Socialize

Facebook
Home » Noutati » Sindicatele din Educaţie anunţă proteste de amploare

Sindicatele din Educaţie anunţă proteste de amploare

Ultimatumul FSLI dat Guvernului,  la început de an şcolar


Colegiul Naţional al Liderilor Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, întrunit în şedinţă în data de 4.09.2017, a decis să înceapă protestele din 2 octombrie, în cazul în care guvernul nu acceptă încheierea unui acord scris, prin care se angajează să soluţioneze mai multe probleme cu care se confruntă salariaţii din învăţământ.

– Membrii de sindicat reclamă faptul că sporurile salariale se calculează prin raportare la salariile de bază de anul trecut, ceea ce conduce la obţinerea unor venituri salariale mai mici decât ar trebui de fapt. Concret, angajaţii din învăţământ pierd, în medie, peste 3 la sută din venitul brut, iar procentul poate fi mai mare, dacă au mai multe sporuri.

– Totodată, suntem nemulţumiţi de faptul că Executivul nu a cuprins în Legea bugetului de stat pentru anul 2017 sumele necesare pentru plata sentinţelor judecătoreşti, în conformitate cu prevederile legale de eşalonare a plăţii acestor sentinţe. În medie, fiecare angajat din educaţie ar trebui să recupereze aproximativ 5.000 de lei.

Suntem nemulţumiţi de cuantumul mic al creşterii salariilor nete în anul 2018 comparativ cu creşterile salariilor brute, conse­cinţă a majorării contribuţiilor angajaţilor către stat. În urma calculelor făcute de FSLI şi recunoscute ulterior de ministrul finanţelor publice, precum şi de ministrul muncii, dacă nivelul brut al salariilor creşte cu 50 la sută, în realitate, ceea ce va primi, anul viitor, fiecare angajat din învăţământ este de maximum 25%.

În acest context, FSLI cere Guvernului României începerea negocierilor şi încheierea unui acord scris până la data de 25 septembrie 2017, prin care să fie soluţionate aceste solicitări, respectând următorul calendar:

– Începând cu cel târziu data de 1 octombrie 2017, sporurile salariale să se calculeze prin raportarea la actualele salarii de bază;

– La rectificarea bugetară care se va face până la sfârşitul anului 2017, să fie cuprinsă suma necesară pentru plata sentinţelor judecătoreşti;

– Până la sfârşitul acestei luni să se găsească o soluţie, astfel încât salariile nete din învăţământ în anul 2018 să crească într-un procent mai mare decât cel anunţat de Executiv.

În situaţia în care Guvernul României va ignora solicitarea FSLI, vor începe acţiunile de protest, după cum urmează:

– În data de 2 octombrie 2017, între orele 12.00-14.00, vor fi pichetate toate prefecturile din reşedinţele de judeţ;

– În zilele de 4 şi 5 octobrie 2017 va fi pichetat sediul Guvernului.

 


Mesaj dur al Federaţiei Sindicale Spiru Haret la adresa Executivului


Colegiul liderilor Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET” a discutat cu reprezentanţii Ministerului Educaţiei Naţionale o serie de probleme grave care vizează situaţia învăţământului românesc şi a angajaţilor acestuia, probleme care se acutizează pe măsură ce ne apropiem de începutul noului an şcolar.

Liderii FSE „SPIRU HARET” au cerut gu­ver­­nului să-şi asume public problemele generate de intenţia de a transfera, în totalitate, CAS şi CASS în sarcina angajatului şi să găsească soluţii astfel încât această nouă măsură fiscală să nu afecteze salariile nete ale celor care lucrează în sistemul public de educaţie. Au fost reclamate, totodată, inexistenţa în Legea bugetului de stat pentru anul 2017 a sumelor necesare pentru plata sen­tin­ţelor judecătoreşti, în conformitate cu pre­vederile legale de eşalonare a plăţii acestora.

Cei prezenţi au pus în discuţie şi alte subiecte, precum: subfinanţarea învăţământului preuniversitar, starea materială precară a unor unităţi de învăţământ de stat sau lipsa manualelor.

Membrii Colegiului liderilor FSE „SPIRU HARET” au decis să demareze cât mai rapid consultări cu reprezentanţii celorlalte federaţii sindicale din educaţie, dar şi cu Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi – Învăţământ Preuniversitar, Consiliul Naţional al Elevilor şi
Asociaţia Elevilor din Constanţa, pentru a se asigura de un suport cât mai larg al celor intere­saţi direct în bunul mers al sistemului public de învăţământ din România. Astfel, problemele puse în discuţie de federaţia noastră vor fi susţi­nute şi de alte organizaţii ale societăţii civile, în speranţa că actualul guvern va acorda atenţia necesară rezolvării lor cât mai rapide.

În situaţia în care Guvernul României va păstra aceeaşi atitudine de indiferenţă faţă de cerinţele formulate de federaţia noastră, până la sfârşitul lunii septembrie, FSE „SPIRU HARET” şi celelalte federaţii sindicale din educaţie vor decide modalităţile de protest cu care vor marca începutul anului şcolar şi Ziua Mondială a Educaţiei. Presiunile vor continua până când guvernanţii vor înţelege că nu se pot ascunde la nesfârşit sub paravanul promisiunilor şi al vorbelor frumoase, însă rupte de realitate şi nefinalizate.


Timpul anual de instruire recomandat pentru educaţia obligatorie în programul de zi, în Europa


Timpul de instruire reprezintă durata pe parcursul căreia o şcoală publică trebuie să asigure instruirea elevilor la toate disciplinele integrate în curriculumul obligatoriu şi opţional, în cadrul şcolii şi în activităţi în afara şcolii care sunt părţi formale din programele obligatorii.

Timpul de instruire nu include pauzele dintre ore sau alte întreruperi, timpul opţional în afara zilei de şcoală, timpul dedicat temelor pentru acasă şi activităţilor de tutoriat sau de studiu privat. De asemenea, nu include zilele în care şcolile sunt închise pentru festivităţi (de exemplu, zile naţionale) şi zilele în care elevii nu frecventează şcoala ca urmare a perioadelor de pregătire destinate cadrelor didactice sau zilelor de examinare.

Timpul minim recomandat de instruire pe an

În majoritatea cazurilor, educaţia obligatorie acoperă doar nivelurile de educaţie primară şi secundară generală (care corespund în mod normal nivelurilor ISCED 1 şi 24). Însă în 22 din 42 de sisteme educaţionale europene, educaţia obligatorie include şi unul sau mai mulţi ani din nivelul ISCED 34 (adică în cele mai multe cazuri, educaţia generală de nivel secundar superior).

Timpul minim de instruire pe an se calculează prin împărţirea timpului total recomandat pentru instruire la numărul de ani pe fiecare nivel educaţional. În educaţia primară, media timpului minim recomandat de instruire pe an în Europa este de 740 de ore. În România este de 501 ore.

Media timpului minim recomandat de instruire pe an în educaţia secundară generală este de 873 de ore (825 în România), fiind mai mare decât în educaţia primară.

În 22 de sisteme educaţionale, cel puţin un an de nivel ISCED 34, care corespunde în mod normal educaţiei generale de nivel secundar superior, este obligatoriu. Media recomandată pe an la acest nivel educaţional este de 903 ore.

În medie, educaţia primară include cel puţin 4.089 ore de instruire (2.503 în România), iar educaţia generală de nivel secundar inferior (ISCED 24) include 3.011 ore (3.300 în România).

Data de începere a anului şcolar

Anul şcolar începe în luna august în următoarele state: Danemarca (10 august), Germania (1 august), Olanda (17, 24 şi 31 august, în funcţie de regiune), Finlanda (între 10 şi 18 august), Scoţia (15 august), Elveţia (între 10 şi 31 august, în funcţie de fiecare canton în parte), Islanda (între 21 şi 24 august), Liechtenstein (17 august) şi Norvegia (între 17 şi 21 august).

La 1 septembrie, anul şcolar începe în următoarele state: Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Republica Cehă, Estonia, Macedonia, Franţa, Ungaria, Irlanda, Letonia, Lituania, Muntenegru, Polonia, Serbia, Slovenia şi Anglia. În medie, durata anului şcolar în aceste ţări este de 190 de zile lucrătoare (în România, durata cuprinde, de regulă, 167 de zile lucrătoare).

Sursa informaţiilor şi datelor prezentate: European Commission/EACEA/Eurydice, 2016. Recommended Annual Instruction Time in Full-time Compulsory Education in Europe 2015/16. Eurydice – Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the European Union. ISBN 978-92-9492-213-7 ISSN 2443-5325 doi: 10.2797/163837 şi  European Commission/EACEA/Eurydice, 2016. Organisation of school time in Europe. Primary and secondary general education: 2015/16 school year (link: http://bit.ly/2wKiRVO)

 Biroul de Comunicare al MEN