Socialize

Facebook
Home » Comunitate » Initiative » Şi statuile vorbesc

Şi statuile vorbesc

 O statuie rămâne, pentru generaţiile viitoare, un martor că pe acele locuri a trăit o mare personalitate sau a avut loc un eveniment deosebit. Este un mod de legătură dintre generaţii, darul prezentului pentru viitor.

În lume, dar şi la noi există celebre statui, dar ne vom referi la aceea (din municipiul Tecuci) care îl reprezintă pe „organizatorul şi îndrumătorul învăţământului românesc“, Spiru C. Haret (15 februarie 1851 – 17 decembrie 1912), cel care a fost şi va rămâne cunoscut ca „om al şcolii“.

Această statuie ne spune să nu uităm că pe vremea lui Spiru Haret învăţământul a cunoscut cea mai înfloritoare perioadă; că s-au înfiinţat peste 2.400 de şcoli (dorinţa ministrului era să nu existe niciun sat fără şcoală, în timp ce astăzi se desfiinţează multe şcoli); că a existat un ministru ataşat de popor, care a luptat până la sacrificiu pentru a-i îmbunătăţi soarta; că acest ministru avea biroul de lucru în şcolile de la oraşe şi sate; că acest ilustru savant a fost iubit şi respectat de popor şi s-a bucurat de recunoaştere internaţională, astfel încât un mare crater de pe partea invizibilă a Lunii îi poartă numele; că dăscălimea tecuceană a ştiut şi ştie să-şi venereze înaintaşii; că în acest mic oraş moldav încărcat de istorie a existat un puternic curent unionist; că soarta unirii Principatelor Române s-a decis la Palatul Ţigăneşti de lângă Tecuci, prin mijlocirea Cocuţei Vogoride, fiica marelui logofăt Costache Conachi; că de pe mâna învăţătorului Constantin M. Gheorghiu au ieşit mulţi oameni de primă valoare, precum academicianul Anghel Rugină sau academicianul Miltiade Filipescu; că numele pe care-l poartă colegiul nostru i se datorează în bună parte acestui învăţător etc.

Din iniţiativa şi cu sprijinul direct al marelui proprietar Tache Anastasiu ia fiinţă în toamna anului 1898 Şcoala Profesională de Fete din Tecuci, care din 20 ianuarie 1900 va purta numele Tache şi Elena Anastasiu. Pe 28 octombrie 1923 se obţine acceptul ministerului pentru înfiinţarea Liceului de Fete Tache şi Elena Anastasiu, iar în 1935 a fost ridicat în faţa liceului bustul lui Spiru Haret, lucrare realizată în bronz de renumitul sculptor Ion Jalea.

Părintele acestei statui, Constantin M. Gheorghiu (tatăl viitoarei profesoare şi directoare a Liceului Nr. 1 Tecuci, Iulia Gheorghiu), a fost ales preşedinte al comitetului de iniţiativă. Spiru Haret a fost legat de oraşul Tecuci prin relaţiile de prietenie pe care le-a avut în special cu învăţătorul Constantin Gheorghiu şi cu dăscălimea tecuceană.

Inaugurarea statuii a avut loc în prezenţa unor înalte personalităţi ale timpului: doctorul Constantin Angelescu, ministrul Instrucţiunii, Cultelor şi Artelor, profesorul universitar Ion Simionescu, N. Teodorescu, prefectul judeţului Tecuci, şi C. Condrachi, primarul oraşului Tecuci.

Iniţial, statuia a fost amplasată în parcul Liceului Tache şi Elena Anastasiu, din centrul oraşului. În anul 1963, liceul mutându-se într-o nouă locaţie, s-a hotărât aducerea acesteia în acelaşi loc cu liceul, pe bulevardul Victoriei nr. 12.

Din anul 1923, de la înfiinţare, Şcoala de Fete Tache şi Elena Anastasiu a purtat diferite denumiri, ca după 1990 liceul, devenit teoretic, să primească numele Spiru Haret, ca omagiu adus acestei mari personalităţi a şcolii româneşti (în 2011, liceul a devenit Colegiul Naţional Spiru Haret).

Statuia a fost executată de marele sculptor român Ion Jalea – autorul basoreliefurilor Mausoleului de la Mărăşeşti –, ceea ce îi dă o autentică valoare. Pe una dintre feţele laterale se află înscris Testamentul de credinţă al omului şi savantului Spiru C. Haret: „Plec din viaţă cu mulţumirea că nu am pierdut vremea şi că mi-am îndeplinit datoriile atât pe cât puteam să mi le îndeplinesc în împrejurările în care am trăit şi în marginea puterilor mele fizice şi intelectuale“. Întreaga lui viaţă a muncit şi a lucrat sub deviza „Fapte, nu vorbe“.

Puternica şi covârşitoarea personalitate al cărei nume îl purtăm este un blazon aristocratic ce ne onorează şi ne distinge în peisajul şcolii româneşti. Prin rezultatele pe care le are colegiul, prin acti­vităţile desfăşurate cu ocazia aniversărilor zilei de naştere, încercăm să îndeplinim măcar în parte ceea ce ne-a lăsat ca testament ilustrul savant.

Exemplificăm cu programul aniversării a 166 de ani de la naştere, când i-am avut ca invitaţi de seamă pe primarul oraşului, inspectorul de management educaţional, părintele protopop, directorul Muzeului Anton Cincu, directorul Casei de Cultură etc. Activitatea a început cu un tedeum în faţa statuii, la care au participat profesorii şi elevii colegiului, urmat de o adunare festivă cu succinte discursuri şi un scurt program artistic.

În zilele următoare, activităţile au continuat cu un concurs gen „Cine ştie câştigă“ având ca temă viaţa şi opera savantului, simpozionul „Împreună pentru o e­du­­­caţie de calitate“ şi reluarea unei tradiţii, prima fază a „sărbătoririi sădirii arborelui“ (sărbătoare instituită de Haret în anul 1902), pe care noi vrem să o transpunem în fapt, an de an.

Virgil Pavel, pensionar, fost profesor şi director al liceului,
prof. Doina Nicolau, Colegiul Naţional Spiru Haret, Tecuci