Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Sunt în cel de-al treilea an şcolar de când am obţinut mandatul de inspector general şi pot spune că îmi doresc performanţă“

„Sunt în cel de-al treilea an şcolar de când am obţinut mandatul de inspector general şi pot spune că îmi doresc performanţă“

Interviu cu prof. Andra Bică, inspectorul general al ISJ Vâlcea


Ne aflăm la începutul unui nou an calendaristic. Ce se întâmplă în această perioadă la nivelul jud. Vâlcea?

În judeţul Vâlcea, debutul anului calendaristic s-a realizat fără probleme, am organizat o şedinţă de lucru cu conducerile unităţilor şcolare şi cu personalul didactic auxiliar din subordine în Sala de festivităţi a Consiliului Judeţean Vâlcea, în data de 17 ianuarie 2018. Ordinea de zi a şedinţei a inclus informări ale departamentelor din cadrul ISJ Vâlcea, punându-se accent pe noul cadru legislativ. Am dorit să punctăm importanţa cunoaşterii de către domnii directori a etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar din metodologia-cadru privind mobilitatea perso­na­lului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 din Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5485/13.11.2017, precum şi cunoaşterea Proiectului Reţelei şcolare a judeţului Vâlcea pentru anul şcolar 2018-2019 şi a Proiectului planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019.

Ministrul educaţiei a anunţat intrarea în vigoare, începând cu septembrie 2018, a unui nou regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ, care a deschis un val de discuţii pro şi contra. Cum vi se par prevederile lui?

Pe lângă mediatizatele articole care fac referire la efectuarea serviciului pe şcoală de către elevi, la folosirea notelor ca mijloc de coerciţie şi la sancţionarea elevilor care nu poartă uniforma unităţii, sunt şi puncte-forte care vizează şi clarifică aspecte legate de întocmirea documentelor şcolare, de obligaţiile directorilor sau ale comisiilor din şcoli, de faptul că „personalului din învăţământ îi este interzis să desfăşoare sau să încurajeze acţiuni de natură să afecteze imaginea publică a copilului şi viaţa intimă, privată sau familială a acestuia sau ale celorlalţi salariaţi din unitate“. Am făcut cunoscute tuturor celor implicaţi în procesul educativ aceste noi prevederi şi am hotărât că le vom aplica după apariţia ordinului în Monitorul Oficial.

Anul acesta se află în plină dezbatere, la nivel naţional, noile planuri-cadru pentru învăţământul liceal. Cadrele didactice vâlcene cum privesc aceste planuri-cadru? Există nemulţumiri?

Am apreciat deschiderea reprezen­tanţilor MEN de a organiza o consultare publică privind planurile-cadru pentru învăţământul liceal, filiera teoretică, prin prezentarea celor trei variante, care propun eliminarea unor dezechilibre exis­tente şi permit celor care au optat pentru un anumit profil sau specializare să-şi dezvolte ocaziile de învăţare din perspectiva aştep­tărilor lor. Nu trebuie neglijat nici aspectul curriculumului diferenţiat sau al curriculumului la decizia şcolii, aspecte pe care cei interesaţi trebuie să le precizeze în chestionarul on-line.

Cum stă învăţământul profesional în judeţul Vâlcea? Există interes pentru acesta?

În urma ultimei şedinţei CLDPS, putem afirma că ne apropiem de respectarea condiţiei de a se atinge ponderea de 60% recomandată de Strategia educaţiei şi formării profesionale din România pentru perioada 2016-2020, având un procent de 54% clase cu profil tehnic şi profesional. Toţi cei prezenţi au urmărit evoluţia populaţiei şcolare, situaţia resurselor umane, numărul de elevi pe clasă şi orientarea şcolară a elevilor de clasa a VIII-a. Consider că o analiză corectă a învăţământului profesional şi tehnic trebuie să joace un rol hotărâtor în dezvoltarea unei societăţi bazate pe comunicare şi pe înţelegerea interesului fiecărui participant la acest proces.

Sunt zone din ţară în care o mare problemă o constituie depopularea cu elevi. Există o asemenea problemă în Vâlcea?

Nu ne confruntăm cu astfel de situaţii în judeţul nostru, avem 130 de unităţi şcolare cu personalitate juridică, unele cu populaţie şcolară masivă (peste 2.000 de elevi), dar şi cu o medie de 250- 300 de elevi în zonele apropiate marilor oraşe.

Pe ce direcţii va acţiona ISJ Vâlcea în următoarea perioadă? Ce vă propuneţi pentru învăţământul vâlcean în 2018?  

Sunt în cel de-al treilea an şcolar de când am obţinut mandatul de inspector şcolar general şi pot spune că îmi doresc performanţă. Îmi place un citat: „Oricât de perfectă ar fi organizarea unei instituţii şi oricât de complet ar fi programul ei de activitate, totul va depinde de oamenii care au chemarea să le dea viaţă, să le înfăptuiască“, aşa că tot ceea ce facem în această echipă are în primul rând rolul de a pune în valoare cadrele didactice şi elevii din judeţul Vâlcea.

Mi-am propus monitorizarea activităţii şi pe baza diagnozei şi a evaluării eficientizării procesului managerial, o asigurare a caracterului stimulativ şi motivaţional al inspecţiei şcolare, o creare a unui climat favorabil iniţiativei personale care să stimuleze competiţia, în sens pozitiv, în scopul obţinerii unor rezultate din ce în ce mai bune şi încurajez şi sprijin participarea la programele de formare continuă a personalului didactic.

Interviu realizat de Oana PANAIT