme provocările în oportunități va avea numai șanse de reușită în viață. Ne bucurăm cu toții că munca, dăruirea, eforturile și convingerile noastre nu sunt în zadar, le mulțumim tuturor pentru recunoaștere și îi asigurăm că suntem determinați în promovarea celei mai de preț bogații, copiii și tinerii Calafatului și zonei, anii cei mai frumoși din existența lor. Performanța este scop definit, declarat și asumat prin programul managerial.

Despre oferta educațională de la Liceul Teoretic Independenţa, din Calafat, ce ne puteți spune? Cât de bogată este aceasta și cât flexibilă?

Oferta educațională este pentru învățământul gim­nazial și liceal teoretic cu profilele real și umanist, specializările matematică-informatică/intensiv infor­matică, științe ale naturii, filologie și științe sociale. Dispunem de o bază materială foarte bună, funcționăm într-o clădire bine întreținută, cu săli de clasă, sală de sport modernă, trei cabinete de informatică, laboratoare dotate de fizică, chimie, biologie, limbi străine, biblio­tecă, bază sportivă în aer liber, cabinet medical, sală pentru proiecte și programe internaționale, sisteme de supraveghere audiovideo, acces permanent la internet. În procesul didactic se folosesc metode și tehnici moderne, tehnică de calcul, informatica și studiul limbilor străine fiind studiate de către toți elevii. Preocuparea noastră este ca în școală fiecare copil să se simtă bine, considerând că fiecare elev este unic și important. În  tot ceea ce facem, la clasă și în activitățile extracurriculare, vizăm dezvoltarea personală a elevilor, formarea unor abilități de viață,  practice, de comunicare și sociale, care să-i ajute în viață încă de acum și, evident, în parcursul lor  viitor. Educația promovată în rândul elevilor noștri a implicat și componenta de responsabilizare a lor și de dezvoltare a sentimentului apartenenței la acest spațiu, toți respectăm regulile, păstrăm, construim și înfrumusețăm.

În ce proiecte sunt implicați elevii și cadrele didactice? Vorbiți-ne despre schimburile de experiență dintre Independența și instituții de învățământ din țară, dar și din străinătate.

Anual, apar oportunități de colaborare și relaționare cu parteneri noi, totdeauna interesați în a oferi elevilor noștri activități variate, dar și posibilitatea cunoașterii. Bineînțeles că ne bucurăm și de experiența și rezultatele obținute în timp cu  partenerii tradiționali: universități din țară și din străinătate, organizații și instituții, alte școli și licee. Reprezentative, cu impact major în comunitate, sunt parteneriatele dezvoltate prin proiectele europene: COMENIUS 2009-2011, ERASMUS 2015-2017 în cadrul cărora am realizat vizite, schimburi de experință, am găzduit întâlniri, conferințe cu elevi și profesori din Grecia, Bulgaria, Turcia, Italia, Suedia, Olanda, Serbia. Colaborăm prin parteneriate cu Universitatea Politehnica București, Universitatea din Craiova, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea de Medicină din Craiova. Proiectele europene contribuie la promovarea dimensiunii europene în educație prin activități de cooperare între școli, prin identificarea unor elemente inovative în predare  și prin implicarea tuturor factorilor din domeniul educațional sau din comunitatea locală. Un specific anume îl are colaborarea cu Liceul CSV din Vidin: suntem parteneri cu profesorii și elevii acestui liceu de peste 16 ani, trăim împreună evenimentele fiecărei școli, relaționăm și colaborăm în proiecte științifice, sportive, cultural-educative.

Se spune că sunteți unul dintre liceele cu cel mai ridicat procentaj de promovabilitate la examenul de bacalaureat. Este adevărat? Anul acesta, ce așteptări aveți?

Da, în ultimii ani, absolvenții noștri, prin rezultatele obținute la examenul de bacalaureat, au plasat liceul pe locuri fruntașe, totdeauna peste media națională la licee teoretice. Nu este acesta oare scopul final al străduinței noastre și a lor? Sper ca și în acest an să răspundă așteptărilor, să obțină medii bune, să aibă succes în abordarea învățământului superior, să-și găsească locul binemeritat în viață și să poarte cu mândrie numele liceului lor!

Înspre ce domenii se îndreaptă absolvenții liceului, spre ce instituții de învățământ superior din țară sau din străinătate?

Absolvenții abordează domenii variate de studii universitare și cei mai mulți sunt studenți  sau au absolvit învățământul tehnic-IT, academii militare și de poliție, științe juridice și economice și din ce în ce mai mulți medicina. Avem foști elevi în toate centrele universitare din țară și chiar și din străinătate.

Sunteți un liceu centenar deja, totul al L.T. Independența denotă un nivel ridicat al calității. Când veți deveni Colegiu Național?

Ne dorim cu toții acest lucru: elevi, profesori, foști absolvenți, întreaga comunitate. Am demarat procedura impusă de legislație și pentru că îndeplinim cea mai mare parte din criteriile de recunoaștere, sperăm să obținem titulatura cât mai curând.

Dacă ar fi să dați un slogan liceului pe care îl conduceți cu atâta abnegație, care ar fi acela, doamnă director Adriana Popa?

Tradiție, Profesionalism, Atitudine, Succes și Viitor garantat pentru toți absolvenții!

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU