Socialize

Facebook
Home » Interviuri » „Un sistem de învăţământ subfinanţat nu poate produce performanţă” – Interviu cu prof. Ion Gherghinaru, inspector general al ISJ Vâlcea

„Un sistem de învăţământ subfinanţat nu poate produce performanţă” – Interviu cu prof. Ion Gherghinaru, inspector general al ISJ Vâlcea

prof. Ion Gherghinaru

Prof. Ion Gherghinaru

Stimate domnule inspector general, un aspect pe care revista noastră îl aduce în ultima vreme în atenţia tuturor inspectoratelor şcolare este gradul tot mai scăzut de pregătire a elevilor la nivel naţional, fapt probat şi anul acesta de rezultatele obţinute la examenele din timpul verii. Ce rezultate s-au obţinut în Vâlcea, cum vă explicaţi această situaţie şi cum o abordaţi? Răspunsul doresc să vină atât din perspectiva cadrului didactic cu experienţă la catedră, cât şi din cea a şefului învăţământului unui judeţ important din această ţară.

Rezultatele obţinute la examenele din timpul verii în judeţul Vâlcea se înscriu în limitele medii ale rezultatelor la nivel naţional. La bacalaureat în sesiunea iunie-iulie procentul de promovabilitate a fost de 61%, iar în sesiunea august-septembrie, de 16%.

Rezultatele în mod evident nu ne mulţumesc. Cel mai mult mă îngrijorează procentul de 30% al elevilor care la evaluarea naţională 2013 nu au reuşit să obţină note peste 5. Cât timp elevii, părinţii, cadrele didactice şi toţi factorii care sunt implicaţi în învăţământul pre­universitar nu vor înţelege că viitorul unei naţii constă în buna pregătire intelectuală şi profe­sională a populaţiei, rezultatele nu vor fi cele dorite.

Marile probleme ale începutului de an au fost legate şi acum, ca de fapt în toţii anii din ultimele două decenii, de starea deplorabilă a multor instituţii de învăţământ, mai ales din zona rurală. Ne puteţi face un tablou al situaţiei în judeţul dvs.? Cum staţi în zona rurală? Există în Vâlcea şcoli de secol XIX, ca să zicem aşa? Fără apă curentă, cu WC în fundul curţii, spre exemplu.

La nivelul judeţului Vâlcea există 140 de unităţi şcolare cu personalitate juridică, ce administrează 532 locaţii. Din acestea, doar 60 de locaţii nu au autorizaţii sanitare de funcţionare din cauza lipsei apei curente potabile, lipsei canalizării sau a grupurilor sanitare interioare.

Depinde ameliorarea unor asemenea situaţii şi de comunităţile locale? Cum se înţelege şcoala vâlceană cu acestea din urmă? Au înţeles oamenii locul pe care îl ocupă educaţia în evoluţia unui tânăr în viitorul unei societăţi normale?

În general, aceste deficienţe sunt datorate comunităţii locale. În judeţul nostru se fac eforturi mari ca în mediul rural să existe apă curentă, canalizare, drumuri etc. Cei mai mulţi primari au înţeles aceste necesităţi, precum şi rolul pe care şcoala îl are în cadrul comunităţii şi avem o relaţie de colaborare foarte bună. Mai există şi cazuri izolate unde apar disfuncţionalităţi, dar cu tact şi diplomaţie reuşim să deblocăm şi să rezolvăm problemele.

Din acest punct de vedere, există la nivel de inspectorat o preocupare reală pentru performanţă şi calitate atât la nivelul cadrelor didactice, cât şi al copiilor şi, nu în ultimul rând, al dotărilor de care beneficiază unităţile de învăţământ?

O preocupare reală pentru performanţă şi calitate la nivelul elevilor şi al cadrelor didactice a existat, există şi va exista permanent. Elevii din judeţul Vâlcea au rezultate deosebite la olimpiadele şcolare. Începând cu anul 2014 am solicitat la Ministerul Educaţiei Naţionale înfiinţarea unui „Centru de Excelenţă Multidisciplinar” la nivel judeţean, lărgind astfel baza de selecţie. În ceea ce priveşte cadrele didactice, putem spune că stăm foarte bine: din cele aproximativ 4.150 de norme didactice doar 47 de norme sunt ocupate de suplinitori necalificaţi.

Se vorbeşte mult în ultima vreme – şi pe bună dreptate – despre informatizarea, digitalizarea învăţământului românesc. Cât de serios priveşte ISJ Vâlcea acest aspect şi ce face în acest sens?

În judeţul Vâlcea toate unităţile de învăţământ au conexiune la internet şi dotări performante. Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea a încurajat şi sprijinit permanent şcolile cu tehnica necesară, a implicat şi comunitatea locală şi alte instituţii pentru dotarea şcolilor.

Nu în cele din urmă, care sunt pentru dvs. personal, atât din perspectiva de inspector general al ISJ Vâlcea, cât şi din cea de profesor, dezideratele acestui an şcolar?

Aş dori ca împreună cu echipa de la Inspectoratul Şcolar Judeţean Vâlcea să aducem o stare de normalitate în învăţământul vâlcean, să ridicăm calitatea învăţământului, să avem rezultate la examene care să reflecte munca depusă la catedră, să construim un plan de şcolarizare bazat pe nevoile comunităţii şi, nu în ultimul rând, să punem bazele unui sistem educaţional modern.

E nevoie de mai mulţi bani pentru Educaţie? Va primi acest sistem – cel mai umilit în ultimii 10 ani, alături de Sănătate – cei 6% promişi în articolul 8 al Legii Nr. 1/2011?

Categoric da. Un sistem de învăţământ subfinanţat nu poate produce performanţă. Dacă va primi sau nu cei 6% din PIB nu ştiu, dar am speranţa că acest lucru va fi înţeles de toată lumea politică şi acest deziderat se va împlini cât mai curând, spre binele învăţământului românesc.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU