Socialize

Facebook
Home » Comunitate » Comunitate locala » „Slove Muscelene“ – de la tradiție la informația digitală

„Slove Muscelene“ – de la tradiție la informația digitală

Câmpulung Muscel este un oraș aparte în peisajul regiunii Argeș. De altfel, câmpulungenii își spun musceleni, niciodată argeșeni, cu un fel de mândrie care s-a cultivat de secole: prima capitală a românilor, limba română, cea mai curată după cum spun lingviștii, dar mai ales prima scrisoare în limba română, scrisă în 1521 de boierul Neacșu Lupa către judele Brașovului.

În calitate de persoană legată de aceste locuri, am constatat că, în decursul timpului, oraşul a avut perioade atât de înflorire, cât şi de stagnare sau declin, însă a rămas un reper pentru existenţa locuitorilor fostului judeţ Muscel şi a celor care respectă şi iubesc istoria neamului. Sub influenţa acestei bogate moşteniri culturale, am gândit că organizarea unei manifestări anuale, având obiectivul clar de a sprijini şi de a promova cultura, obiceiurile şi istoria Muscelului ar putea contribui la valorificarea patrimoniului literar și istoric al acestor locuri. Așa a apărut Simpozionul „Slove Muscelene“, care a fost sprijinit de la bun început de Primăria orașului Câmpulung și Biblioteca Municipală „Ion Barbu“.

Simpozionul s-a desfășurat întotdeauna în perioada zilelor Câmpulungului, în jurul datei de 20 iulie, de ziua Sf. Ilie, ocrotitorul orașului, și a constituit de fiecare dată o autentică sărbătoare științifică și culturală, atât prin prestigiul participanților, cât și prin calitatea lucrărilor științifice prezentate.

Evenimentul a debutat în 2009 şi de-a lungul celor zece ediţii au participat numeroase personalităţi din care amintim pe academicianul Florin Filip (la vremea aceea vicepreşedinte al Academiei Române), profesorul Gheorghe Barbu (rector al Universității din Piteşti), profesorul Rodica Zane (prodecan Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti), politicieni precum Mircea Diaconu (de altfel şi el cu rădăcini în județul Muscel), profesorul Adrian Badea (președintele Academiei Oamenilor de Știință din România), profesorul Ioan Cucui (rectorul Universităţii Valahia din Târgovişte), profesorul Cristian Niculescu, (decanul Facultății FAIMA – Universitatea Politehnică București), profesorul Dumitru Borțun (Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative) și mulți alții.

De asemenea, directorii generali ai marilor biblioteci au fost participanți constanți și cu contribuții științifice semnificative în domeniu (Biblioteca Academiei Romane, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“ din Bucureşti, Biblioteca Universităţii „Politehnica“ din Bucureşti, Biblioteca Universității „Lucian Blaga“ din Sibiu, Biblioteca Judeţeană Târgovişte, Biblioteca Judeţeană Braşov, Biblioteca Județeană Vaslui, Biblioteca Județeană Brăila, Biblioteca Județeană Sibiu, Biblioteca Județeană Cluj, Biblioteca Județeană Neamţ, Biblioteca Județeană Argeş, Biblioteca Județeană Craiova), alături de specialişti din biblioteci şi alte instituţii de cultură.

Conducerea Bibliotecii Municipale „Ion Barbu“ a susținut ideea și a contribuit activ, după posibilități și atribuții, la desfășurarea manifestării.

Fiecare ediție a avut o temă specifică, din care amintim: „Date deschise versus securitatea informației“, „Biblioteca între tradiția tiparului și cultura digitală“, „Acces deschis la informaţia culturală digitală“, „De la Scrisoarea lui Neacșu la Informația Digitală“, „Istorie și viitor prin noile tehnologii“, „Biblioteca în sprijinul învățământului și culturii“, „Slove Digitale“.

La cea de-a zecea ediție a simpozionului, organizatorii au editat, sub sigla Editurii Tehnice (cea mai veche casă editorială cu profil tehnico-științific din România, reînființată în anul 1950), lucrarea „Slove Muscelene – De la Scrisoarea lui Neacșu la Informația Digitală“, în care au selectat o serie de comunicări susținute de-a lungul timpului la Simpozionul „Slove Muscelene“ pentru a arăta preocupările participanților și a marca, totodată, un eveniment jubiliar.

