Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare »  „Trebuie avute în vedere profesionalizarea cadrelor didactice şi plata acestora în funcţie de performanţă“

 „Trebuie avute în vedere profesionalizarea cadrelor didactice şi plata acestora în funcţie de performanţă“

Interviu cu prof. Ida Vlad, inspectorul general al ISJ Bacău


Stimată doamnă inspector general, vă aflaţi de la 1 ianuarie în această funcţie. Cum aţi preluat şcoala băcăuană la acest început de an? Care au fost cele mai mari provocări cu care v-aţi confruntat?

Sunt inspector şcolar general adjunct în urma promovării concursului organizat de Ministerul Educaţiei Naţionale din iunie 2016, iar din 19 ianuarie 2017 îndeplinesc şi atribuţiile funcţiei de inspector şcolar general. Având în vedere excelenta organizare a activităţii inspectoratului şcolar de către doamna prof. Theodora Şotcan, fost inspector şcolar general, actualmente deputat în Parlamentul României, beneficiind de profesionalismul corpului de inspectori şcolari şi directori din judeţul Bacău, pot spune că preluarea atribuţiilor a fost facilă. Lucrând în inspectoratul şcolar încă din septembrie 2008 ca inspector şcolar la disciplina matematică, apoi din februarie 2010 inspector şcolar pentru managementul resurselor umane şi membru în consiliul de administraţie, cunosc atribuţiile inspectoratului şcolar, iar din experienţa acumulată am găsit, cred eu, modalităţi de soluţionare a tuturor problemelor cu care m-am confruntat în această perioadă.

Cum priviţi noutăţile cu care vine MEN în această perioadă? Schimbările se anunţă a fi de substanţă şi vizează cu predilecţie fondul reformei în Educaţie. Ministerul Educaţiei a anunţat inclusiv faptul că vom avea un nou cadru legislativ, mult aşteptat de întregul sistem. Care credeţi că ar fi principalele reparaţii/noutăţi pe care ar trebui să le includă noua lege?

Având în vedere calendarul de lucru privind adoptarea unei noi legi a Educaţiei, cu finalitate în septembrie 2018, consider că, până atunci, pe lângă creşterile de salarii ale personalului din învăţământ, asumarea procentului de 6% din produsul intern brut pentru învăţământ (alocare prorogată în fiecare an de la apariţia Legii nr. 1/2011) ar putea crea premisele unei educaţii de calitate. Consider că o premisă pentru un popor educat ar putea fi eliminarea taxelor pentru orice activitate, nivel, ciclu şi program de studii din învăţământul de stat preuniversitar şi universitar, aşa cum se întâmplă în ţările nordice. Totodată, prin noua lege să se generalizeze învăţământul obligatoriu, de la învăţământul preşcolar până la finalizarea învăţământului liceal, iar în creşe să se introducă obligatoriu serviciile de educaţie, pe lângă serviciile de îngrijire şi supraveghere; planul de şcolarizare să fie aprobat la nivelul unităţilor de învăţământ în funcţie de spaţiile existente, exclusiv laboratoarele, iar învăţământul preuniversitar să funcţioneze în program de dimineaţă. În paralel trebuie avute în vedere profesionalizarea cadrelor didactice şi plata acestora în funcţie de performanţă, şi nu în funcţie de grade didactice şi vechime.

Concursurile de directori şi directori adjuncţi au readus normalitatea în sistemul de învăţământ preuniversitar. Cum s-au derulat ele în judeţul Bacău? Ce se va întâmpla la sesiunea din vara acestui an?

La concursul pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din judeţul Bacău au fost publicate 173 de funcţii de director şi 72 de director adjunct pentru cele 173 de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică. S-au depus 272 de cereri de înscriere (198 pentru director, respectiv 74 pentru director adjunct) pentru 156 de unităţi de învăţământ, trei dintre cereri au fost depuse de doi candidaţi, cadre didactice titulare în alte judeţe. În urma verificării dosarelor încărcate de către candidaţi pe platforma dedicată (sistemul informatic MONMedu) au fost admise 250 de cereri de înscriere pentru funcţii de conducere din 153 de unităţi de învăţământ, cereri încărcate de 241 de cadre didactice. Marea provocare a concursului a fost evaluarea probei scrise, evaluare realizată de 153 de comisii în aceeaşi zi în care s-a susţinut proba (12 octombrie 2016), în prezenţa candidatului şi a doi martori dintre candidaţii din sala de concurs, la care au participat şi observatori din partea sindicatelor, părinţilor şi elevilor. Din cele 250 de candidaturi, după proba scrisă 45 au fost respinse, 199 au fost admise, iar şase au rămas în curs de evaluare prin neprezentarea unor membri din comisia de evaluare.

Celelalte două probe, analiza curriculumului vitae şi interviul realizate de comisia de concurs, s-au desfăşurat conform graficului stabilit de inspectoratul şcolar şi avizat de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, în perioada 17 octombrie – 10 noiembrie 2016. În cadrul acestor probe am avut două situaţii speciale: reprezentanţii autorităţii publice locale dintr-o comisie nu s-au prezentat la concurs, deşi au fost reprogramaţi de mai multe ori, iar în altă comisie reprezentanţii autorităţii publice locale au acordat doar câte două puncte la proba de interviu, deşi ceilalţi membri ai comisiei au acordat câte nouă puncte.

Având în vedere dificultăţile întâmpinate în organizarea şi desfăşurarea concursului conform metodologiei existente, consider oportună decizia conducerii Ministerului Educaţiei de a modifica procedurile de concurs. Am înaintat o serie de propuneri vizând modalitatea de înscriere a candidaţilor, conţinutul probei scrise prin care să se evalueze în proporţie de 60% cunoştinţele din legislaţie şi în proporţie de 40% competenţele manageriale ale candidaţilor, componenţa comisiei de evaluare şi de contestaţii.

România rurală continuă să fie punctul nevralgic al acestei ţări. Care este situaţia unităţilor de învăţământ din rural, în judeţul Bacău?

Deşi toate cele 173 de unităţi de învăţământ cu personalitate juridică din judeţul Bacău au conexiune la internet, avem unităţi în mediul rural în care sobele reprezintă principala sursă de încălzire, 32% din unităţile din mediul rural nu dispun de grupuri sanitare în incinta şcolii, nu au sistem de alimentare cu apă, sistem de canalizare, sistem de colectare a gunoiului menajer, deci nici autorizaţie sanitară. În unităţile de învăţământ din zona rurală estică a judeţului ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante cu personal didactic calificat este o adevărată provocare la începutul fiecărui an şcolar.

Ce se poate face, doamnă inspector general, pentru ca în viitor copiii de la sate să poată spera la un parcurs educaţional firesc, apropiat de cel al copiilor din mediul urban, să poată accede la învăţământul superior un procent cât mai ridicat dintre ei?

Numai prin investiţii pentru construcţia, reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructurii de educaţie, investiţii pentru diversificarea transportului elevilor, cât şi acordarea de facilităţi cadrelor didactice angajate în unităţile de învăţământ din mediul rural se vor putea asigura calitatea şi echitatea sistemului educaţional românesc.

Cum colaboraţi cu autorităţile locale, prefectură, primării etc.?

În cele două luni de când am preluat atribuţiile inspectorului şcolar general, colaborarea cu autorităţile publice locale şi judeţene s-a concretizat prin realizarea reţelei şcolare cu respectarea legislaţiei în domeniu.

Să vorbim şi despre abandonul şcolar din aceeaşi zonă rurală. Care este situaţia în momentul de faţă?

Abandonul şcolar este o altă provocare cu care se confruntă sistemul de învăţământ românesc. În judeţul Bacău, rata de abandon este de 1,9% în învăţământul primar, 5% în învăţământul gimnazial, 5,9% la liceu, respectiv 9,4% în învăţământul profesional. Rata de abandon în mediul rural este mai ridicată decât cea din mediul urban, la toate nivelurile de învăţământ.

Ce vă aşteaptă pentru următoarele luni, stimată doamnă inspector general? Intenţionaţi să vă prezentaţi la concursul pentru postul de inspector şcolar general? Şi dacă da, în ce va consta planul dvs. managerial?

Perioada de înscriere la concursul pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar general din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău s-a încheiat în 20 martie 2017, iar eu nu m-am înscris deoarece am decis să termin mandatul de adjunct cu atribuţii în management, având ca direcţie de acţiune crearea unor grupuri de sprijin şi consultanţă pentru directorii unităţilor de învăţământ pentru a deveni profesionişti în domeniul managementului educaţional.

 

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU