Socialize

Facebook
Home » Conexiuni » Cunoastere » Știința și arta educației

Știința și arta educației

pag 15 josMotto: „Gândește-te că lecția este un spectacol ce trebuie pregătit. Tu oprește-ți rolul secundar, dar interpretează-l astfel încât să poată fi răsplătit cu un Oscar”. (G. Corniță)

Marea artă a unei educatoare constă în cizelarea manierelor și în formarea minții. Este foarte important pentru copii să fie îndrumați corect de la primii pași. La grădiniță se pun bazele bunului simț, corectitudinii și începe să se creioneze personalitatea fiecăruia. Dacă nu știi să exploatezi, în sensul bun al cuvântului, fiecare temperament, nu poți să ai succes cu prichindeii.

Educatoarea trebuie să posede cunoștințe privind dezvoltarea socială a copilului; să știe ce influență au relațiile familiale asupra acestei dezvoltări; să-și armonizeze propriile cerințe cu cerințele părinților; să știe cum să încurajeze cooperarea și prietenia între copii; să aprecieze copilul în realizările sale de mic la fiecare activitate desfășurată; să stimuleze și să încurajeze la fiecare micuț sentimentul de apartenență la grup; să aibă înțelegere pentru fiecare copil în parte, pentru manifestările sale, care nu exprimă întotdeauna clar trebuin­țele; trebuie să înțeleagă nevoia primordială a copilului de a fi acceptat așa cum este el și nu să ia drept „atac” personal conduitele extreme ale copilului. Ele sunt mai degrabă expresii ale sentimentelor, reacții la frustrare, și nu agresiuni cu țintă specifică. Un asemenea cadru didactic nu se va grăbi să-l „pârască” pe copil părinților, ci o să caute soluții; să dea dovadă și de flexibilitate în regândirea proiectelor sale, incor­porând nevoile sociale ale copiilor; exemplu: dacă un copil ajunge la grădiniță și povestește entuziasmat (sau nu) faptul că acasă a sosit un bebeluș, educatoarea are posibilitatea de a renunța la activitatea planificată și să abordeze această nouă temă, de interes pentru toți copilașii din grupă.

Pedagogia contemporană propune educatoarei rolul de dirijor, copilul devenind astfel capabil de învățare eficientă.

Educatoarea este asemenea artistului care își proiectează opera și apoi contribuie alături de copii la realizarea acesteia. Relația educatoare – copil reprezintă principala modalitate de mediere didactică, de ipostaziere a acesteia într-o variantă umană, subiectivă.

Educatoarea este unul dintre cele mai importante elemente ale învățământului, deoarece de felul cum proiectează lecția și o pune în practică depinde atragerea copilului și eficiența sistemului.

Funcțiile educatoarei în grădiniță sunt variate: organizator al învățării, educator, resursă, îndrumător, comunicator, participant, membru al corpului profesoral. În calitate de organizator, trebuie să aleagă cele mai bune strategii didactice care să îi trezească copilului interesul pentru procesul instruirii. Educatoarea transmite și formează copiilor valori morale și sociale, pentru ca aceștia să se poată integra ulterior `n societate.

Un bun educator este pregătit, nu improvizează. Deși uneori poate fi obositor, extenuant chiar, nu uităm că viitorul nostru sunt copiii, de la care ne luăm forța și curajul de a rezista și a face lucrurile bine. În esență, educatorul trebuie să se dedice întru totul copiilor, nu pentru o lună, un an, ci pentru toată viața.

Educ. Aura SMEGOVEI, Grădinița Nr. 10 „Otilia Cazimir”, Vaslui