Socialize

Facebook
Home » Reforma » Radiografii » „Strategii didactice moderne de abordare a literaturii francofone din perspectivă interculturală“ – seminar de formare, coordonat de un inspector școlar din Franța

„Strategii didactice moderne de abordare a literaturii francofone din perspectivă interculturală“ – seminar de formare, coordonat de un inspector școlar din Franța

Inspectoratul Școlar Județean Buzău, Centrul Cultural Francofon Buzău, Alianța Franceză din Ploiești și Liceul de Arte Margareta Sterian au organizat, sâmbătă, 13 octombrie 2018, în sala de festivități a Liceului de Arte Margareta Sterian, Buzău, seminarul de formare „Strategii didactice moderne de abordare a literaturii francofone din perspectivă interculturală“. Această activitate de perfecționare profesională s‑a bucurat de un interes deosebit din partea celor 58 de participanți, profesori de limba franceză și de literatura română din județele Buzău, Prahova și Vrancea. Activitățile de formare au fost coordonate de către doamna Steluța Coculescu, conferențiar universitar la Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești, și de către domnul Stéphane Jach, inspector de limba franceză la Inspectoratul Școlar din Lille, Franța.

La festivitatea de deschidere a seminarului, doamna Florina Stoian, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Buzău, a evidențiat necesitatea organizării activităților de formare pentru profesorii buzoieni, desfășurate în context internațional, prin participarea unui inspector școlar din Franța și prin colaborarea dintre învățământul preuniversitar și universitar.

În prima parte a evenimentului, doamna Steluța Coculescu, conferențiar universitar doctor la Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești și directoarea Alianței Franceze din Ploiești, a prezentat conferința academică „Inițiere în pragmatica discursului“ cu scopul evidențierii celor mai noi orientări teoretice în privința textului literar. Exemplele de valorificare didactică a noțiunilor științifice au vizat diferitele tipuri de texte care pot fi prezentate elevilor pentru dezvoltarea competențelor de comunicare în limba franceză, cât și a unor competențe interculturale.

Domnul inspector școlar Stéphane Jach, de la Inspectoratul Școlar din Lille, a prezentat principalele elemente privind atât organizarea, cât și noutățile din reforma curriculară a sistemului de învățământ din Franța.

Tema seminarului de formare a fost amplu ilustrată printr‑un corpus de texte din literatura franceză clasică (Madame de Sévigné, Molière, Choderlos de Laclos, J.K. Huysmans, Marcel Proust), literatura francofonă contemporană (Michel Tremblay, Aimé Césaire, Annie Ernaux, Laurent Gaudé), poezia sonoră (Edith Azam, Anne‑James Chaton) și literatura on‑line (Eric Chevillard). Propunerile domnului formator Stéphane Jach au avut ca scop identificarea unor strategii didactice moderne pentru valorificarea textelor literare atât în timpul orelor de limba franceză sau de limba și literatura română, cât și în cadrul unor proiecte educaționale. În primul rând, inspectorul francez a subliniat importanța trezirii și menținerii interesului elevilor pentru lectură, prin pregătirea textelor adecvate nivelului competențelor elevilor și particularităților de vârstă și socio‑culturale ale acestora. În acest sens, ar trebui avute în vedere strategii didactice variate care să permită elevilor să‑și exprime opiniile personale și sentimentele după lectura unor fragmente, profesorul având rolul de mediator cultural între textul literar/scriitor și elevul cititor. Etapa următoare ar putea viza înțelegerea textului literar prin exerciții de rezumare, parafrazare, reformulare a unor opinii, sinteză, analiză a unor secvențe și expresii deosebite. De asemenea, este foarte importantă activitatea de exprimare a sentimentelor elevilor după lectura textului literar, prin corespondențele create între lumea textului și cea interioară. De exemplu, s‑a propus realizarea unor autobiografii ale elevilor cititori, pornind de la afirmația: „În biblioteca mea, există….“ completată cu o listă a cărților citite, a celor începute și neterminate, a celor preferate etc. O strategie eficientă de prelungire a activității de lectură și de înțelegere a mesajului scris dintr‑un text literar ar consta în redactarea unor analize de tip comentariu literar, dar și a unor compuneri creative, de tip pastișă, scenariu pentru film, rescrierea personalizată a textului literar studiat etc.

Profesorii participanți au apreciat, în mod deosebit, trimiterile realizate de formator către valorificarea unor documente vizuale, în acord cu tematica textelor literare selectate: tablouri semnate de pictori celebri, benzi desenate, afișe, fotografii, sculpturi etc. Prezentarea acestor documente vizuale le oferă elevilor posibilitatea de a pregăti lectura unui text și dorința de a transfera, prin analiză, sinteză și comparație, noțiunile descoperite în textele literare asociate.

În partea finală a seminarului, profesorii au elaborat, în echipe de lucru, modele de secvențe didactice pentru exemplificarea unor strategii moderne și active și prin valorificarea unor documente literare și vizuale prezentate. Domnul inspector Stéphane Jach a apreciat, în mod deosebit, diversitatea aspectelor vizate de secvențele didactice prezentate: valorificarea lexicului din textul literar prezentat, utilizarea unor metode didactice moderne (turul galeriei), activitățile de analiză a mesajului dintr‑un text literar și comparația cu mesajul unui document vizual/audio, evidențierea elementelor nonverbale și paraverbale din textului literar.

Organizatorii și‑au propus să continue, prin alte ateliere de lucru și conferințe, seria perfecționărilor profesorilor de limba franceză pe tema valorificării literaturii din perspectiva dezvoltării competențelor interculturale ale ele­vilor, element vizat de documentele școlare în vigoare.

Prof. drd. Maria‑Monalisa PLEȘEA, Inspector școlar pentru limbi romanice la Inspectoratul Școlar Județean Buzău