Socialize

Facebook
Home » Invatamant » Invatamant superior » Universitatea şi Angajatorul – o echipă pentru calitatea educaţiei în ştiinţe economice

Universitatea şi Angajatorul – o echipă pentru calitatea educaţiei în ştiinţe economice

La sfârşitul anului trecut, Facultatea de Ştiinţe Economice din cadrul Universităţii Titu Maiorescu, din Bucureşti, a organizat Masa Rotundă cu tema „Universitatea şi Angajatorul – o echipă pentru calitatea educaţiei în ştiinţe economice”. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa unui număr mare de participanţi din mediul academic universitar şi preuniversitar, mediul afacerilor, reprezentanţi ai instituţiilor de stat şi specialişti în resurse umane.

Obiectivul manifestării a fost identificarea şi trasarea unor linii majore de acţiune între mediul universitar şi mediul de afaceri, pentru creşterea calităţii educaţiei prin dezvoltarea competenţelor necesare studenţilor pentru o integrare rapidă a acestora pe piaţa muncii.

În cadrul evenimentului a fost prezentată iniţiativa Facultăţii de Ştiinţe Economice de a înfiinţa un Centru de Excelenţă pentru Creşterea Calităţii în Învăţământul Superior Economic, precum şi principalele obiective ale proiectului de parteneriat cu mediul de afaceri şi învăţământul preuniversitar. Proiectul are 3 direcţii de abordare:

– Orientarea profesională şi dezvoltarea competenţelor studenţilor pentru integrarea facilă a acestora pe piaţa muncii;

– Motivarea studenţilor şi a potenţialilor studenţi pentru dezvoltarea cunoştinţelor teoretice şi practice în domeniul economic, prin acordarea unor burse private şi oferirea unor stagii de practică de către firmele partenere;

– Informarea studenţilor despre oferta educaţională şi proiectele conexe dezvoltate de centru.

Importanţa demarării proiectului pentru integrarea rapidă a studenţilor şi absolvenţilor pe piaţa muncii a fost subliniată de toţi participanţii la eveniment.

În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul:

– Prof. univ. dr. Iosif R. Urs, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Universităţii Titu Maiorescu, care a prezentat dimensiunile implicării mediului de afaceri în pregătirea studenţilor, în general, şi a studenţilor economişti, în particular;

– Conf. univ. dr. Florin Văduva, Decanul Facultăţii de Ştiinţe Economice a Universităţii Titu Maiorescu, care a punctat valoarea adăugată a Centrului de Excelenţă;

– Dorin Călin, Manager programe antreprenoriat şi ITC din cadrul Junior Achievement România, care a vorbit despre importanţa dezvoltării culturii antreprenoriale în România, prin derularea unor proiecte şi programe la care să participe studenţi şi elevi cu pregătire economică;

– Radu Tudorache, Antreprenor de succes şi Partener Pluriva, care a prezentat proiectul-pilot „Productivitate şi control: Gestiunea afacerilor folosind sistemul integrat Pluriva ERP”, pe care compania Pluriva îl derulează în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice din Bucureşti.

– Valentina Capotă, Inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Şcolar al Municipiul Bucureşti, care a subliniat importanţa acestui proiect pentru elevi, ca perspectivă pentru dezvoltarea carierei acestora.

Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, în cadrul dezbaterilor au fost trasate unele acţiuni care urmează a fi demarate:

– Realizarea unui portal al Centrului de Excelenţă;

– Realizarea unei strategii de promovare a proiectului şi a Centrului de Excelenţă;

– Stabilirea unui calendar de întâlniri periodice, în baza căruia să se concretizeze o serie de workshopuri tematice cu invitaţi din rândul partenerilor Centrului de Excelenţă, dar şi pentru a discuta, analiza şi restructura planurile de învăţământ şi conţinutul programelor analitice conform cerinţelor pieţei muncii;

– Elaborarea unei metodologii de selecţie pentru studenţii bursieri;

– Stabilirea unor întâlniri pentru identificarea unor proiecte de interes comun în rândul partenerilor, inclusiv pentru identificarea unor nevoi de instruire pentru angajaţii partenerilor şi colabora­torilor acestora;

– Realizarea unor studii de piaţă.

La finalul evenimentului au fost semnate primele acorduri de parteneriat între Universitatea Titu Maiorescu şi reprezentanţi ai companiilor private. (M.G.)