Socialize

Facebook
Home » Societate » Educatie pentru societate » Sunt cetăţean european şi mă implic!

Sunt cetăţean european şi mă implic!

Vineri, 27 octombrie 2017, începând cu ora 11.00, în sala de spectacole a Casei de Cultură a Studenţilor din Calea Plevnei nr. 61, sectorul 1, s-a desfăşurat Festivalul Naţional ,,Sunt cetăţean European şi mă implic”, eveniment inclus în Calendarul activităţilor educative naţionale, ediţia a III-a (CAEN 2017, domeniul 8 cultural-artistic, pozitia 6), la care au participat directorul CCD Bucureşti, Gabriel Vrînceanu,  şi doamna Teodora Păun, metodist CCD  Bucureşti.

Cu această ocazie, Şcoala Gimnazială nr.1 ,,Sfinţii Voievozi”, care are şi calitatea de Filială a CCD Bucureşti,  a  derulat proiectul  educaţional Festivalul Naţional ,,Sunt cetăţean European şi mă implic”  în parteneriat cu Asociaţia ,,Părinţii Aproape” a Şcolii nr. 1 ,,Sfinţii Voievozi”, Şcoala Gimnazială ,,I.H. Rădulescu”, Şcoala Gimnazială ,,Al. Costescu”, Şcoala Gimnazială nr. 162, Şcoala Gimnazială ,,N. Titulescu” şi Casa Corpului Didactic Bucureşti.

În cuvântul de deschidere, doamna Daniela Voinea,  directorul Şcolii Gimnaziale ,,Sfinţii Voievozi”, a accentuat latura educativă a proiectului Festivalul Naţional ,,Sunt cetăţean European şi mă implic”  menit să pună în valoare superlativele culturale ale şcolilor implicate. De asemenea, doamna Iuliana Soare, iniţiatorul proiectului şi metodist ISMB pentru activităţi educative şi educaţie permanentă, a prezentat ,,Exemple de bune practici din cadrul proiectelor aprobate în CAEM, CAER ŞI CAEN – 2017”.

În intervenţia sa de la debutul activităţii, domnul director Gabriel Vrînceanu a făcut o serie de consideraţii privind „DIMENSIUNEA EUROPEANĂ A EDUCAŢIEI”, punctând faptul că Uniunea Europeană este fondată pe respectul pentru demnitatea umană, libertate, democraţie, egalitate, stat de drept, respectarea drepturilor omului, inclusiv a minoritaţilor.

Domnul director Vrînceanu a accentuat valorile comune statelor membre Uniunii Europene: pluralismul, nediscriminarea, toleranţa, justiţia,  solidaritatea, egalitatea între femei şi bărbaţi.

,,Când vorbim de o dimensiune europeană a educaţiei, trebuie să avem în vedere că educabilul va fi un cetăţean care, concomitent, îşi asumă, respectă şi acţionează în sensul: promovării identităţii culturale, promovării valorilor cetăţeneşti ale Uniunii Eurpene”, a punctat domnul director Vrînceanu.

Stima de sine şi integrarea socială a educabilului se pot realiza în baza formării de competenţe transversale care permit: comunicarea în limba maternă şi în limbile de circulaţie internaţională, utilizarea aplicată a matematicii şi formarea de competenţe STEM, conexiune cu lumea digitală, independenţă în învăţare (a învăţa să înveţi), activism şi responsabilitate socială, civism, dezvoltarea spiritului de iniţiativă, independenţă şi inovare (competenţe antreprenoriale), sensibilizare şi exprimare culturală (identitate, stimă de sine, valorizare).

La finalul activităţii, reprezentanţii CCD Bucureşti au considerat necesar să le mulţumească  organizatorilor pentru deschiderea de care dau dovadă pentru derularea de activităţi prin care elevii şcolii să se simtă valorizaţi, respectaţi şi generatori de bine!

De asemenea, dorim organizatorilor să aibă cât mai multe iniţiative prin care educaţia prin artă, prin voluntariat să completeze educaţia elevilor din Şcoala Gimnazială „Sfinţii Voievozi”.

 CCD Bucureşti,
Gabriel VRÎNCEANU
Teodora PĂUN