Ediția jubiliară coincide cu alt eveniment sărbătorit și omagiat de întreaga țară: 100 de ani de la Marea Unire din 1918. Câmpulung, în istoria lui, a avut rolul său în evenimentele din 1918, dacă amintim aici Bătălia de la Mateiaș, imortalizată de Mausoleul construit și operele unor scriitori români de prim rang.

„Slove Muscelene“ din acest an, 2018, a avut tema „Informația digitală și marile evenimente“, un modest omagiu adus „Centenarului Marii Uniri“.

 

Evenimentul din acest an a fost organizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, Centrul de Cercetare pentru Informație Digitală ­– Universitatea din București ­– DIGINFO, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I“ din București, Asociația DigiLib Muscel și Biblioteca Municipală „Ion Barbu“, cu sprijinul Primăriei Câmpulung Muscel.

Manifestarea s-a înscris în suita de evenimente privind sărbătorirea Centenarului Marii Uniri, desfășurate de AOSR.

La deschiderea oficială a simpozionului au participat Liviu Târoiu (primarul Municipiului Câmpulung Muscel), prof. univ. dr. Adrian Badea (președintele Academiei Oamenilor de Știință), Preot dr. Ștefan Ștefănescu (director – Biblioteca Municipală „Ion Barbu“, Câmpulung Muscel), Manuela Catrina (secretar de stat – Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale), iar Ministerul Educației Naționale a transmis un mesaj din partea domnului Gigel Paraschiv, pe care l-a citit conf. univ. dr. Mireille Rădoi (director – BCU București).

În prima zi a evenimentului, desfășurat în Sala de Festivități a Primăriei din Câmpulung Muscel, prof. Adrian Badea (președintele AOSR) a făcut o expunere asupra evenimentelor care privesc Centenarul Marii Uniri desfășurate de Academie. Dată fiind sărbătoarea centenarului, în acest an, organizatorii cu sprijinul AOSR au invitat ASOCIAȚIA ȘTEFADINA să prezinte expoziția „1918 – Anul integrării României“, aceasta bucurându-se de un real succes din partea vizitatorilor.

În cadrul lucrărilor în plen, Asociația DigiLib Muscel împreună cu Fundația „Carol I“, București, au acordat diplome de merit profesorilor Octavian Dumitrașcu  și Maria Tatulea de la Colegiul Național Dinicu Golescu, din Câmpulung Muscel, pentru Premiul I obținut la secțiunea PTC Design Award (Premiul pentru conceperea și construcția robotului).

De asemenea, au primit o diplomă de merit directorul Colegiului Național Dinicu Golescu, domnul Petre Parghel, pentru contribuții aduse la susținerea performanțelor elevilor liceului, și profesorul Emanuel Dogaru, de la Școala Gimnazială Cotești Godeni – județul Argeș, pentru lucrarea „Oamenii cu suflet de eroi“, lucrare premiată în cadrul unei manifestări organizate de BOR.

În cadrul lucrărilor  în plen a fost prezentată și lucrarea Enciclopedie Digitală „România 1918“ a profesorului Radu Jugureanu.

În continuare a urmat un expozeu extrem de interesant a prof. Ioan Scurtu  despre „Rolul și locul Marii Uniri în istoria modernă a României“, acesta subliniind eforturile factorilor politici, a bisericii și armatei în realizarea Marii Uniri. Intervenția sa ca și discuțiile informale ale profesorului Corneliu-Mihail Lungu de la AOSR cu participanții la eveniment au fost primite, de asemenea, cu mult interes.

În sesiunea de comunicări științifice au fost prezentate lucrări realizate de bibliotecari și alți oameni de cultură, precum și informaticieni.

Dintre lucrările prezentate în prima zi a simpozionului amintim: Drumul capitalelor istorice – un proiect de cercetare dedicat tuturor românilor (Doina Banciu – Asociația Digilib, Agnes Erich – Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu), Proiectele Izilit și Nihon made la Biblioteca Județeană Brașov (Daniel Nazare – Biblioteca Judeţeană „George Barițiu“ Braşov), Constantin Brâncoveanu – model cultural prezent în mediul digital Niculina Vârgolici (Universitatea din București), Ioana Vasiloiu (Universitatea din București), Indicatorii de performanță în bibliotecile publice: modalități de asumare, (Dragoș Adrian Neagu – Biblioteca Județeană „Panait Istrati“ Brăila), Nemurirea mitropolitului Veniamin Costachi (Gelu Voicu Bichineț – Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul“ Vaslui), episcopul de Caransebeș Miron Cristea şi unirea Transilvaniei cu România, Lucian Dindirică – Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman“ Craiova, Presa sibiană în perioada Primului Război Mondial. Depozit digital la Biblioteca ASTRA (Silviu Borș – Biblioteca Județeană „Astra“ Sibiu).

În a doua zi, lucrările simpozionului s-au desfășurat la Biblioteca Municipală „Ion Barbu“. Au predominat lucrări cu tematică orientată către noile tehnologii, din care amintim: Prezervarea patrimoniului cultural prin tehnologii moderne, (Mireille Rădoi, BCU „Carol I“ București), Informații digitale privind Centenarul Unirii reflectate în site-urile dedicate românilor de pretutindeni (Carmen Cîrnu (ICI), Silvia Tomescu (BCU)), Indicatori privind societatea informațională, o abordare în context european, (Ionuț Petre (ICI), Dragoș Smada (ICI)), Structura unui portal de informare privind Centenarul Unirii, (Adrian-Victor Vevera (ICI), Mihail Dumitrache (ICI)), AI de la tehnică la cultură, (Radu Boncea (ICI), Alexandru Gheorghiță (ICI)), Creșterea adopției serviciilor digitale prin utilizarea serviciilor Cloud Certificate, (Dragoș Barbu (ICI), Alexandru Sipică (ICI)), Implementarea principiului Once-Only la nivel european, (Carmen Rotuna (ICI), Antonio Cohal (ICI)).

De asemenea, în cadrul sesiunii de comunicări au fost prezentate o serie de lucrări care vizează cooperarea internațională, din care amintim: Managerii de bibliotecă – o analiză a situației curente, Arja Ellen Mantykangas, Școala Suedeză de Biblioteconomie și Știința Informării, Borås, Suedia, Dezvoltarea platformei on-line pentru regăsirea literaturii privind relațiile româno-cehe, Octavia-Luciana Madge, Universitatea din București, Facultatea de Litere, „Noile diplomații“ – de la diplomația culturală la diplomația educațională și diplomația digitală, Oana Iucu (Universitatea din București).

Slove Muscelene 2018 a fost reflectat în mass-media locală în termeni elogioși (televiziunea locală, ziarul „Evenimentul muscelean“) și a trezit interesul publicațiilor naționale de profil în domeniul TIC. După știință noastră, o prezentare a evenimentului va fi publicata în revista „Comunicații mobile“, iar un număr din Revista Română de Informatică și Automatică va fi dedicat lucrărilor simpozionului. De altfel, cartea „Slove Muscelene“ a fost deja achiziționată de numeroase biblioteci din țară.

Dincolo de evenimentul propriu-zis, întâlnirile de la Câmpulung Muscel sunt un real prilej de schimburi de idei și inițiative între bibliotecari, pe de o parte, între aceștia și informaticieni, pe de altă parte, și, deopotrivă, sunt un prilej de colaborare și cooperare în dezvoltarea de proiecte de larg interes pentru biblioteci, bazate pe noile tehnologii. În realitate, conceptul de „team building“, atât de pus în practică de companii comerciale mari, naționale sau multinaționale, și-a găsit o aplicare și o rezonanță specială în întâlnirile de la „Slove Muscelene“. Un astfel de sentiment transcende din fotografia cu participanții de la „Slove Muscelene“ – 2017, în cadrul unei întâlniri informale, unde sunt prezenți președintele AOSR – prof. Adrian Badea, directoarea BCU București – conf. univ. dr.  Mireille Rădoi, directorul Bibliotecii Județene Brașov, Daniel Nazare, directorul Bibliotecii Județene Brăila, Dragoș Neagu, directoarea Bibliotecii Județene Dâmbovița, prof. univ. dr. Agnes Erich, directoarea Bibliotecii Județene Cluj, Sorina Stanca, directorul Bibliotecii Județene „Astra“ Sibiu, directoarea Bibliotecii Universității Politehnica din București, dr. Cristina Albu, directorul Bibliotecii Municipale „Ion Barbu“ din Câmpulung, preot dr. Ștefan Ștefănescu, alături de tineri cercetători în informatică de la ICI – București și reprezentați ai bisericii (starețul Mănăstirii Negru Vodă din Câmpulung).

Biblioteca modernă, sprijin al școlii, trebuie să își găsească noi forme de existență, în raport cu timpurile și deprinderile elevilor; evenimentul de la Câmpulung Muscel are și el o modestă contribuție, în procesul complex al modernizării formelor de lectură și comunicare al bibliotecilor din România.

Prof. univ. dr. ing. Doina Baciu