Socialize

Facebook
Home » Institutii » Inspectorate scolare » „Urmărim o mai bună repartizare a fondurilor pentru a motiva absolvenţii de învăţământ superior să aleagă cariera didactică“

„Urmărim o mai bună repartizare a fondurilor pentru a motiva absolvenţii de învăţământ superior să aleagă cariera didactică“

Interviu cu prof. Florina Stoian, inspectorul general al ISJ Buzău


Stimată doamnă inspector general, după un scurt interludiu, aţi revenit la conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău. Cum a fost acest început pentru dvs., pentru ISJ Buzău?

Am revenit la conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău după un interludiu de 25 de zile, cum foarte frumos aţi spus dumneavoastră. Motivată de stabilirea unor priorităţi la nivel instituţional, de obiectivele specifice şi acţiunile asumate de către ISJ Buzău prin cele cinci proiecte POCU (Programul Operaţional Capital Uman) câştigate în domeniul resurselor umane, după foarte multă vreme în care nici nu s-au mai scris/depus proiecte, doresc să contribui astfel la îmbunătăţirea calităţii educaţiei în judeţul Buzău.

În acest moment, desfăşurăm activităţile de promovare a Campaniei de informare a operatorilor economici interesaţi din judeţul nostru, în vederea depunerii cererilor pentru învăţământul profesional dual şi învăţământul profesional tradiţional.

Având în vedere că totul este perfectibil, mi-am reluat activitatea alături de colegi, asigurând un climat de stabilitate şi de siguranţă, cu reale speranţe că vom putea colabora în cele mai bune condiţii.

Care sunt principalele probleme de care v-aţi lovit dvs., ISJ Buzău, în această perioadă?

O problemă cu care ne confruntăm este scăderea efectivelor de elevi, în special în mediul rural, din cauza  localităţilor izolate şi a diminuării procentului demografic.

Efectele acestor diminuări, considerăm noi, au condus  la formarea unor clase  care funcţionează în regim simultan, nu numai în învăţământul primar,  dar şi în cel  gimnazial. Acestea sunt în defavoarea educabililor, dar şi a beneficiarilor indirecţi, părinţi şi comunitate locală, scăzând astfel calitatea procesului instructiv- educativ şi de evaluare.

În municipiul Buzău, administraţia publică locală vorbeşte tot mai des despre comasarea  unor şcoli pentru eficientizarea costurilor  necesare întreţinerii spaţiilor destinate procesului educaţional.

De fiecare dată, am susţinut că trebuie bine cumpănite avantajele şi dezavantajele unor astfel de schimbări, astfel încât să primeze, în toate deciziile luate, interesul elevilor, deoarece în sistemul de învăţământ nu trebuie urmărită doar încadrarea în bugetul alocat, ci şi formarea unor oameni care să se poată integra uşor pe piaţa muncii,  la nivel local, judeţean, regional, naţional, chiar şi internaţional.

Care este rata abandonului şcolar în anul 2017, un fenomen care se agravează de la un an la altul, la nivel naţional?

Din analizele statistice realizate la nivelul ISJ Buzău, putem preciza că cel mai ridicat procent de pără­sire timpurie se înregistrează în învă­ţă­mântul gimnazial din zonele defavorizate, dar şi în învăţământul liceal tehnologic, unde ne propunem tocmai, prin activităţile implementate în proiectele menţionate anterior, să reducem atât abandonul şcolar, cât şi părăsirea timpurie a şcolii.

Putem să enumerăm câteva proiecte prin care s-a urmărit reducerea abandonului şcolar:

  • La Şcoala Gimnazială Măgura – crearea unui after school cu ajutorul Fundaţiei eMag şi Flanco
  • Cuprinderea de către Ministerul Educaţiei Naţionale a  judeţului Buzău în fişa de proiect „Curriculumul relevant, educaţie deschisă pentru toţi”
  • PREDIS, proiect de parteneriat ERASMUS+, prin care Liceul Tehnologic Economic „Elina Matei Basarab” din Rm. Sărat urmăreşte, pe lângă scăderea abandonului şcolar, integrarea romilor, prevenirea părăsirii timpurii a şcolii de către aceştia, combaterea discriminării, prejudecăţilor etc.
  • ROSE – Şase licee din judeţul Buzău vor primi finanţare pentru o perioadă de patru ani pentru a reduce rata de abandon şcolar şi îmbunătăţirea rezultatelor absolvenţilor la bacalaureat.

