Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Suntem permanent preocupaţi de asigurarea calităţii în educaţie, în toate articulaţiile acesteia“  

„Suntem permanent preocupaţi de asigurarea calităţii în educaţie, în toate articulaţiile acesteia“  

 

Interviu cu Ana Lucreţia Moldovan, inspectorul general al ISJ Maramureş


Stimată doamnă inspector general, ne aflăm în debutul unui nou an şcolar, din primele semne, deloc liniştit. Care este situaţia în judeţul dvs.? Care sunt cele mai mari probleme cu care vă confruntaţi la nivel judeţean?

În mod constant, Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş depune toate eforturile pentru ca noul an şcolar să debuteze în cele mai bune condiţii. Toate unităţile de învăţământ pre­universitar din judeţ au fost pregătite pentru începerea anului şcolar 2017-2018. Din punct de vedere patrimonial, asigurarea spaţiilor de învăţământ şi a autorizaţiilor de funcţionare,  pre­gătirile sunt realizate în colaborare cu autorităţile locale, parteneri educaţionali importanţi.

În mod special, spuneţi-ne care este starea învăţământului rural la nivelul judeţului Maramureş, aceasta fiind zona care acumulează, de obicei, cele mai multe vulnerabilităţi. Unde se regăsesc situaţiile cele mai grave?

Chiar dacă nu toate spaţiile de învăţământ sunt autorizate, ele nu prezintă riscuri pentru elevi. Acolo unde clădiri vechi puneau sub semnul întrebării siguranţa elevilor, în colaborare cu primăriile, au fost identificate spaţii sigure şi au fost de­marate proiecte de construcţie sau reabilitare. Fiecare copil este important pentru noi, dar trebuie spus că spaţiile ne­autorizate sunt în locaţii arondate unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică şi sub 5% din elevii maramureşeni studiază în asemenea locaţii. Ministrul educaţiei a afirmat la deschiderea anului şcolar în judeţul nostru că politica ministerului este ca, în doi ani, toate spaţiile de învăţământ să fie autorizate.

Absenţa manualelor şcolare la clasa a V-a a determinat MEN să elaboreze mult discutatul Compendiu introductiv pentru gimnaziu. Vi se pare bună această iniţiativă a ministerului? Mulţi o critică.

Mulţi critică, puţini construiesc! Absenţa manualelor la clasa a V-a este cauzată de factori externi educaţiei şi care ţin de prevederile legale privind achiziţiile publice. Cu atât mai mult este de apreciat efortul Ministerului Educaţiei Naţionale de a asigura ele­vilor un suport de curs. Şi este re­marcabil că, într-un timp scurt, aceste compendii au fost realizate şi distribuite, fiind prezente pe băncile elevilor încă din prima zi de şcoală.

De câţiva ani, licitaţiile pentru manuale au dus la întârzieri majore ale apariţiei acestora. Este o soluţie ideea ministrului educaţiei ca de la anul să reintroducă manualul unic scos de o singură editură – Didactică şi Pedagogică?   

Aşa cum am menţionat, licitaţiile pentru manuale se supun rigorilor legale privind achiziţiile publice. Este de menţionat şi apreciat faptul că pentru toate manualele disponibile şi achiziţionate s-a asigurat, în acest an,  realizarea şi distribuirea lor în şcoli până la începerea anului şcolar. Experienţa anilor anteriori, când procedurile şi prevederile legale au dus la întârzieri în asigurarea manualelor la clasă, conduce firesc la regândirea procesului, luând în calcul mai multe variante. Nu trebuie respinse iniţiativele fără o analiză responsabilă a factorilor decidenţi,  în beneficiul elevilor.

Calitatea actului educaţional ţine, într-un procent foarte mare, şi de calitatea cadrelor didactice. Şi anul acesta, la nivel naţional, rezultatele la titularizare au fost slabe. Care este situaţia în judeţul Maramureş? Care este procentul de suplinitori la nivel judeţean şi care sunt zonele în care aceştia sunt mai numeroşi?

