Socialize

Facebook
Home » Invatamant » Prescolar » Training în parteneriatul strategic Erasmus+ „From teacher to teacher“

Training în parteneriatul strategic Erasmus+ „From teacher to teacher“

În perioada 11-17 martie 2018, cadre didactice din Gradinița Floare albastră,  din București, au participat, în cadrul parteneriatului  strategic Erasmus+ „From teacher to teacher“, la prima activitate de învățare din proiect, desfășurată în Bulgaria, orașul Shumen. Tema  întâlnirii – „Inovația în metodele de predare în învățarea interdisciplinară“.

Activitățile s-au desfășurat în două etape: în prima etapă,  reprezentanții celor cinci țări partenere, România, Lituania, Estonia, Portugalia și Bulgaria, au asistat la cinci activități desfășurate de cadrele didactice din cele două grădinițe-gazdă, Grădinița „Brothers Grimm“ și Grădinița „Buratino“. Astfel  s-a realizat  un schimb de experiență și bune practici, o demonstrație a unei viziuni noi a ceea ce înseamnă  activitatea integrată.

În a doua etapă au avut loc dezbateri pe baza activităților observate și pe tematica stabilită în proiect. Metodele de formare pentru cursuri au constat în activități de team building.

Dezbaterile au dezvoltat în special subiectul: „Interdisciplinaritatea – un efort educațional centrat pe nevoile copilului preșcolar, posibilitățile și ritmurile învățării“. Fiecare partener a adus în discuție exemple din școala sa, pe această temă, realizându-se o comparație cu ceea ce s-a constatat în activitățile observate.

S-a discutat despre nevoia de a informa profesorii despre strategii privitoare la managementul proiectelor, de a învăța strategii practice referitoare la managementul proiectelor în clasă.

Un alt subiect dezbătut a fost și introducerea tehnologiei în activitățile cu preșcolarii și școlarii mici. La dezbatere a fost invitat un specialist IT, care a explicat și demonstrat funcționarea unor jucării interactive, o parte din ele fiind deja folosite de copii în activitățile demon­s­trative.

În discuțiile avute, reprezentantul Portugaliei a demonstrat, folosind tehnologie modernă, realizarea unui instrument muzical, pian, din banane, ceea ce a atras interesul și satisfacția copiilor.

Copiii sunt atrași de tehnică, de aceea modernizarea metodelor de lucru cu școlarii sau preșcolarii trebuie să vină odată cu introducerea tehnologiei: table interactive, videoproiector, tablete, jucării interactive, precum și dispozitive elecronice care să sprijine activitatea didactică.

Imaginaţia, la vârsta preşcolară, este în plină dezvoltare. Formarea competenţelor descrise în curriculum  nu este posibilă doar prin utilizarea unor strategii clasice de predare-învăţare-evaluare. Instruirea diferenţiată individuală, pe nivel de vârstă, cu ajutorul softului educaţional și a numeroaselor modele de jucării interactive, poate fi o alternativă de succes.

Toate aceste metode și tehnologie sprijină creșterea interesului copiilor pentru învățare și le dezvoltă abilitățile de comunicare și colaborare în grup pentru rezolvarea sarcinilor didactice. Munca în echipă dă posibilitate profesorului să realizeze o învățare centrată  pe copil și îl sprijină în integrarea copiilor cu nevoi speciale în colectiv.

Folosirea tehnologiei în grădiniţă constituie o modalitate de creştere a calităţii predării şi învăţării.

Ultima zi a activităților din Bulgaria s-au încheiat cu o conferință cu tema „European Educational Projects and social inclusion“, în care fiecare țară parteneră a prezentat exemple de bună practică realizate în cadrul proiectului. Tot în ultima zi am participat la Festivalul internațional de teatru „Frații Grimm“, unde copiii preșcolari și-au demonstrat talentul actoricesc.

Prof. Ștefania ANTONOVICI,
Grădinița Floare albastră, București