O gravă problemă a învăţământului preuniversitar românesc a fost semnalată de curând de sindicatele din Educaţie: România este singura ţară din UE care lucrează la catedră cu necalificaţi. Care este situaţia la nivelul judeţului Buzău? Câţi suplinitori există aici?

Partenerii noştri de dialog social şi colegii de catedră, în acelaşi timp, mereu prezenţi în calitatea lor de observatori la toate etapele de mobilitate a personalului didactic, au pus în discuţie această problemă în cadrul forurilor decizionale la nivel naţional. Astfel, urmărim o mai bună repartizare a fondurilor destinate învăţământului, pentru a motiva absolvenţii de învăţământ superior să aleagă  cariera didactică.

La nivelul judeţului Buzău, raportându-ne la cele 6.488 de norme, coeficientul cadrelor didactice cu studii necorespunzătoare postului este foarte mic, de 1,14%.

Manualele şcolare au revenit în atenţia opiniei publice la acest început de an şcolar, iar Compendiul pentru clasa a V-a şi interzicerea auxiliarelor au creat derută atât la nivelul cadrelor didactice, cât şi al părinţilor. Ce spun despre aceasta dascălii din Buzău?

Arătăm că pentru a corela programele şcolare ale elevilor care au absolvit învăţământul primar de cinci clase (incluzând clasa pregătitoare) a fost necesară revizuirea programei la clasa a V-a, schimbarea şi up-datarea manualelor şcolare. În ceea ce priveşte compendiul, a fost o decizie luată la nivelul ministerului, pe care am aplicat-o noi toţi.

Ulterior, aprobându-se lista auxiliarelor didactice, atât cadrele didactice din judeţul Buzău, cât şi părinţii pot alege folosirea acestora.

Legea manualelor, perspectiva editurii unice şi a monopolului de stat pe cartea şcolară  au reprezentat o altă noutate ministerială amplu dezbătută. În opinia dvs., e bine, e rău ca o singură editură să scoată manuale pe piaţa şcolară românească? 

Au fost consultaţi public, pe această temă, circa 160 de profesori, iar opiniile acestora au fost împărţite. Nu s-a evidenţiat nicio opinie majoritară asupra tipăririi unui manual unic, de către Editura Didactică şi Pedagogică. Certă este necesitatea manualului atât în format letric, cât şi în format digital.

Care sunt principalele direcţii pe care veţi acţiona, la nivelul ISJ Buzău, în anul şcolar 2017-2018, doamnă inspector general?

În anul şcolar 2017-2018, voi urmări atingerea ţintelor strategice şi realizarea obiectivelor specifice planificate, cuprinse în Planul Managerial, postat pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean Buzău. Acesta este rezultatul nevoilor educaţionale identificate la nivel naţional şi judeţean, grefat pe Starea învăţământului din judeţul Buzău, aferentă anului şcolar 2016-2017, în concordanţă cu obiectivele Strategiei Europa 2020, capitolul Educaţie.

Ne propunem:

Dezvoltarea capacităţii unităţilor de învăţământ privind asigurarea şi evaluarea calităţii serviciilor educaţionale oferite prin implementarea standardelor de calitate;

Monitorizarea procesului de predare-învăţare, din perspectiva formării competenţelor-cheie şi a centrării activităţilor pe elevi şi pe nevoile lor educaţionale;

Aplicarea sistemului naţional de evaluare în scopul îmbunătăţirii rezultatelor şcolare;

Dezvoltarea unui curriculum de tip CDL, adaptat solicitărilor partenerilor economici;

Îmbunătăţirea calităţii managementului şcolar.

Cu ce speranţe priviţi spre acest an şcolar?

Nădăjduiesc că vom continua comunicarea instituţională cu toţi partenerii noştri sociali, direcţi sau indirecţi, pentru îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor, menţinând un climat propice dezvoltării  personale şi profesionale a acestora.

Interviu realizat de Oana PANAIT