Rezultatele concursului de titularizare din acest an au fost chiar mai bune decât cele din anii anteriori, faptul că puţine persoane au fost titularizate ţine şi de realitatea că în judeţul Maramureş procentul de ocupare a posturilor este peste 75%. Să reţinem  şi faptul că suplinitorii sunt cadre didactice calificate, care au, în cele mai multe cazuri,  la activ, cel puţin un concurs de titularizare promovat. Multe dintre ele au şi dobândit grade didactice. Titulari sau suplinitori, important este faptul că acoperirea cu personal didactic calificat este de peste 98%. Se asigură, astfel, egalitatea de şanse la educaţie pentru toţi elevii.

Care sunt principalele direcţii pe care veţi acţiona, la nivelul  ISJ Maramureş, în anul şcolar 2018-2019?

Este prematur să menţionăm acum direcţiile pentru anul şcolar 2018-2019. Pentru anul şcolar 2017-2018, ne propunem, ca serviciu deconcentrat al Ministerului Educaţiei Naţionale, să implementăm politicile educaţionale guvernamentale, pentru creşterea încrederii în educaţie şi recâştigarea prestigiului cadrelor didactice. Suntem per­ma­nent preocupaţi de asigurarea calităţii în educaţie, în toate articulaţiile acesteia. Printre ţintele strategice sunt şi: furnizarea unei activităţi manageriale de calitate în vederea dezvoltării unităţilor de învăţământ prin crearea cadrului optim de dezvoltare profesională a managerilor unităţilor de învăţământ şi a cadrelor didactice; îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ prin elaborarea şi implementarea unor planuri de măsuri care vizează creşterea calităţii actului de predare-învăţare-evaluare şi dezvoltarea personală a ele­vilor prin dobândirea de competenţe adaptate la cerinţele societăţii şi pieţei muncii; promovarea educaţiei incluzive prin eliminarea segregării şi combaterea discriminării pe criterii etnice, de statut social şi dizabilităţi; dezvoltarea şi diversificarea strategiilor educaţionale pentru prevenirea şi combaterea abandonului şcolar, a absenteismului şi a violenţei în mediul şcolar; formarea continuă a cadrelor didactice pentru dobândirea de competenţe necesare asigurării unui învăţământ performant, incluziv, corelat cu nevoile de formare personală şi profesională ale elevilor şi cerinţele pieţei muncii; promovarea de parteneriate şi proiecte educaţionale în scopul performării unui învăţământ inovativ, la standarde europene.

Aceste ţinte strategice pot fi atinse prin: creşterea autonomiei instituţiilor de învăţământ preuniversitar maramureşean prin eficientizarea procesului de descentralizare; monitorizarea modului de gestionare, de modernizare şi de dotare a bazei materiale şi a infrastructurii UPJ; creşterea calităţii actului educaţional, dezvoltarea culturii calităţii şi realizarea echităţii în educaţie; stimularea excelenţei în educaţie şi sporirea accesului la o educaţie de calitate prin învăţare permanentă; fundamentarea actului educaţional pe baza nevoilor de dezvoltare personală şi profesională a elevilor din perspectiva dezvoltării durabile şi a asigurării coeziunii economice şi sociale; promovarea unor oferte educaţionale ale unităţilor şcolare menite să răspundă nevoilor de formare personală şi profesională actuale şi de perspectivă ale tuturor beneficiarilor de educaţie; asigurarea egalităţii de şanse şi a nondiscriminării privind participarea la educaţie a elevilor; prevenirea şi reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar, precum şi a fenomenului de violenţă şcolară; susţinerea demersurilor pentru performarea inovaţiei pedagogice ca mijloc de dez­voltare a resurselor umane din educaţie şi formare; optimizarea dezvoltării instituţionale prin dialog social şi consultare, transparenţă în aplicarea suportului legislativ specific învăţământului; extinderea relaţiilor parteneriale interne şi externe pentru o mai bună aplicabilitate practică a conceptului „învăţare pe tot parcursul vieţii”.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU